ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.17, спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредити»

 Cпеціалізована вчена рада К08.051.17
за
спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Спеціалізована вчена рада К08.051.17 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара утворена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. №1222, має право приймати до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 р. №996 до складу спеціалізованої вченої ради К08.051.17 у Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара внесено часткові зміни.

Термін дії спеціалізованої вченої ради К08.051.17 - три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 08.051.17:
1. Голова ради: Гринько Тетяна Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
2. Заступник голови ради: Грабчук Оксана Миколаївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
3. Вчений секретар: Кошевий Микола Миколайович, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Члени ради:
4. Бикова Вероніка Григорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
5. Бобиль Володимир Володимирович, д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та інтелектуальної власності Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
6. Бурденко Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сумського державного університету;
7. Вовк Вікторія Яківна, д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
8. Джусов Олексій Анатолійович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
9. Коваленко Олена Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії;
10. Макаренко Юлія Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
11. Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
12. Петряєв Олексій Олександрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
13. Рябик Ганна Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент, доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
14. Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
15. Яковенко Олександр Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Поштова адреса:
49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 54.

e-mail: k08.051.17dnu@gmail.com

Телефон:
(056) 744 - 24 - 97

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 11 січня 2017 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гвініашвілі Тетяни Зурабівни на тему: «Механізм управління змінами на підприємстві в умовах забезпечення його інноваційного розвитку», спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Офіційними опонентами призначено д.е.н., доц. Толпежнікова Романа Олексійовича, Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, декана економіко-правового факультету; к.е.н., доц. Сєрєбряк Ксенію Ігорівну, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Сєвєродонецьк), доцента кафедри економіки і підприємництва. Захист відбудеться 06 квітня 2017 р. о 11.00 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 81.
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 8 лютого 2017 р. (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Левкович Оксани Володимирівни на тему: «Формування реакції ринку акцій України на монетарні та немонетарні інформаційні сигнали», спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Офіційними опонентами призначено д.е.н., доц. Пластуна Олексія Леонідовича, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, професора кафедри міжнародної економіки; к.е.н., проф. Мацелюх Наталію Петрівну, Університет державної фіскальної служби України Державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), директора навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту. Захист відбудеться 18 травня 2017 р. о 11.00 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 81.
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 травня 2017 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шевченка Владислава Аркадійовича на тему: «Формування організаційно-економічного механізму управління закладами охорони здоров’я в умовах інноваційного розвитку», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Офіційними опонентами призначено д.е.н., проф. Гонтареву Ірину Вячеславівну, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України, завідувача кафедри підприємницької діяльності; к.е.н., доц. Літвінова Олександра Сергійовича, Одеський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, доцента кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності. Захист відбудеться 14 вересня 2017 р. о 11.00 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 81.
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 30 червня 2017 р. (протокол № 10) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Піскунової Ніни Олександрівни на тему: «Механізм управління грошовими потоками суб'єктів господарювання», спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Офіційними опонентами призначено д.е.н., проф. Танклевську Наталію Станіславівну, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Міністерства освіти і науки України, завідувача кафедри обліку і аудиту; к.е.н. Пелехатого Андрія Олеговича, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (м. Київ), докторанта. Захист відбудеться 2 листопада 2017 р. о 11.00 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 81.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 19 жовтня 2017 р. (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ярмак Марини Русланівни на тему: «Ефективність управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Офіційними опонентами призначено д.е.н., проф. Гонтареву Ірину Вячеславівну, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України, завідувача кафедри підприємницької діяльності; к.е.н, доц. Стахів Ольгу Андріївну, Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України (м. Рівне), доцента кафедри економіки підприємства. Захист відбудеться 18 січня 2018 р. о 11.00 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 81.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента