ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.10, спеціальності 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки)», 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)», 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми (фізико-математичні науки)»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.10 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара розпочала свою діяльність з квітня 1998 року (Наказ ВАК України від 7.04.98 №198). Надалі повноваження спецради неодноразово перезатверджувались.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 387 повноваження спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 продовжені до 31.12.2020. Спеціалізованій вченій раді Д 08.051.10 надано право на прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями:
- 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки);
- 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки);
- 01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми (технічні науки).
Голова ради
Поляков Микола Вікторович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, професор, ректор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (технічні науки).
Заступник голови ради
Дзюба Анатолій Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (технічні науки).
Вчений секретар ради
Дреус Андрій Юлійович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (технічні науки).
Члени ради:
Блюсс Борис Олександрович, д.т.н, професор, директор Придніпровського наукового центру НАН України, спеціальність 01.02.05 (технічні науки);
Гарт Етері Лаврентіївна, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (фізико-математичні науки);
Говоруха Володимир Борисович, д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 01.02.04 (фізико-математичні науки);
Гоман Олег Гаврилович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (технічні науки);
Гудрамович Вадим Сергійович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.04 (технічні науки);
Гук Наталія Анатоліївна, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (фізико-математичні науки);
Давидов Сергій Олександрович, д.т.н., професор, декан, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (технічні науки);
Кваша Юрій Олександрович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.05 (технічні науки);
Кузьменко Василь Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (фізико-математичні науки);
Лобода Володимир Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (фізико-математичні науки);
Маневич Аркадій Ісаакович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (технічні науки);
Пошивалов Володимир Павлович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.04 (технічні науки);
Селіванов Юрій Михайлович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (технічні науки);
Сокол Галина Іванівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (технічні науки);
Стеблянко Павло Олексійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Університет митної справи та фінансів України, спеціальність 01.02.04 (фізико-математичні науки);
Тимошенко Валерій Іванович, д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України, професор, заступник директора, Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України, спеціальність 01.02.05 (технічні науки);
Черняков Юрій Абрамович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.04 (технічні науки);
Яковенко Олександр Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.02.05 (технічні науки).

всього 21 доктор наук, з яких 14 – штатних, 6 – запрошених.

Контакти:
вч.секретар Дреус Андрій Юлійович
тел. 0509662871
e-mail: dreus@mmf.dnu.edu.ua

