Версія для друку

ФПМ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф05-1 Системне програмування та операційні системи ПМЗ
І-ф05-2 Сучасні середовища програмування ПОМ
І-ф05-3 Алгоритми на графах ПКТ
І-ф05-4 Диференціальна геометрія ПОМ
І-ф05-5 Декларативне програмування ПМЗ
І-ф05-6 Обчислювальні системи, мережі та комп’ютерні комунікації ПКТ
І-ф05-7 Програмування Інтернет ПМЗ
І-ф05-8 Паралельні та розподілені обчислення ПКТ
І-ф05-9 Комп'ютерна графіка ПМЗ
І-ф05-10 Основи 3D-моделювання ПМЗ
І-ф05-11 Технології Data Mining ПМЗ
І-ф05-12 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень ПМЗ
І-ф05-13 Unix-подібні операційні системи ПКТ
І-ф05-14 Інтелектуальний аналіз даних ПОМ
І-ф05-15 Захист інформації ПКТ
І-ф05-16 Аналіз складності алгоритмів ПМЗ
І-ф05-17 Математична економіка ПОМ
І-ф05-18 Розробка користувацьких інтерфейсів для мобільних платформ ПМЗ
І-ф05-19 Методи аналізу та обробки зображень ПКТ
І-ф05-20 Моделювання природничих процесів ПОМ
113 Прикладна математика/ОП Комп’ютерне моделювання та технології програмування
І-113-2-1 Системи комп’ютерної математики ПКТ
І-113-2-2 Методи побудови ефективних алгоритмів ПКТ
І-113-2-3 WEB-дизайн та WEB-програмування ПКТ
І-113-2-4 Стійкість неперервних та дискретних моделей ПКТ
І-113-2-5 Інтелектуальні інформаційні системи ПКТ
І-113-2-6 Функціональне та теоретичне програмування ПКТ
І-113-2-7 Менеджмент програмного забезпечення ПКТ
І-113-2-8 Проектування систем під мобільні платформи ПКТ
І-113-2-9 Теорія програмування ПКТ
І-113-2-10 Моделювання систем бізнес-аналітики ПКТ
121 Інженерія програмного забезпечення/ОП Інженерія програмного забезпечення
І-121-1 Основи чисельних методів ПОМ
І-121-2 Методи дослідження операцій ПОМ
І-121-3 Менеджмент проектів ПЗ ПМЗ
І-121-4 Системи штучного інтелекту ПМЗ
124 Системний аналіз/ОП Системний аналіз
І-124-1 WEB-дизайн та Internet-технології ПОМ
І-124-2 Функціональне та логічне програмування ПОМ
І-124-3 Розподілена обробка інформації ПОМ
І-124-4 Моделювання соціально-економічних процесів ПОМ
І-124-5 Основи теорії самоорганізації ПОМ
І-124-6 Методи розв’язання задач дискретної оптимізації ПОМ
І-124-7 Тензорне числення та його застосування ПОМ
І-124-8 Моделювання процесів з розподіленими параметрами ПОМ
І-124-9 Якісна теорія диференціальних рівнянь ПОМ
І-124-10 Основи обчислювального інтелекту ПОМ
І-124-11 Некоректні задачі ПОМ
І-124-12 Обернені задачі ПОМ
І-124-13 Метод скінчених елементів ПОМ
126 Інформаційні системи та технології/ОП Інформаційні системи та технології
І-126-1 Web-технології ПМЗ
І-126-2 Обчислювальні методи ПОМ
І-126-3 Методи оптимізації ПОМ
І-126-4 Управління проектами інформаційних систем ПМЗ
І-126-5 Глибинне навчання ПМЗ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф05-1 Системи управління знаннями ПОМ
ІІ-ф05-2 Методи верифікації та оптимізації програм ПКТ
ІІ-ф05-3 Методи прогнозування ПМЗ
113 Прикладна математика/ОП Інформатика
ІІ-113-1-1 Методи Computer modeling and simulation ПКТ
ІІ-113-1-2 Методи UX/UI дизайну ПКТ
ІІ-113-1-3 Управління IT-сервісами та контентом ПКТ
ІІ-113-1-4 Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи ПКТ
113 Прикладна математика/ОП Комп'ютерне моделювання та обчислювальні методи
ІІ-113-2-1 Варіаційні методи аналізу математичних моделей ПОМ
ІІ-113-2-2 Методи теорії масового обслуговування ПОМ
ІІ-113-2-3 Методологія комп’ютерного моделювання ПОМ
ІІ-113-2-4 Методи розв’язання задач дискретної оптимізації ПОМ
ІІ-113-2-5 Комп'ютерне моделювання технологічних процесів ПОМ
121 Інженерія програмного забезпечення/ОП Інженерія програмного забезпечення
ІІ-121-1 Організація освітнього процесу у вищій школі ПМЗ
ІІ-121-2 Статистичний аналіз наддинамічних процесів ПМЗ
ІІ-121-3 Методи та алгоритми інженерії програмного забезпечення ПМЗ
ІІ-121-4 Віртуальна реальність і 3D-моделювання ПМЗ
ІІ-121-5 Алгоритми аналізу та методи опрацювання зображень ПМЗ
124 Системний аналіз/ОП Системний аналіз
ІІ-124-1 Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі ПОМ
ІІ-124-2 Аналіз статистичної складності ПОМ