ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.05, спеціальності 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова»

Спеціалізована вчена рада К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова.

З 1972 по 2013 роки було захищено 345 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора філологічних наук, а саме:  1972 – 1990 рр. – 130 робіт (зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 40 кандидатських дисертацій; 10.02.02 – російська мова – 90 кандидатських дисертацій ); 1990 – 2013 рр.  –  215 робіт (8 докторських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 3; 10.02.02 – російська мова – 5; 207 кандидатських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 108, 10.02.02 – російська мова – 99).

Наказом № 820 Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 року було затверджено склад спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.02 «Російська мова» терміном на три роки.

Голова ради: Попова Ірина Степанівна, д. філол. н., професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови: Пристайко Тамара Степанівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри російського та слов’янського мовознавства, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.02.

Вчений секретар: Шевченко Тетяна Василівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.

Контактна інформація:

електронна пошта ради: k08.051.05@gmail.com, centr_ukr.movi_DNU@i.ua;

тел.: (056) 374-98-81, (056) 374-98-76.  


Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.09.2016 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Хрушкової Ольги Анатоліївни на тему: «Структура та функційне навантаження писемних носіїв інформації сучасного міста», спеціальність 10.02.01 – українська мова. Офіційними опонентами призначено Лучика Василя Вікторовича, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри загального і слов’янського мовознавства (Національний університет "Києво-Могилянська академія"); Антонюк Олену Вікторівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри філології і культури (Донецький національний університет (м. Вінниця) Міністерства освіти і науки України) Захист відбудеться 21.12.16 о 10:00 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корпус 1, ауд. 1107.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.09.2016 (протокол № 53) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Лощинової Інни Сергіївни на тему: «Неолексика у творах письменників Дніпропетровщини», спеціальність 10.02.01 – українська мова. Офіційними опонентами призначено Колоїз Жанну Василівну, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови (Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"); Сюту Галину Мирославівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу стилістики та культури мови (Інститут української мови НАН України) Захист відбудеться 21.12.16 о 13:00 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корпус 1, ауд. 1107.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 14 березня 2017 року (протокол № № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Сухобрус Людмили Станіславівни на тему: Сполучення юкстапозитного типу в російській мові: принципи опису, спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Лучик Аллу Анатоліївну, доктора філологічних наук, професора, професора кафедри загального і слов’янського мовознавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);Тукову Тетяну Володимирівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри українознавства та гуманітарної підготовки (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія») Захист відбудеться 30.06.2017 року о 10.00 за адресою: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 14 лютого 2017 року (протокол № № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Єловської Юлії Володимирівни на тему: Табу в мовленнєвій практиці українців, спеціальність 10.02.01 – українська мова. Офіційними опонентами призначено Маленко Олену Олегівну, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Корольову Валерію Володимирівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Захист відбудеться 28 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 25.10.2017 (протокол № № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Ченя Шаосюна на тему: Конструкції із сурядними сполучниками у творах К. Г. Паустовського, спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Меньшикова Ігоря Івановича, доктора філологічних наук, професора, професора кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Гладкову Риту Яківну, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри слов’янської філології Херсонського державного університету Захист відбудеться 16 лютого 2018 року об 11.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.02.2018 (протокол № № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Самойленко Олени Валентинівни на тему: Квазікомпозити у словотвірній системі російської мови: типологія, формальна структура, ономасіологійні розряди, спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Лучик Аллу Анатоліївну, доктора філологічних наук, професора, професора кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Радчук Ольгу Вячеславівну, кандидата філологічний наук, доцента, доцента кафедри слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Захист відбудеться 19 червня 2018 року об 11.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.06.2018 (протокол № № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Маркової Ольги Іванівни на тему: Експлікація концепту ПАТРІОТИЗМ у мові друкованих ЗМІ України ХХІ століття, спеціальність 10.02.01 – українська мова . Офіційними опонентами призначено Олексенка Володимира Павловича, доктора філологічних наук, професора, декана факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; Зубець Наталю Олександрівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Запорізького національного університету Захист відбудеться 7 листопада 2018 року о 10.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.06.2018 (протокол № № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Панченка Володимира Аркадійовича на тему: Лінгвістичні засоби досягнення експресії в сучасному пісенному тексті (на матеріалі російської мови), спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Зірку Віру Василівну, доктора філологічних наук, професора, завідувача Дніпропетровським відділенням Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної Академії наук України; Гажеву Інну Дмитрівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка Захист відбудеться 7 листопада 2018 року о 13.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.06.2018 (протокол № № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Івка Олександра Сергійовича на тему: «Дієслівна універбація в російській мові: структурно-семантичний аналіз», спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Попова Сергія Леонідовича, доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Тукову Тетяну Володимирівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» Захист відбудеться за адресою: .