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 1 липня 2015 р. (протокол № № 13(88)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Коливання складних оболонкових конструкцій з рідиною в задачі про поздовжню стійкість ракети-носія", спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено д.т.н Ориняк Ігор Володимирович, д.т.н. Давидов Сергій Олександрович Захист відбудеться 11 грудня 2015 р. за адресою: пр. К. Маркса, 35, корп.5, ауд. 85.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.12.2015 р. (протокол № 17(92)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук І. С. Онищенко на тему: «Опис в'язкопластичної течії металів в широкому діапазоні значень температур та швидкостей деформації», спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Стеблянко Павло Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Дніпродзержинський державний технічний університет), Ахундов Володимир Максудович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри колісних и гусеничних транспортних засобів (Національна металургійна академія України). Захист відбудеться 18 березня 2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.06.2016 р. (протокол № № 19(94)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук А. Є. Шевельової на тему: «Електромеханічні моделі привершинних зон тріщин в областях поділу матеріалів», спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Кіт Григорій Семенович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу обчислювальної механіки деформівних систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів), Кіпніс Леонід Абрамович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Уманський педагогічний університет ім. Павла Тичини), Кагадій Тетяна Станіславівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої математики (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро) Захист відбудеться 7 жовтня 2016 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2017 р. (протокол № 1(96)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Е. Л. Гарт на тему: “Моделі та проекційно-ітераційні модифікації варіаційно-сіткових методів в задачах пружно-пластичного деформування структурно неоднорідних тіл” , спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Кушніра Романа Михайловича, член-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, директора Інституту (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів), Карнаухова Василя Гавриловича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу термопружності (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ), Пожуєва Володимира Івановича, доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри механіки (Запорізький національний технічний університет) Захист відбудеться 20 жовтня 2017 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2017 (протокол № 2(97)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук А. Г. Шевченка на тему: Локалізація пластичної деформації у формі обмеженої смуги розриву переміщень або швидкостей, спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Стеблянка Павла Олексійовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри вищої математики (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське), Ахундова Володимира Максудовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів (Національна металургійна академія України, м. Дніпро). Захист відбудеться 27 жовтня 2017 р. о 14 годині за адресою: м. Дніпро, пр. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 20 жовтня 2017 р. (протокол № 4 (99)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Годес Аліни Юліївни на тему: Дугова тріщина в електрично пасивних та електрострикційних матеріалах, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Острика Володимира Івановича, завідувача науково-дослідного сектору механіки спряжених хвильових полів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); доктора фізико-математичних наук, професора Кагадій Тетяну Станіславівну, професора кафедри вищої математики (Національний гірничий університет, м. Дніпро). Захист відбудеться 19 січня 2018 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16 березня 2018 р. (протокол № 7 (102)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Гриневич Аліни Андріївни на тему: Особливості деформування кусково-однорідних п’єзоелементів з електропровідними міжфазними тріщинами, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Ніколаєва Олексія Георгійовича, завідувача кафедри вищої математики та системного аналізу (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»); доктора фізико-математичних наук, професора Кагадій Тетяну Станіславівну, професора кафедри вищої математики (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро). Захист відбудеться 15 червня 2018 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2018 р. (протокол № № 8 (103)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Козакової Наталії Леонідівни на тему: Прямі та обернені плоскі контактні задачі при односторонній взаємодії пружних тіл, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Острика Володимира Івановича, завідувача науково-дослідного сектору механіки спряжених хвильових полів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ), та доктора фізико-математичних наук, професора Стеблянка Павла Олексійовича, завідувача кафедри вищої математики (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам`янське). Захист відбудеться 03 липня 2018 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 3 липня 2018 р. (протокол № 12 ( 107 )) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Лазученкова Дмитра Миколайовича на тему: Удосконалення зондових методів для визначення параметрів нейтрального і заряджених компонентів потоків розрідженої лабораторної та іоносферної плазми, спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Гуржія Олександра Андрійовича, професора кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ); доктора технічних наук, професора Давидова Сергія Олександровича, завідувача кафедри проектування і конструкцій літальних апаратів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро). Захист відбудеться 26 жовтня 2018 о 15:30 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15 червня 2018 р. (протокол № 10 (105)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Осипчука Миколи Миколайовича на тему: Застосування вихрової гідродинаміки до проблем утворення і еволюції планетарних систем, спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Гуржія Олександра Андрійовича, професора кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ); доктора фізико-математичних наук, професора Скульського Михайла Юліяновича, професора кафедри фізики (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів). Захист відбудеться 26 жовтня 2018 о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21 грудня 2018 р. (протокол № 15 (110)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Семененка Павла Володимировича на тему: Газодинаміка зони головного обтічника ракети-носія на атмосферному відрізку польоту, спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. Офіційними опонентами призначено доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Квашу Юрія Олександровича, провідного наукового співробітника (Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, м. Дніпро); доктора технічних наук, професора Біляєва Миколу Миколайовича, професора кафедри гідравліки та водопостачання (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро,) Захист відбудеться 19 квітня 2019 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19 квітня 2019 р. (протокол № 17 (112)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Бокова Ігоря Петровича на тему: Напружено-деформований стан трансверсально-ізотропних пластин за зосереджених та локальних силових впливів, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Ніколаєва Олексія Георгійовича, завідувача кафедри вищої математики та системного аналізу (Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків); доктора фізико-математичних наук, професора Стеблянка Павла Олексійовича, завідувача кафедри вищої математики (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське). Захист відбудеться 27 вересня 2019 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30 вересня 2019 (протокол № 20 (115)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Воропая Олексія Валерійовича на тему: Використання інтегральних рівнянь Вольтерра у нестаціонарних задачах динаміки пластин, спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Гудрамовича Вадима Сергійовича, завідувача відділу міцності і надійності механічних систем (Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України, м. Дніпро); доктора технічних наук, професора Бабича Степана Юрійовича, провідного наукового співробітника відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, м. Київ); доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Сметанкіну Наталю Володимирівну, завідувача відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень (Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків). Захист відбудеться 20 грудня 2019 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30 вересня 2019 р. (протокол № 19 (114)) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Степанової Наталії Іванівни на тему: Обернені задачі ідентифікації силових впливів, включень та розрізів у тонкій пластині, спеціальність 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, професора Жука Ярослава Олександровича, завідувача кафедри теоретичної та прикладної механіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); доктора фізико-математичних наук, професора Пожуєва Володимира Івановича, професора кафедри механіки (Національний університет «Запорізька політехніка»). Захист відбудеться 24 грудня 2019 р. о 14:00 за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 27.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента