Версія для друку

ФСЗМК (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф7-1 Медіастереотипізація та технології впливу на масову свідомість ЗМК
І-ф7-2 Цифра як інструмент рекламної та ПР-комунікації ЗРГ
І-ф7-3 Основи копірайтингу ЗВМ
061 Журналістика/ОП Журналістика
І-061-1-1 Політична журналістика ЗМК
І-061-1-2 Науково-популярна та наукова журналістика ЗМК
І-061-1-3 Спортивна журналістика ЗМК
І-061-1-4 Коміксова журналістика ЗМК
І-061-1-5 Світові англомовні соціальні медіа ЗМК
І-061-1-6 Медіатекст: лінгвостилістичний аналіз ЗМК
І-061-1-7 Імідж України в друкованій пресі Європи ЗМК
І-061-1-8 Стратегії створення ефективного тексту ЗМК
І-061-1-9 Урбаністичні практики: медійний та комунікаційний аспекти ЗМК
061 Журналістика/ОП Реклама і зв’язки з громадськістю
І-061-2-1 Творчі аспекти в галузі реклами та зв`язків з громадськістю ЗРГ
І-061-2-2 Рекламні та ПР технології створення іміджу ЗРГ
І-061-2-3 Образні ресурси реклами та ПР ЗРГ
І-061-2-4 Особливості подієвої комунікації ЗРГ
І-061-2-5 Особливості рекламної комунікації ЗРГ
І-061-2-6 Теоретичні та практичні аспекти соціальної реклами ЗРГ
І-061-2-7 Теоретичні та практичні аспекти політичної реклами та пропаганди ЗРГ
І-061-2-8 Теорія та практика реклами і ПР соціальних проектів ЗРГ
І-061-2-9 Теорія та практика реклами і ПР культурних проектів ЗРГ
061 Журналістика/ОП Видавнича справа та редагування
І-061-3-1 Книжкові видання ЗВМ
І-061-3-2 Видавниче рецензування ЗВМ
І-061-3-3 Основи текстотворення ЗВМ
І-061-3-4 Основи видавничої справи ЗВМ
І-061-3-5 Переклади та перевидання ЗВМ
І-061-3-6 Дитячі видання ЗВМ
І-061-3-7 Медіалінгвістичні технології ЗВМ
І-061-3-8 Основи наукових досліджень ЗВМ
І-061-3-9 Дизайн друкованого видання ЗВМ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф7-1 Сучасний масмедійний дискурс ЗМК
ІІ-ф7-2 Комунікаційні процеси в інформаційному суспільстві ЗРГ
ІІ-ф7-3 Текстотворення ЗВМ
061 Журналістика/ОН Журналістика
ІІ-061-1-1 Світовий інформаційний простір ЗМК
ІІ-061-1-2 Партисипативні моделі у журналістиці ЗМК
ІІ-061-1-3 Комунікативні аспекти журналістики співучасті ЗМК
ІІ-061-1-4 Новітні мас-медійні технології ЗМК
ІІ-061-1-5 Сучасне мас-медійне виробництво ЗМК
ІІ-061-1-6 Специфіка публіцистичного наративу ЗМК
ІІ-061-1-7 Профільна спеціалізація журналіста ЗМК
061 Журналістика/ОП Видавнича справа та редагування
ІІ-061-2-1 Герменевтика ЗВМ
ІІ-061-2-2 Книгознавство та бібліотекознавство ЗВМ
ІІ-061-2-3 Критика у періодичних виданнях ЗВМ
ІІ-061-2-4 Мережеві ресурси: контент та редагування ЗВМ
ІІ-061-2-5 Світова та українська культура ЗВМ
061 Журналістика/ОП Реклама і зв’язки з громадськістю
ІІ-061-3-1 Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації ЗРГ
ІІ-061-3-2 Сучасні організаційні комунікації ЗРГ
ІІ-061-3-3 Дискурс реклами та зв'язків з громадськістю ЗРГ
ІІ-061-3-4 Медійні системи та технології ЗРГ
ІІ-061-3-5 Сучасні комунікативні технології та процеси ЗРГ
061 Журналістика/ОП Медіакомунікації
ІІ-061-4-1 Світові комунікативні моделі ЗМК
ІІ-061-4-2 Трансмедійна комунікація ЗМК
ІІ-061-4-3 Сучасний медійний простір ЗМК
ІІ-061-4-4 Медіакритичні студії ЗМК
ІІ-061-4-5 Кросмедійні технології ЗМК
ІІ-061-4-6 Культура міжособистістних стосунків ЗМК