ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Завідувач відділу – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: 374-98-25
E-mail:aspdnu@i.ua

До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані 23.09.2020 р.)!

Необхідно оформити ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ в ДНУ.

Договір необхідно:
1. Роздрукувати (на одному аркуші з обох боків) в двох екземплярах.
2. Заповнити.
3. Подати до відділу аспірантури не пізніше 06.11.2020 р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ в ДНУ заповнюють аспіранти денної та заочної форми навчання, які навчаються на бюджетній та на контрактній формі.


До уваги аспірантів 1-го року навчання (денна форма, бюджет)!


Для вчасного перерахування стипендії аспіранта терміново необхідно:

1. Звернутися до найближчого відділення ПриватБанку;
2. Назвати табельний номер аспіранта;

Список аспірантів із табельними номерами

3. Назвати код ОКПО 02066747;
4. Пред’явити картку ПриватБанку (якщо немає картки ПриватБанку, оформити нову).

Розклад занять для аспірантів заочної форми навчання (з 21.10.2020 р. по 30.10.2020 р.)


Лекційні заняття з дисциплін проводитимуться дистанційно у синхронному режимі (відповідно до наказу по ДНУ від 02.10.2020 р. №101-г).

Дистанційне навчання здійснюватиметься із застосуванням системи управління дистанційним навчанням MSOffice 365 (як виняток, дозволяється тимчасове використання інших систем – GoogleClassroom, ZOOM тощо).

До уваги аспірантів 1-го року навчання!

Розклад занять для денної форми навчання зі змінами.

Зміни стосуються лише дисицпліни "Інноваційно-дослідницька діяльність науковця": додані практичні заняття.

До уваги аспірантів денної форми навчання!


Заняття з дисицпліни "Філософія та наукова етика" переносяться з 05.10.2020 р. на 08.10.2020 р. 2-га пара.

До уваги аспірантів 1-го року навчання!

Із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара від 05 жовтня 2020 року встановлюється режим змішаного навчання для здобувачів очної форми навчання.

Лекційні заняття з дисциплін проводитимуться дистанційно у синхронному режимі (відповідно до наказу по ДНУ від 02.10.2020 р. №101-г).

Дистанційне навчання здійснюватиметься із застосуванням системи управління дистанційним навчанням MSOffice 365 (як виняток, дозволяється тимчасове використання інших систем – GoogleClassroom, ZOOM тощо).

Ретельно перевіряйте поштову скриньку.

До уваги аспірантів заочної форми навчання 1-го року!

Призначити термін установчої сесії – 21.10.2020 р. - 30.10.2020 р.

До уваги аспірантів 1-го року навчання (зараховані з 23.09.2020)!

Наказ про зарахування за державним замовленням
Наказ про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Розклад занять денна форма навчання
Розклад занять заочна форма навчання
Списки з англійської мови денна форма навчання
Списки з англійської мови заочна форма навчання

Аспірантам усіх форм навчання необхідно роздрукувати Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та звернутись до наукового керівника щодо заповнення сторінок з 1 по 4. Заповнений Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії необхідно подати до відділу аспірантури не пізніше 06.11.2020 р.

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Аспірантам, що навчаються за державним замовленням та надали до відділу аспірантури трудові книжки із записами про звільнення з попереднього місця роботи, призначено стипендію у розмірі 5587 грн. Інформацію щодо процедури оформлення карток для отримання стипендії буде надано додатково. Аспіранти, що зараховані на денну форму навчання, зобов’язані до 10.10.2020 р. прибути до військово-облікового відділу університету (9 корп., кімната 314) для: оформлення особових карток обліку (форма П-2) та отримання довідки (форма 17) для надання у військкомат або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Аспірантам заочної форми навчання. Якщо потрібен підтверджувальний документ на роботу для оформлення додаткової оплачуваної (навчальної) відпустки, відділ аспірантури оформлює довідку-виклик на установчу сесію. Для цього необхідно написати листа на електронну пошту відділу аспірантури (вказати прізвище, ім’я та по-батькові, спеціальність, на якій Ви навчаєтесь). або зателефонувати до відділу аспірантури.
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Розклад вступних іспитів до аспірантури у 2020 році

Наказ про проведення атестації аспірантів

Умови вступу до аспірантури і докторантури

До уваги вступників до аспірантури!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та згідно з рішенням вченої ради ДНУ від 18.06.2020 р. пр. №12:


Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають до приймальної комісії університету (14 корп.) такі документи:
  • особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
  • особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
  • згода на обробку персональних даних;
  • зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти. 
Зразки заяв

Програми вступних іспитів до аспірантури

Іноземна мова для всіх спеціальностей

Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта набору 2016-2019 років

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для громадян України за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями