ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.17, спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредити»

 Cпеціалізована вчена рада К08.051.17
за
спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Спеціалізована вчена рада К08.051.17 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара утворена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. №1222, має право приймати до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 р. №996, наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 р. №775 та наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2018 р. №1218 до складу спеціалізованої вченої ради К08.051.17 у Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара внесено часткові зміни.

Термін дії спеціалізованої вченої ради К08.051.17 - три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 08.051.17:
1. Голова ради: Гринько Тетяна Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
2. Заступник голови ради: Грабчук Оксана Миколаївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
3. Вчений секретар: Кошевий Микола Миколайович, к.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Члени ради:
4. Бикова Вероніка Григорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
5. Бобиль Володимир Володимирович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
6. Бурденко Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сумського державного університету;
7. Вовк Вікторія Яківна, д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
8. Гвініашвілі Тетяна Зурабівна, к.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
9. Гонтарева Ірина Вячеславівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
10. Джусов Олексій Анатолійович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
11. Коваленко Олена Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії;
12. Лемберг Анна Геннадіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
13. Макаренко Юлія Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
14. Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
15. Петряєв Олексій Олександрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
16. Сардак Сергій Єдуардович, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 
17. Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
18. Яковенко Олександр Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Поштова адреса:
49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 54.

e-mail: k08.051.17dnu@gmail.com

Телефон:
(056) 744 - 24 - 97

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19 вересня 2018 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Валуйського Івана Анатолійовича на тему: «Трансформація бюджетної політики України у кризовий період», спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Офіційними опонентами призначено доктора економічних наук, професора Васильєву Тетяну Анатоліївну, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького; кандидата економічних наук Пасічного Миколу Дмитровича, Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, доцента кафедри фінансів. Захист відбудеться «30» січня 2019 р. за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, аудиторія 81.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента