ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.12, спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.02 «Російська література».

 

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Метафори простору і дороги в романістиці Джека Керуака", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Торкут Наталію Миколаївну, д. філол. н., проф.; Криницьку Наталію Ігорівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 30 червня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08. 051. 12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня Cторчеус Світлани Володимирівни на тему: "Афро-американська ідентичність у детективах В. Мослі", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Степанову Ганну Аркадіївну, д. філол. н., проф.; Козюру Олену Василівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 30 червня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Роман Б. Поплавського "Аполлон Безобразов" в контексті художніх шукань епохи", спеціальність 10.01.02 - російська література. Офіційними опонентами призначено Романову Олену Іванівну, д. філол. н., проф.; Ленську Олену Олегівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 01 липня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 15 вересня 2016 року (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тихої Тетяни Олексіївни на тему: "Феномен літературної готики в Німеччині доби романтизму", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Мегелу Івана Петровича, д-ра філол. наук, професора (Інститут Філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), Стороху Богдана Валентиновича, канд. філол. наук (Полтавський національний університет ім. В. Г. Короленка) Захист відбудеться 31 березня 2017 року об 11:00 за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 січня 2017 року (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Колісніченко Анни Віталіївни на тему: "Міфопоетика творчості Гарта Крейна", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Потніцеву Тетяну Миколаївну, д-ра філол. наук, професора (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара), Гона Олександра Мойсейовича, канд. філол. наук, доцента (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) Захист відбудеться 31 березня 2017 року о 14:00 за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 20 грудня 2016 року (протокол № 10) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Вєльчєвої Ксенії Олександрівни на тему: "Видіння про Петра Орача" Вільяма Ленгленда: поетика жанру", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Торкут Наталію Миколаївну, д-ра філол. наук, професора (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя), Щербину Марину Анатоліївну, канд. філол. наук, доцента (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське) Захист відбудеться 01 квітня 2017 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента