ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Завідувач відділу – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: 374-98-25
E-mail:aspdnu@i.ua

Розклад вступних іспитів до аспірантури у 2020 році

Наказ про проведення атестації аспірантів

Умови вступу до аспірантури і докторантури

До уваги вступників до аспірантури!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та згідно з рішенням вченої ради ДНУ від 18.06.2020 р. пр. №12:


Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають до приймальної комісії університету (14 корп.) такі документи:
  • особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
  • особистий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
  • 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
  • згода на обробку персональних даних;
  • зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти. 
Зразки заяв

Програми вступних іспитів до аспірантури

Іноземна мова для всіх спеціальностей

Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта набору 2016-2019 років

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для громадян України за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями