ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.05, спеціальності 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова.

З 1972 по 2013 роки було захищено 345 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора філологічних наук, а саме:  1972 – 1990 рр. – 130 робіт (зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 40 кандидатських дисертацій; 10.02.02 – російська мова – 90 кандидатських дисертацій ); 1990 – 2013 рр.  –  215 робіт (8 докторських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 3; 10.02.02 – російська мова – 5; 207 кандидатських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 108, 10.02.02 – російська мова – 99); 2014 – 2019 рр. – 38 робіт (38 кандидатських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 20; 10.02.02 – російська мова – 18).

Наказом № 975 Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 року було затверджено склад спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.02 «Російська мова» терміном до 31 грудня 2020 року.

Голова ради: Попова Ірина Степанівна, д. філол. н., професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови: Пристайко Тамара Степанівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри російського та слов’янського мовознавства, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.02.

Вчений секретар: Шевченко Тетяна Василівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.


Контактна інформація:

електронна пошта ради: k08.051.05@gmail.com, centr_ukr.movi_DNU@i.ua;

тел.: (056) 374-98-81, (056) 374-98-76.  


Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 07.11.2018 (протокол № 10) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бондаренко Олени Євгенівни на тему: «Функціонально-комунікативний потенціал односкладних речень у мові сучасних українських мас-медіа», спеціальність 10.02.01 - українська мова. Офіційними опонентами призначено Кульбабська О. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Голікова Н. С., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) Захист відбудеться 27 лютого об 11:00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.01.2020 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Білих Олександра Петровича на тему: Українська редакція церковнослов'янської мови кінця ХVI-XVII ст.: проблеми інтерференції та морфологічного унормування, спеціальність 10.02.01- українська мова. Офіційними опонентами призначено Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних, професор, завідувач кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка; Ніка Оксана Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Поповський Анатолій Михайлович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Захист відбудеться 29 червня 2020 о 10.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11 березня 2020 року (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Вовка Андрія Валерійовича на тему: «Експресивний синтаксис у системі ідіостилю письменника (на матеріалі “Щоденників” О. Гончара)». , спеціальність 10.02.01 – українська мова. Офіційними опонентами призначено Сологуб Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мов (Національна музична академія імені Петра Чайковського); Ігнатьєва Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та мовної комунікації (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). Захист відбудеться 29 червня 2020 о 14.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11 березня 2020 року (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Радчук Ольги Вячеславівни на тему: «Семантика засобів вираження поняття «відсутність» у російській мові: лінгвокогнітивний аспект» , спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Мусієнко Валентина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської мови і літератури (Київський національний лінгвістичний університет); Чернцова Олена Вадимівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри російської мови (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Шепель Юрій Олександрович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Захист відбудеться 30 червня 2020 о 10.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11 березня 2020 року (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Федіної Олени Володимирівни на тему: «Фразеосемантичне поле концепту людина в російській мові: функційно-прагматичний аспект» , спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Габідулліна Алла Рашатівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри мовознавства та російської мови Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Педченко Людмила Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Захист відбудеться 30 червня 2020 о 14.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26 травня 2020 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Палатовської Олени Володимирівни на тему: Російське складне речення в когнітивно-дискурсивному висвітленні (на матеріалі усної науково-професійної комунікації) , спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Лучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального і слов'янського мовознавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Меньшиков Ігор Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та слов’янського мовознавства (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Степанченко Іван Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Захист відбудеться 16 вересня 2020 о 10.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26 травня 2020 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Мірошниченко Ірини Григорівни на тему: Стислий текст в українському мас-медійному дискурсі , спеціальність 10.02.01 – українська мова. Офіційними опонентами призначено Бобух Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Невська Юлія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської фонетики і граматики Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Захист відбудеться 16 вересня 2020 о 14.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).