На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Університетський вибірковий каталог (УВК)


(перелік навчальних дисциплін на 2020/2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем

Факультет Код дисципліни Назва дисципліни
1 –ФУІФМ Іу-1-1 Образ Сходу в літературі та культурі Заходу
Іу-1-2 Сучасна слов’янська мова (польська або словацька)
Іу-1-3 Література як гра. Форми гри в літературі
Іу-1-4 Основи лінгвоконфліктології
Іу-1-5 Іноземна (англійська) мова (рівень В1, В2)
Іу-1-6 Іноземна (англійська) мова (рівень С1)
Іу-1-7 Іноземна (англійська) мова (рівень С2)
Іу-1-8 Друга іноземна мова (німецька)
Іу-1-9 Друга іноземна мова (французька)
2 – ФСНМВ Іу-2-10 Політологія
Іу-2-11 Соціологія
Іу-2-12 Релігієзнавство
Іу-2-13 Брендинг територій в сучасних міжнародних відносинах
3- ІФ Іу-3-14 Віртуальні музеї світу
Іу-3-15 Російський імперський проект і Україна
Іу-3-16 Історія географічних назв
Іу-3-17 Географія визначних туристичних об’єктів світу
4 – ФПСО Іу-4-18 Психологія досягнення життєвого успіху
Іу-4-19 Усвідомлене батьківство
Іу-4-20 Психологія спілкування
Іу-4-21 Психологія здоров’я
Іу-4-22 Професійна комунікація фахівця
5 – ФПМ Іу-5-23 Веб-дизайн та веб-технології
Іу-5-24 Основи програмування
Іу-5-25 Основи об’єктно-орієнтованого програмування
Іу-5-26 Офісні комп’ютерні технології
6 –ФЕ Іу-6-27 Підприємництво та бізнес-культура
Іу-6-28 Основи економіки
Іу-6-29 Як відкрити стартап з нуля
Іу-6-30 Основи менеджменту
Іу-6-31 Основи маркетингу
Іу-6-32 Управління проектами
7 – ФСЗМК Іу-7-33 Ораторське мистецтво
Іу-7-34 Мистецтво спілкування
Іу-7-35 Сучасні інформаційні і комунікативні системи
Іу-7-36 Міжнародний комунікаційний процес
Іу-7-37 Реклама і зв’язки з громадськістю в інформаційному суспільстві
8 – ЮФ Іу-8-38 Інституційне право Європейського Союзу
Іу-8-39 Правове регулювання здійснення підприємницької діяльності
Іу-8-40 Конституційно-правова відповідальність
Іу-8-41 Правопорушення, пов’язані з корупцією
9 – ФФЕКС Іу-9-42 Метрологія для усіх
Іу-9-43 Фізичні основи сучасних інформаційних технологій
Іу-9-44 Інформаційно-вимірювальна техніка
Іу-9-45 Природничо-наукова картина світу
10 – ФТФ Іу-10-46 Тенденції розвитку космічної галузі
Іу-10-47 Інформаційна безпека
Іу-10-48 Енергетика майбутнього
Іу-10-49 Вплив зовнішнього середовища на функціонування ракетно-космічних літальних апаратів
Іу-10-50 Задачі і проблеми утилізації космічного сміття
Іу-10-51 Тенденції розвитку світового машинобудування
Іу-10-52 Корпоративна культура сучасного виробництва
Іу-10-53 Безпека товарів споживання
11 – ММФ Іу-11-54 Логіка
Іу-11-55 Популярна математика та її застосування
Іу-11-56 Найкращі практики застосування прикладних математичних методів у наукових дослідженнях й інженерії
Іу-11-57 Історія фізико-математичних наук
12 – ХФ Іу-12-58 Косметичні засоби та харчові добавки в житті людини
Іу-12-59 Хімічні елементи в організмі людини
Іу-12-60 Сучасні полімерні матеріали у техніці та побуті
Іу-12-61 Культура харчування та основи етикету
Іу-12-62 Історія розвитку Землі
13 – БЕФ Іу-13-63 Акваріумний біодизайн
Іу-13-64 Фітодизайн та зелена архітектура
Іу-13-65 Новітні біотехнології в сучасному житті людини
Іу-13-66 Токсиканти в природі, бізнесі та житті людини
14 – ФМТДР Іу-14-67 Основи медичних знань з курсом первинної долікарняної допомоги
Іу-14-68 Дієтологія як складова здорового способу життя
Іу-14-69 Немедикаментозне оздоровлення
Іу-14-70 Соціальна політика

