ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.12, спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.02 «Російська література».Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.02.2019 р. (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Безрукова Андрія Вікторовича на тему: "Англійська метафізична поезія XVII ст. в контексті риторики західноєвропейського бароко", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено д-ра філол. наук, проф. Іщенко Н. А., канд. філол. наук Вєльчєву К. А. Захист відбудеться 22.05.2019 р. за адресою: пл. Тараса Шевченка, 1, Дніпро, 49000.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.02.2019 р. (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Яловенко Ольги Вікторівни на тему: "Ідентичність героя в умовах транскультуралізму у творчості Джумпи Лагірі", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено д-ра філол. наук, проф. Степанову Г. А., канд. філол. наук Хряпака С. О. Захист відбудеться 22.05.2019 р. за адресою: пл. Тараса Шевченка, 1, Дніпро, 49000.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.03.2019 р. (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Біляніної Таїсії Сергіївни на тему: «Жанрово-тематична своєрідність творчості Кьоко Морі», спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено д-ра філол. наук, доц. Ісаєву Н. С., канд. філол. наук, доц. Старшову О. О. Захист відбудеться 24.06.2019 р. за адресою: Палац студентів ДНУ, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро, 49000.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.04.2019 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Орлова Олексія Петровича на тему: «Типологія і поетика художніх образів у прозі І.О. Буніна періоду еміграції», спеціальність 10.01.02 - російська література. Офіційними опонентами призначено д-ра філол. наук, проф. Гусєву О. О., канд. філол. наук, доц. Дмитренко О. В. Захист відбудеться 24.06.2019 р. за адресою: Палац студентів ДНУ, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро, 49000.
Дисертація
Автореферат