ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.12, спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.02 «Російська література».

 

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Метафори простору і дороги в романістиці Джека Керуака", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Торкут Наталію Миколаївну, д. філол. н., проф.; Криницьку Наталію Ігорівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 30 червня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08. 051. 12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня Cторчеус Світлани Володимирівни на тему: "Афро-американська ідентичність у детективах В. Мослі", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Стеапнову Ганну Аркадіївну, д. філол. н., проф.; Козюру Олену Василівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 30 червня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Роман Б. Поплавського "Аполлон Безобразов" в контексті художніх шукань епохи", спеціальність 10.01.02 - російська література. Офіційними опонентами призначено Романову Олену Іванівну, д. філол. н., проф.; Ленську Олену Олегівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 01 липня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента