ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.02, спеціальності 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Cпеціалізована вчена рада Д 08.051.02

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.02 «Теоретична фізика» та 01.04.07 «Фізика твердого тіла» строком до 31 грудня 2020 року (наказ Міністерства освіти і науки України 16.07.2018  № 775)

Голова ради:

Скалозуб Володимир Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.02.

Заступник голови:

Коваленко Олександр Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар:

Галдіна Олександра Миколаївна, к.ф.-м.н.,  старший науковий співробітник лабораторії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 01.04.02.

Контактна інформація:

E-mail: rada.d08.051.02@gmail.com

Phone: +38 (056) 760-85-16, +38 (056) 760-85-19

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.03.2016 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Нестерова Олексія Олександровича на тему: «Кристалізація аморфної фази та електричні властивості сполук Li2O-xGeO2», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Лагуту Валентина Володимировича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства НАНУ; Лисенка Олександра Борисовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики конденсованого стану Дніпродзержинського державного технічного університету. Захист відбудеться 10.06.2016 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.04.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Гусевика Павла Сергійовича на тему: «Особливості наднерівноважного твердіння систем метал-метал з розплаву і пари», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Гіржона Василя Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики металів Запорізького національного університету; Лисенка Олександра Борисовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики конденсованого стану Дніпродзержинського державного технічного університету. Захист відбудеться 29.06.2016 о 13.00 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.04.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Іванова Микити Анатолійовича на тему: «Динамічні закономірності резонансних квантових систем», спеціальність 01.04.02 - теоретична фізика. Офіційними опонентами призначено Анчишкіна Дмитра Владленовича, доктора фізико-математичних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ; Нурмагамбетова Олексія Юрійовича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника Інституту теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Захист відбудеться 30.06.2016 о 14.00 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.04.2016 (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Горєва В’ячеслава Миколайовича на тему: «Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням релаксаційних процесів», спеціальність 01.04.02 - теоретична фізика. Офіційними опонентами призначено Герасименка Віктора Івановича, доктора фізико-математичних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь з частинними похідними Інституту математики НАН України; Слюсаренка Юрія Вікторовича, члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу статистичної фізики та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Захист відбудеться 30.06.2016 о 16.00 за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 03.02.2017 (протокол № 10) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Штапенка Едуарда Пилиповича на тему: «Кінетика формування структури і властивості електроосаджених металевих плівок», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Лоскутова Степана Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики Запорізького національного технічного університету; Башева Валерія Федоровича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри експериментальної фізики та фізики металів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Рудя Олександра Дмитровича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії будови рідких та аморфних металів Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України. Захист відбудеться 02.06.2017 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 14.04.2017 (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Рябцева Сергія Івановича на тему: «Метастабільні стани у загартованих з рідини і пари сплавах і незмішуваних системах», спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Носенка Віктора Костянтиновича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу кристалізації Інституту металофізики НАН України; Гіржона Василя Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики металів Запорізького національного університету; Лисенка Олександра Борисовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики конденсованого стану Дніпровського державного технічного університету. Захист відбудеться 30.06.2017 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2017 (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Гулова Олексія Володимировича на тему: «Сигнали Z' бозона в сучасних та майбутніх експериментах з фізики високих енергій», спеціальність 01.04.02 - теоретична фізика. Офіційними опонентами призначено Вільчинського Станіслава Йосиповича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри квантової теорії поля Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Корчина Олександра Юрійовича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу квантово-електродинамічних явищ і електродинаміки адронів Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України; Синюкова Юрія Михайловича, доктора фізико-математичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України. Захист відбудеться 22.12.2017 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2017 (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Федоренкової Любові Іванівни на тему: «Механізми насичення металів та сплавів у нерівноважних умовах електролітної плазми з підвищеними швидкостями нагріву та охолодження», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Лисенка Олександра Борисовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики конденсованого стану Дніпровського державного технічного університету; Штапенка Едуарда Пилиповича, кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри фізики Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Захист відбудеться 01.12.2017 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 13.10.2017 (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Сироватко Юлії Володимирівни на тему: «Нерівноважні процеси формування границь поділу між розплавленими металами і твердими фазами різної структури», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Лисенка Олександра Борисовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики конденсованого стану Дніпровського державного технічного університету; Штапенка Едуарда Пилиповича, доктора фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри фізики Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Захист відбудеться 02.02.2018 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 13.11.2017 (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Дяченко Анни Олександрівни на тему: «Фотоіндуковані явища в кристалах силікосиленітів, легованих Al, Ga, Sn», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Гіржона Василя Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри фізики металів Запорізького національного університету; Штапенка Едуарда Пилиповича, доктора фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри фізики Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Захист відбудеться 09.02.2018 о 12.00 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 13.11.2017 (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Загорулько Ірини Вікторівни на тему: «Формування метастабільних кристалічних, умовно та істинно аморфних структур при швидкому охолодженні розплавів», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Носенка Віктора Костянтиновича, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу кристалізації Інституту металофізики НАН України; Башева Валерія Федоровича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри експериментальної фізики та фізики металів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Захист відбудеться 09.02.2018 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 14.09.2018 (протокол № 26) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Мазур Ольги Юріївни на тему: «Кінетика формування доменних структур у сегнетоелектриках у зовнішньому електричному полі», спеціальність 01.04.07 - фізика твердого тіла. Офіційними опонентами призначено Моісеєнка Василя Миколайовича, доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Хоменка Олексія Віталійовича, доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Сумського державного університету. Захист відбудеться 07.12.2018 о 14.15 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корпус 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента