ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

СРД 08.051.07, спеціальності 05.02.01 «Матеріалознавство», 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.17.07 «Хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів».

Спеціалізована вчена рада СРД 08.051.07 для захисту дисертацій, що містять державну таємницю, на здобуття наукового ступеня доктора технічний наук за спеціальностями 05.02.01 – матеріалознавство, 05.02.08 – технологія машинобудування, 05.17.07 – хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів.

Спеціалізована вчена рада СРД 08.051.07 функціонує в Дніпропетровському національному університеті більше 20 років. Протягом усього цього терміну розглядались дисертації за спеціальностями 05.02.01 – матеріалознавство і 05.17.07 – хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів. До листопада 2008 року рада приймала до захисту кандидатські та докторські дисертації за спеціальністю 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів, з 2007 року у зв’язку із зміною номенклатури спеціальностей рада отримала повноваження приймати до захисту роботи, що містять державну таємницю, за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування (наказ ВАК України № 33/08-т від 08.11.2007 р.).

Особливістю спеціалізованої вченої ради СРД 08.051.07 є її традиційно тісний зв’язок з підприємствами ракетно-космічної, авіаційної та оборонної галузей у технологічному забезпеченні виробництва деталей та машин ракетно-космічного, спеціального, оборонного призначення за напрямками, що не входять до визначених у паспорті спеціальності 05.07.02 - проектування, виробництво та випробування літальних апаратів.

Голова ради: ДЖУР Євген Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 05.02.08.

тел.: (056) 731 95 60

Заступник голови: САНІН Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 05.02.01.

тел.: (056) 731 95 60

Вчений секретар: КУЛИК Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 05.02.08.

тел.: (056) 713 58 35

моб. тел.: (050) 363 84 75