за другим (магістерським) рівнем

Факультет Код
дисципліни
Назва дисципліни
1 –ФУІФМ ІІу-1-1 Сучасна література в деталях: культурологічний аспект
ІІу-1-2 Постколоніальні тенденції сучасної літератури
ІІу-1-3 Американський варіант англійської мови (рівень С2)
ІІу-1-4 Академічне письмо (рівень С1, С2)
2 – ФСНМВ ІІу-2-5 Соціальна аналітика: проблемний аналіз суспільних процесів
ІІу-2-6 Антикризовий менеджмент
3 – ІФ ІІу-3-7 Історія світової цивілізації
ІІу-3-8 Соціальна історія прянощів, напоїв та збудників
4 – ФПСО ІІу-4-9 Психологічний супровід юридичної діяльності
ІІу-4-10 Соціально-психологічні технології управління масовою поведінкою
ІІу-4-11 Психологічні технології професійного зростання
ІІу-4-12 Технології освітнього тренінгу
ІІу-4-13 Педагогіка та психологія вищої школи
5 – ФПМ ІІу-5-14 Нейронечіткі технології
ІІу-5-15 Інженерія надійності програмного забезпечення систем
6 –ФЕ ІІу-6-16 Технологія обґрунтування та просування Стартапів
7 – ФСЗМК ІІу-7-17 Міжкультурні комунікації
ІІу-7-18 Технологічні аспекти інфосфери
8 – ЮФ ІІу-8-19 Юридичні гарантії реалізації прав людини: європейський і національний вимір
ІІу-8-20 Правові засади сучасних трудових правовідносин
9 – ФФЕКС ІІу-9-21 Підготовка наукових текстів
ІІу-9-22 Інформаційні технології в наукових дослідженнях
ІІу-9-23 Основи томографії та комп’ютерна томографія
ІІу-9-24 Принципи побудови мобільних систем зв’язку
10 – ФТФ ІІу-10-25 Принципи побудови космічних апаратів
ІІу-10-26 Машинне навчання
ІІу-10-27 Техногенно-екологічна безпека
ІІу-10-28 Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем управління
ІІу-10-29 Інтегровані технології в промисловості
ІІу-10-30 Дизайн ракетно-космічної техніки
ІІу-10-31 Теорія польоту космічних апаратів
ІІу-10-32 Інноваційні матеріали і технології
ІІу-10-33 Теорія розв'язання винахідницьких задач
ІІу-10-34 Методологія та концепції керування інноваційними проектами
11 – ММФ ІІу-11-35 Методи комп'ютерної підготовки науково-технічних текстів
ІІу-11-36 Вибіркові обстеження
12 – ХФ ІІу-12-37 Сучасні тренди здорового харчування
ІІу-12-38 Сучасні методи аналізу в криміналістиці та фармації
13 – БЕФ ІІу-13-39 Когнітологія
ІІу-13-40 Глобальні екологічні проблеми
14 – ФМТДР ІІу-14-41 Безпечний лікарняний простір в умовах епідемічних ризиків
ІІу-14-42 Подолання кризових ситуацій
15- НМЦ ПДО ПК ІІу-15-43 Е-урядування та стратегії його реалізації
ІІу-15-44 Стратегія прийняття управлінських рішень

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Факультет Код
дисципліни
Назва дисципліни
1 –ФУІФМ ІІІу-1-1 Тілесність та сексуальність у сучасній літературі
ІІІу-1-2 Українська наукова мова
ІІІу-1-3 Актуальні проблеми перекладознавства
ІІІу-1-4 «Античний текст» у світовій літературі
2 – ФСНМВ ІІІу-2-5 Світоглядні та методологічні засади дискурсивних та духовних практик Сходу
ІІІу-2-6 Теорії і практики мовної комунікації та роботи з філософськими текстами
ІІІу-2-7 Антикризовий менеджмент
3 – ІФ ІІІу-3-8 Особистість у світовій історії
ІІІу-3-9 Кліодинаміка
ІІІу-3-10 Історіографічна культура дисертаційного дослідження
4 – ФПСО ІІІу-4-11 Психологія особистісної успішності
ІІІу-4-12 Професійний імідж викладача
5 – ФПМ ІІІу-5-13 Комп’ютерні технології в моделюванні та експерименті
ІІІу-5-14 Застосування нейронечітких технологій для дослідження складних систем
ІІІу-5-15 Методи машинного навчання в інформаційних системах
6 –ФЕ ІІІу-6-16 Сучасні теорії менеджменту
ІІІу-6-17 Концепції та моделі сучасного менеджменту
ІІІу-6-18 Методичні основи використання міжнародних баз даних
ІІІу-6-19 Економічне управління підприємством
ІІІу-6-20 Структура та логіка дослідження
ІІІу-6-21 Теорія систем та системний аналіз в управлінні
7 – ФСЗМК ІІІу-7-22 Медіакритика та медіаосвіта
ІІІу-7-23 Новітні медіа та перспективи їх розвитку
8 – ЮФ ІІІу-8-24 Актуальні питання комерціалізації результатів авторського та промислового права
ІІІу-8-25 Теорія міжнародного права
ІІІу-8-26 Актуальні проблеми кваліфікації злочинів
ІІІу-8-27 Актуальні проблеми теорії держави і права
9 – ФФЕКС ІІІу-9-28 Стандартна модель елементарних частинок та її узагальнення
ІІІу-9-29 Всесвіт: будова, масштаби, еволюція
ІІІу-9-30 Проблеми наукового матеріалознавства
10 – ФТФ ІІІу-10-31 Сучасне матеріалознавство
ІІІу-10-32 Сучасні методи проектування і конструювання в ракетно-космічній техніці
ІІІу-10-33 Синтез оптимальних систем керування
11 – ММФ ІІІу-11-34 Методи моделювання в механіці деформівного твердого тіла
ІІІу-11-35 Механіка руйнування інтелектуальних матеріалів
ІІІу-11-36 Мезо- і наномеханіка
12 – ХФ ІІІу-12-37 Сучасні спектроскопічні методи аналізу
ІІІу-12-38 Хемометрика
ІІІу-12-39 Основи фандрейзингу
ІІІу-12-40 Публікаційна активність і наукометричні бази даних
13 – БЕФ ІІІу-13-41 Практична нейробіологія
ІІІу-13-42 Соціальна екологія
ІІІу-13-43 Біологічні ритми
14 – ФМТДР ІІІу-14-44 Епідеміологія, діагностика та контроль інфекцій в умовах епідемічних ризиків та пандемій
ІІІу-14-45 Управління лабораторною службою у медичних закладах
ІІІу-14-46 Медична та соціальна реабілітація
ІІІу-14-47 Контроль якості лабораторних досліджень