ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.05, спеціальності 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова»

Спеціалізована вчена рада К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова.

З 1972 по 2013 роки було захищено 345 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора філологічних наук, а саме:  1972 – 1990 рр. – 130 робіт (зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 40 кандидатських дисертацій; 10.02.02 – російська мова – 90 кандидатських дисертацій ); 1990 – 2013 рр.  –  215 робіт (8 докторських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 3; 10.02.02 – російська мова – 5; 207 кандидатських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 108, 10.02.02 – російська мова – 99).

Наказом № 820 Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 року було затверджено склад спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.02 «Російська мова» терміном на три роки.

Голова ради: Попова Ірина Степанівна, д. філол. н., професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови: Пристайко Тамара Степанівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри російського та слов’янського мовознавства, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.02.

Вчений секретар: Шевченко Тетяна Василівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.

Контактна інформація:

електронна пошта ради: k08.051.05@gmail.com, centr_ukr.movi_DNU@i.ua;

тел.: (056) 374-98-81, (056) 374-98-76.  


Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.09.2016 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Хрушкової Ольги Анатоліївни на тему: «Структура та функційне навантаження писемних носіїв інформації сучасного міста», спеціальність 10.02.01 – українська мова. Офіційними опонентами призначено Лучика Василя Вікторовича, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри загального і слов’янського мовознавства (Національний університет "Києво-Могилянська академія"); Антонюк Олену Вікторівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри філології і культури (Донецький національний університет (м. Вінниця) Міністерства освіти і науки України) Захист відбудеться 21.12.16 о 10:00 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корпус 1, ауд. 1107.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.09.2016 (протокол № 53) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Лощинової Інни Сергіївни на тему: «Неолексика у творах письменників Дніпропетровщини», спеціальність 10.02.01 – українська мова. Офіційними опонентами призначено Колоїз Жанну Василівну, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови (Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"); Сюту Галину Мирославівну, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника відділу стилістики та культури мови (Інститут української мови НАН України) Захист відбудеться 21.12.16 о 13:00 за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корпус 1, ауд. 1107.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента