ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Завідувач відділу – Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: 374-98-25
E-mail:aspdnu@i.ua

Умови вступу до аспірантури і докторантури

До уваги вступників до аспірантури!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та згідно з рішенням вченої ради ДНУ від 18.06.2020 р. пр. №12:


Програми вступних іспитів до аспірантури

Іноземна мова для всіх спеціальностей

Біолого-екологічний факультет
Історичний факультет
Механіко-математичний факультет
Факультет економіки
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
Факультет прикладної математики
Факультет психології та спеціальної освіти
Факультет систем і засобів масової комунікації
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
Фізико-технічний факультет
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Хімічний факультет
Юридичний факультет

Зразки документів

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта набору 2016-2019 років

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для громадян України за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для іноземних громадян та осіб без громадянства за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями