ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.10, спеціальності 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки)», 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)», 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми (фізико-математичні науки)»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.10 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара розпочала свою діяльність з квітня 1998 року (Наказ ВАК України від 7.04.98 №198). Надалі повноваження спецради неодноразово перезатверджувались.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 року №1609 повноваження спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 були продовжені строком на три роки.

Спеціалізованій вченій раді Д 08.051.10 надано право на прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями:

- 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки);

- 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки);

- 01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми (фізико-математичні науки).

Голова ради:

Поляков Микола Вікторович, член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор, ректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м.н.).

Заступник голови:

Кочубей Олександр Олексійович, д.ф.-м.н., професор, перший проректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м.н.).

Вчений секретар:

Дзюба Анатолій Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (т.н.).

 

Члени ради:

спеціальність 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла (фіз.-мат. науки)

1.            Гук H. A. д.ф.-м.н., зав. кафедри Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

2.            Кузьменко В. І. д.ф.-м.н., професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

3.            Лобода В. В. д.ф.-м.н., зав. кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

4.            Павленко A. B. д.ф.-м.н., зав. кафедри, Національна металургійна академія України

5.            Приварніков А. К. – зав. кафедри, д.ф.-м.н., Запорізький національний університет

6.            Смирнов C. O. д.ф.-м.н., декан, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

 

спеціальність 01.02_.04 механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)

7.            Гудрамович В. С. д.т.н., член-кор. НАН України, зав. відділом, Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ.

8.            Дзюба А. П. д.т.н., зав. кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара.

9.            Маневич А. І. д.т.н., професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара.

10.      Ободан Н. І. д.т.н., професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

11.      Пошивалов В. П. д.т.н., зав. відділом, Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ

12.      Черняков Ю. А. д.ф.-м.н., професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

спеціальність01.02.05 механіка рідини, газу та плазми (фіз.-мат. науки)

13.      Басс В. П. – д.т.н., зав. відділом, Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ

14.      Гоман О. Г. – д.ф.-м.н., професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

15.      Кочубей О. О. – д.ф.-м.н., 1-й проректор, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

16.      Поляков M. B.д.ф.-м.н., член-кор. НАН України, ректор, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

17.      Приходько O. A.д.ф.-м.н., зав. кафедри, Дніпропетровський національний університет

імені О.Гончара

18.      Тимошенко B. I. – д.ф.-м.н., член-кор. НАН України, заст. директора, Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ

19.       Давидов С. О. – д.т.н., зав. кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

20.       Кваша Ю.О. д.т.н., ст. наук. співробітник, Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ

21.       Яковенко О. Г. д.т.н., зав. кафедри, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара

Склад спеціалізованої вченої ради:

всього 21 доктор наук, з яких 14 штатних, 7 запрошених.


Контакти:
р.т. 056-745-00-85
e-mail: dzb@ua.fm
вч.секретар Дзюба Анатолій Петрович

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 1 липня 2015 р. (протокол № № 13(88)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Коливання складних оболонкових конструкцій з рідиною в задачі про поздовжню стійкість ракети-носія", спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено д.т.н Ориняк Ігор Володимирович, д.т.н. Давидов Сергій Олександрович Захист відбудеться 11 грудня 2015 р. за адресою: пр. К. Маркса, 35, корп.5, ауд. 85.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.12.2015 р. (протокол № 17(92)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук І. С. Онищенко на тему: «Опис в'язкопластичної течії металів в широкому діапазоні значень температур та швидкостей деформації», спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Стеблянко Павло Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Дніпродзержинський державний технічний університет), Ахундов Володимир Максудович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри колісних и гусеничних транспортних засобів (Національна металургійна академія України). Захист відбудеться 18 березня 2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.06.2016 р. (протокол № № 19(94)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук А. Є. Шевельової на тему: «Електромеханічні моделі привершинних зон тріщин в областях поділу матеріалів», спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Кіт Григорій Семенович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу обчислювальної механіки деформівних систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів), Кіпніс Леонід Абрамович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Уманський педагогічний університет ім. Павла Тичини), Кагадій Тетяна Станіславівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої математики (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро) Захист відбудеться 7 жовтня 2016 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)