ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Кафедральні НДЛ

Механіко-математичний факультет

НДЛ моделювання процесів механіки рідини і газу та тепломасообміну
НДЛ механіки руйнування та пластичного деформування матеріалів
НДЛ математичних методів механіки деформівного твердого тіла

Фізико-технічний факультет

НДЛ високотемпературної техніки
НДЛ неруйнівного контролю і діагностики складних систем
НДЛ вібротехніки і обробки матеріалів
НДЛ гідродинаміки
НДЛ перспективних матеріалів і технологій

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

НДЛ квантової хромоплазми
НДЛ фізики кристалів активних діелектриків
НДЛ динамічної металофізики
НДЛ радіофізичних систем
НДЛ невпорядкованих напівпровідників функціональної електроніки

Хімічний факультет

НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії

Факультет прикладної математики

НДЛ надійності та живучості конструкцій
НДЛ оптимізації складних систем

Історичний факультет

НДЛ теоретико-методологічних та прикладних досліджень регіональної історії України
НДЛ археології та історії Придніпров’я кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства
НДЛ історичних зв’язків України з країнами Європи і Америки

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

НДЛ українського фольклору, народного говору і літератури Нижньої Наддніпрянщини