ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.15, спеціальності 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів, технічні науки», 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки, технічні науки», 05.13.03 «Системи і процеси керування, технічні науки».

 Спеціалізована вчена рада Д 08.051.15 в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара Міністерства науки і освіти України  на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

- 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів, технічні науки;

- 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, технічні науки;

- 05.13.03 – системи і процеси керування, технічні науки.

Голова спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор

ПЕТРЕНКО Олександр Миколайович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор ДРОНЬ Микола Михайлович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор технічних наук, професор СІЧЕВИЙ Олексій Володимирович.

Телефон вченого секретаря +38 097 231 42 03


Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.051.15
Спеціальність 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів

1. Давидов С.О. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2. Джур Є.О. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
3. Ємець В.В. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
4. Манько Т.А. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
5. Дегтярев О.В. – ДП «КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля»
6. Шеховцов В.С. – ДП «КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля»
Спеціальність 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки
1. Петренко О.М. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2. Січевий О.В. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
3. Поляков М.В. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
4. Дреус А.Ю. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
5. Пилипенко О.В. – Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ
6. Стрельников Г.О. – Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ
Спеціальність 05.13.03 – системи і процеси керування
1. Дронь М.М. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2.Авдєєв В.В. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
3. Малайчук В.П. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
4. Шептун Ю.Д. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
5. Алпатов А.П. – Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ
6. Хорошилов В.С. – ДП «КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля»

УВАГА

Повідомляємо, що запланований на 15 травня 2020 року захист докторської дисертації Мітікова Юрія Олексійовича «Методологічні основи розробки та модернізації систем наддування паливних баків ракетних рушійних установок» за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки у спецраді Д 08.051.15 відбудеться 19 червня 2020 року о 14 годині за адресою вул. Наукова, 1, корп. 10, ауд.305

 

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.15 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19/09/2019 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Катренка Михайла Олександровича на тему: Наукові основи проектування комбінованих ракетних двигунів і їх систем постачання палива, спеціальність 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. Офіційними опонентами призначено Стрельніков Геннадій Опанасович – доктор технічних наук, професор, виконуючий обов'язки завідувача відділу термогазодинаміки енергетичних установок Інституту технічної механіки НАН України та ДКА України, м. Дніпро, Україна; спеціальність 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки; Габрінець Володимир Олексійович – доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою теплотехніки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна; спеціальність 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки; Качан Олексій Якович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології авіаційних двигунів Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна; спеціальність 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів. Захист відбудеться 13 грудня 2019р. о 14-й годині за адресою: вул. Наукова, 1, корп. 10, ауд 305.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради РД 08.051.15 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 05.03.2020 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Мітікова Юрія Олексійовича на тему: Методологічні основи розробки та модернізації систем наддування паливних баків ракетних рушійних установок, спеціальність 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. Офіційними опонентами призначено Єпіфанов Сергій Валерійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна, спеціальність 05.07.05; Качан Олексій Якович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології авіаційних двигунів Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна; спеціальність 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів, м. Запоріжжя, Україна; спеціальність 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів. Стрельніков Геннадій Опанасович – доктор технічних наук, професор, завідувач відділу термогазодинаміки енергетичних установок Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України, м. Дніпро, Україна; спеціальність 05.07.05 – двигуни та енергетичні установки; Захист відбудеться 15.05.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. Наукова, 1, корп. 10 ДНУ, ауд. 305.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.15 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.06.2020 (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Гладкого Едуарда Григоровича на тему: "Нові підходи до комплексного оцінювання польотної безпеки і надійності ракетно-космічних систем", спеціальність 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів.. Офіційними опонентами призначено Гудрамович Вадим Сергійович – доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу міцності і надійності механічних систем Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України; Кондратьєв Андрій Валерійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Давидов Сергій Олександрович – доктор технічних наук, професор, декан фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Захист відбудеться 02/10/2020 р. о14 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Наукова, 1, корп. 10 ДНУ, ауд. 305.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від (протокол № ) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня на тему: , спеціальність . Офіційними опонентами призначено Захист відбудеться за адресою: .

Рішенням спеціалізованої вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від (протокол № ) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня на тему: , спеціальність . Офіційними опонентами призначено Захист відбудеться за адресою: .