ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.10, спеціальності 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки)», 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)», 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми (фізико-математичні науки)»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.10 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара розпочала свою діяльність з квітня 1998 року (Наказ ВАК України від 7.04.98 №198). Надалі повноваження спецради неодноразово перезатверджувались.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року №693 повноваження спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 були продовжені строком на три роки.

Спеціалізованій вченій раді Д 08.051.10 надано право на прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями:

- 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки);

- 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки);

- 01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми (фізико-математичні науки).

Голова ради:

Поляков Микола Вікторович, член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор, ректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м.н.).

Заступник голови:

Кочубей Олександр Олексійович, д.ф.-м.н., професор, перший проректор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (ф.-м.н.).

Вчений секретар:

Дзюба Анатолій Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (т.н.).

 

Члени ради:

спеціальність 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла (фіз.-мат. науки)

1.          Говоруха В. Б. д.ф.-м.н. Дніпропетровський державний аграрно-економчний Університет

2.          Гук Н.А. д.ф.-м.н. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

3.          Кузьменко В.І. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4.          Лобода В.В. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5.         Смірнов С.О. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

6.         Стеблянко П. О. д.ф.-м.н. Дніпровський (Дніпродзержинський) державний університет

 

спеціальність 01.02_.04 механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)

7.           Гудрамович В.С. д.т.н. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, 0,25 ставки професора ДНУ.

8.           Дзюба А.П. д.т.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

9.          Маневич А.І. д.т.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

10.      Ободан Н.І. д.т.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

11.      Пошивалов В.П. д.ф.-м.н. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, 0,5 ставки професора ДНУ.

12.      Черняков Ю.А. д.т.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

спеціальність01.02.05 механіка рідини, газу та плазми (фіз.-мат. науки)

       13.   Блюсс Б.О. д.т.н. Придніпровський науковий центр НАНУ іМОНУ.
       14.   Гоман О.Г. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
       15.   Давидов С.О. д.т.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
       16.   Кваша Ю.О. д.т.н. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ .
       17.   Кочубей О.О. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
       18.   Поляков М.В. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
       19.   Приходько О.А. д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
       20.   Тимошенко В.І. д.т.н. Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ.
       21.   Яковенко О.Г д.ф.-м.н. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Склад спеціалізованої вченої ради:

всього 21 доктор наук, з яких 14 штатних, 7 запрошених.


Контакти:
р.т. 056-745-00-85
e-mail: dzb@ua.fm
вч.секретар Дзюба Анатолій Петрович

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 1 липня 2015 р. (протокол № № 13(88)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Коливання складних оболонкових конструкцій з рідиною в задачі про поздовжню стійкість ракети-носія", спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено д.т.н Ориняк Ігор Володимирович, д.т.н. Давидов Сергій Олександрович Захист відбудеться 11 грудня 2015 р. за адресою: пр. К. Маркса, 35, корп.5, ауд. 85.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.12.2015 р. (протокол № 17(92)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук І. С. Онищенко на тему: «Опис в'язкопластичної течії металів в широкому діапазоні значень температур та швидкостей деформації», спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Стеблянко Павло Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Дніпродзержинський державний технічний університет), Ахундов Володимир Максудович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри колісних и гусеничних транспортних засобів (Національна металургійна академія України). Захист відбудеться 18 березня 2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.06.2016 р. (протокол № № 19(94)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук А. Є. Шевельової на тему: «Електромеханічні моделі привершинних зон тріщин в областях поділу матеріалів», спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Кіт Григорій Семенович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу обчислювальної механіки деформівних систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів), Кіпніс Леонід Абрамович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Уманський педагогічний університет ім. Павла Тичини), Кагадій Тетяна Станіславівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої математики (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро) Захист відбудеться 7 жовтня 2016 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2017 р. (протокол № 1(96)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Е. Л. Гарт на тему: “Моделі та проекційно-ітераційні модифікації варіаційно-сіткових методів в задачах пружно-пластичного деформування структурно неоднорідних тіл” , спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Кушніра Романа Михайловича, член-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, директора Інституту (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів), Карнаухова Василя Гавриловича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу термопружності (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ), Пожуєва Володимира Івановича, доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри механіки (Запорізький національний технічний університет) Захист відбудеться 20 жовтня 2017 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2017 (протокол № 2(97)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук А. Г. Шевченка на тему: Локалізація пластичної деформації у формі обмеженої смуги розриву переміщень або швидкостей, спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Стеблянка Павла Олексійовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри вищої математики (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське), Ахундова Володимира Максудовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів (Національна металургійна академія України, м. Дніпро). Захист відбудеться 27 жовтня 2017 р. о 14 годині за адресою: м. Дніпро, пр. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 20 жовтня 2017 р. (протокол № 4 (99)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Годес Аліни Юліївни на тему: Дугова тріщина в електрично пасивних та електрострикційних матеріалах, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Острика Володимира Івановича, завідувача науково-дослідного сектору механіки спряжених хвильових полів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); доктора фізико-математичних наук, професора Кагадій Тетяну Станіславівну, професора кафедри вищої математики (Національний гірничий університет, м. Дніпро). Захист відбудеться 19 січня 2018 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16 березня 2018 р. (протокол № 7 (102)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Гриневич Аліни Андріївни на тему: Особливості деформування кусково-однорідних п’єзоелементів з електропровідними міжфазними тріщинами, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Ніколаєва Олексія Георгійовича, завідувача кафедри вищої математики та системного аналізу (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»); доктора фізико-математичних наук, професора Кагадій Тетяну Станіславівну, професора кафедри вищої математики (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро). Захист відбудеться 15 червня 2018 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2018 р. (протокол № № 8 (103)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Козакової Наталії Леонідівни на тему: Прямі та обернені плоскі контактні задачі при односторонній взаємодії пружних тіл, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Острика Володимира Івановича, завідувача науково-дослідного сектору механіки спряжених хвильових полів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ), та доктора фізико-математичних наук, професора Стеблянка Павла Олексійовича, завідувача кафедри вищої математики (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам`янське). Захист відбудеться 03 липня 2018 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 3 липня 2018 р. (протокол № 12 ( 107 )) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Лазученкова Дмитра Миколайовича на тему: Удосконалення зондових методів для визначення параметрів нейтрального і заряджених компонентів потоків розрідженої лабораторної та іоносферної плазми, спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Гуржія Олександра Андрійовича, професора кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ); доктора технічних наук, професора Давидова Сергія Олександровича, завідувача кафедри проектування і конструкцій літальних апаратів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро). Захист відбудеться 26 жовтня 2018 о 15:30 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15 червня 2018 р. (протокол № 10 (105)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Осипчука Миколи Миколайовича на тему: Застосування вихрової гідродинаміки до проблем утворення і еволюції планетарних систем, спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Гуржія Олександра Андрійовича, професора кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ); доктора фізико-математичних наук, професора Скульського Михайла Юліяновича, професора кафедри фізики (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів). Захист відбудеться 26 жовтня 2018 о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента