ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.01, спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», 05.13.06 «Інформаційні технології»

Спеціалізована вчена рада К 08.051.01 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.13.06 – Інформаційні технології

Голова ради доктор технічних наук, професор Корчинський Володимир Михайлович
e-mail: korchins50k@i.ua
тел. (097)529-13-71

Заступник голови ради доктор технічних наук, професор Гнатушенко Володимир Володимирович
e-mail: vvgnat@ukr.net
тел. (050)591-93-50

Вчений секретар кандидат технічних наук, доцент Антоненко Світлана Валентинівна
e-mail: k_08_051_01@ukr.net
тел. (063)261-91-09

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.06.2015 (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Попової Альбіни Вадимівни на тему: Геометричне моделювання розміщення плоских орієнтованих об'єктів з кусочно-нелінійними границями, спеціальність 05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційними опонентами призначено Аушева Наталія Миколаївна, Реута Олександр Васильович Захист відбудеться 01.12.2015 за адресою: пр.К.Маркса, 35, корпус 3, ауд.42.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.09.2015 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Макарової Лідії Миколаївни на тему: Моделі та інформаційна технологія переробки інформації для прогнозування відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі, спеціальність 05.13.06 - інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Байбуз Олег Григорович, Фісун Микола Тихонович Захист відбудеться 01.12.2015 за адресою: пр.К.Маркса, 35, корпус 3, ауд.42.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 07.04.2016 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Луценка Олега Павловича на тему: Розробка інформаційної технології оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі, спеціальність 05.13.06 - інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Мороза Бориса Івановича, Гнатушенко Вікторію Володимирівну Захист відбудеться 29.06.2016 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 42.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 07.04.2016 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Федорович Анни Ігорівни на тему: Інформаційно-вимірювальна технологія контролю та технічної діагностики багатопараметричних об’єктів за експериментальними даними, спеціальність 05.13.06 - інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Мороза Бориса Івановича, Гнатушенко Вікторію Володимирівну Захист відбудеться 29.06.2016 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 42.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 08.07.2016 (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Каштан Віти Юріївни на тему: Комп’ютерно-графічні технології вейвлет-обробки фотограмметричних сканерних зображень, спеціальність 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційними опонентами призначено Несвідоміна Віктора Миколайовича, Щербину Віктора Михайловича Захист відбудеться 21.10.2016 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова 9, корпус 12, ауд.512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.09.2016 (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Безуглої Юлії Сергіївни на тему: Геометричне моделювання розміщення неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях, спеціальність 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційними опонентами призначено д.т.н., проф. Тулученко Галину Яківну, к.т.н., доц. Дмитрієву Ірину Сергіївну Захист відбудеться 08.12.2016 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова 9, корпус 12, ауд.512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.09.2016 (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Деревянко Ігоря Ігоровича на тему: Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки, спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено д.т.н., проф. Левикіна Віктора Макаровича, к.т.н., доц. Кабака Леоніда Віталійовича Захист відбудеться 08.12.2016 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова 9, корпус 12, ауд.512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 10.02.2017 (протокол № 23) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кремець Ярослава Сергійовича на тему: Геодезичні лінії поверхні в задачах армування оболонок та інерційного руху матеріальної точки, спеціальність 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційними опонентами призначено Тулученко Галину Яківну, Сінько Інну Сергіївну Захист відбудеться 25.05.2017 за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова 9, корпус 12, ауд.512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 27.04.2017 (протокол № 25) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Герасимова Володимира Володимировича на тему: Інформаційна технологія вихорострумової дефектоскопії в умовах дії високоінтенсивних завад складної структури, спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Жуковицького Ігоря Володимировича, Якуніна Анатолія Олександровича Захист відбудеться 27.09.2017 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корп. 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.04.2018 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук Мазуренка Валерія Борисовича на тему: Інформаційно-вимірювальна технологія контролю заправлення ракети-носія морського базування, спеціальність 05.13.06 - Інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Мороза Бориса Івановича, Сергєєву Катерину Леонідівну Захист відбудеться 27.06.2018 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 42.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.04.2018 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук Буланої Тетяни Михайлівни на тему: Інформаційні технології моніторингу й оцінки ефективності діагностування стану технічних та кардіосистем, спеціальність 05.13.06 - Інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Мороза Бориса Івановича, Гнатушенко Вікторію Володимирівну Захист відбудеться 27.06.2018 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 42.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 04.12.2018 (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Чепіжного Андрія Володимировича на тему: Геометричні способи знаходження траєкторно-кінематичних характеристик точки у складному русі, спеціальність 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційними опонентами призначено Тулученко Галина Яківна, Дмитрієва Ірина Сергіївна Захист відбудеться 18 квітня 2019 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 9, корп. 12, ауд. 512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 04.12.2018 (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Козіс Кристини Вікторівни на тему: Інформаційні візуально-аналітичні технології розробки і контролю теплозахисних покриттів твердопаливних ракетних двигунів, спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Мороза Бориса Івановича, Гнатушенко Вікторію Володимирівну Захист відбудеться 18 квітня 2019 за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова 9, корп.12, ауд.512.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 08.05.2019 (протокол № 11) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Череватенко Антоніни Павлівни на тему: Інформаційна технологія територіальної сегментації ринку послуг на основі моделей і методів мультиплексного розбиття множин, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології. Офіційними опонентами призначено Левикіна Віктора Макаровича, Дубінського Олексія Георгійовича Захист відбудеться 18.10.2019 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, корпус 3, ауд. 25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.01 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.06.2019 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Мотайло Анжеліки Павлівни на тему: Геометричне моделювання скалярних та векторних полів на решітках тетраедрально-октаедральної структури, спеціальність 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційними опонентами призначено Пилипаку Сергія Федоровича, Дмитрієву Ірину Сергіївну Захист відбудеться 18.10.2019 за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, корпус 3, ауд. 25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента