ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

СРД 08.051.15, спеціальності 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів, технічні науки», 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки, технічні науки», 05.13.03 «Системи і процеси керування, технічні науки».

 Спеціалізована вчена рада СРД 08.051.15 в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара Міністерства науки і освіти України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій, що містять державну таємницю, на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

- 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів, технічні науки;

- 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, технічні науки;

- 05.13.03 – системи і процеси керування, технічні науки.

Голова спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор

ПЕТРЕНКО Олександр Миколайович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор ДРОНЬ Микола Михайлович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор СІЧЕВИЙ Олексій Володимирович.

Телефон вченого секретаря +38 097 231 42 03