ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.02, спеціальності 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Cпеціалізована вчена рада Д 08.051.02

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 «Теоретична фізика» та 01.04.07 «Фізика твердого тіла» строком на два роки (наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016  № 241)

Голова ради:

1.  Скалозуб Володимир Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.02.

Заступник голови:

2. Коваленко Олександр Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар:

3. Галдіна Олександра Миколаївна, к.ф.-м.н.,  старший науковий співробітник лабораторії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.02.

Контактна інформація:

E-mail: alexandragaldina@gmail.com, rada.d08.051.02@gmail.com

Phone: +38 (056) 760-85-16, +38 (056) 760-85-19, +38 (056) 374-97-04Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.03.2016 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Нестерова Олексія Олександровича на тему: «Кристалізація аморфної фази та електричні властивості сполук Li2O-xGeO2», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Лагуту Валентина Володимировича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства НАНУ; Лисенка Олександра Борисовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики конденсованого стану Дніпродзержинського державного технічного університету. Захист відбудеться 10.06.2016 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.04.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Гусевика Павла Сергійовича на тему: «Особливості наднерівноважного твердіння систем метал-метал з розплаву і пари», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Гіржона Василя Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики металів Запорізького національного університету; Лисенка Олександра Борисовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики конденсованого стану Дніпродзержинського державного технічного університету. Захист відбудеться 29.06.2016 о 13.00 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.04.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Іванова Микити Анатолійовича на тему: «Динамічні закономірності резонансних квантових систем», спеціальність 01.04.02 - теоретична фізика. Офіційними опонентами призначено Анчишкіна Дмитра Владленовича, доктора фізико-математичних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ; Нурмагамбетова Олексія Юрійовича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника Інституту теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Захист відбудеться 30.06.2016 о 14.00 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.04.2016 (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Горєва В’ячеслава Миколайовича на тему: «Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням релаксаційних процесів», спеціальність 01.04.02 - теоретична фізика. Офіційними опонентами призначено Герасименка Віктора Івановича, доктора фізико-математичних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь з частинними похідними Інституту математики НАН України; Слюсаренка Юрія Вікторовича, члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу статистичної фізики та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Захист відбудеться 30.06.2016 о 16.00 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента