ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.05, спеціальності 10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова»

Спеціалізована вчена рада К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова.

З 1972 по 2013 роки було захищено 345 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора філологічних наук, а саме:  1972 – 1990 рр. – 130 робіт (зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 40 кандидатських дисертацій; 10.02.02 – російська мова – 90 кандидатських дисертацій ); 1990 – 2013 рр.  –  215 робіт (8 докторських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 3; 10.02.02 – російська мова – 5; 207 кандидатських дисертацій – зі спеціальностей: 10.02.01 – українська мова – 108, 10.02.02 – російська мова – 99).

Наказом № 820 Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 року було затверджено склад спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.02 «Російська мова» терміном на три роки.

Голова ради: Попова Ірина Степанівна, д. філол. н., професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.

Заступник голови: Пристайко Тамара Степанівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри російського та слов’янського мовознавства, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.02.

Вчений секретар: Шевченко Тетяна Василівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01.

Контактна інформація:

електронна пошта ради: k08.051.05@gmail.com, centr_ukr.movi_DNU@i.ua;

тел.: (056) 374-98-81, (056) 374-98-76.  


Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.02.2018 (протокол № № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Самойленко Олени Валентинівни на тему: Квазікомпозити у словотвірній системі російської мови: типологія, формальна структура, ономасіологійні розряди, спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Лучик Аллу Анатоліївну, доктора філологічних наук, професора, професора кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Радчук Ольгу Вячеславівну, кандидата філологічний наук, доцента, доцента кафедри слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Захист відбудеться 19 червня 2018 року об 11.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.06.2018 (протокол № № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Маркової Ольги Іванівни на тему: Експлікація концепту ПАТРІОТИЗМ у мові друкованих ЗМІ України ХХІ століття, спеціальність 10.02.01 – українська мова . Офіційними опонентами призначено Олексенка Володимира Павловича, доктора філологічних наук, професора, декана факультету філології та журналістики Херсонського державного університету; Зубець Наталю Олександрівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Запорізького національного університету Захист відбудеться 7 листопада 2018 року о 10.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.06.2018 (протокол № № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Панченка Володимира Аркадійовича на тему: Лінгвістичні засоби досягнення експресії в сучасному пісенному тексті (на матеріалі російської мови), спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Зірку Віру Василівну, доктора філологічних наук, професора, завідувача Дніпропетровським відділенням Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної Академії наук України; Гажеву Інну Дмитрівну, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка Захист відбудеться 7 листопада 2018 року о 13.00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.06.2018 (протокол № № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Івка Олександра Сергійовича на тему: «Дієслівна універбація в російській мові: структурно-семантичний аналіз», спеціальність 10.02.02 – російська мова. Офіційними опонентами призначено Попова Сергія Леонідовича, доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Тукову Тетяну Володимирівну, кандидата філологічних наук, доцента кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» Захист відбудеться 27 грудня 2018 об 11:00 за адресою: .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 07.11.2018 (протокол № 10) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бондаренко Олени Євгенівни на тему: «Функціонально-комунікативний потенціал односкладних речень у мові сучасних українських мас-медіа», спеціальність 10.02.01 - українська мова. Офіційними опонентами призначено Кульбабська О. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Голікова Н. С., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) Захист відбудеться 27 лютого об 11:00 за адресою: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, ауд. 1107).
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента