ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.12, спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.02 «Російська література».

У зв'язку із карантинними обмеженнями засідання ради Д 08.051.12, призначене на 24 грудня 2020 року, відбудеться в онлайн форматі. 
Для участі в процедурі публічного захисту необхідно приєднатися до Zoom конференції за посиланням:  https://us04web.zoom.us/j/3550710760?pwd=WEdCL1FxK0syNmlyODBLeGhkcjVEQT08 

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 26. 07. 2020 р. (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Титюк Аліни Костянтинівни на тему: «Трансформація американського «крутого» детективу в творчості Сью Графтон, Сари Парецкі та Марсії Мюллер: жанрово-стильові та гендерні аспекти», спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Мегелу І. П., д-ра філол. наук, професора (КНУ ім. Тараса Шевченка); Хряпака С.О., канд. філол. наук (Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля) Захист відбудеться 28.10.2020 р., об 11:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.10.2020 (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Тіхоненко Світлани Олегівни на тему: "Гротеск у творчості Джонатана Свіфта", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Іщенко Н. А., д-ра філол. наук, професора (ТНУ ім. В. І. Вернадського); Антонова В.Ф., канд. філол. наук, доцента (Український державний університет залізничного транспорту ) Захист відбудеться 24 грудня 2020 року о 14 годині за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 24. 12. 2021 р. (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра філол. наук Зуєнко Марини Олексіївни на тему: "Міфопоетичні парадигми в англійській бароковій літературі (системно-функціональний та поетикальний аспекти)", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Висоцьку Н. О., д-ра філол. наук, проф. (КНЛУ), Ліпіну В. І., д-ра філол.наук , проф. (ДНУ ім. ОЛеся Гончара), Пронкевича О. В., д-ра філол.наук, проф. (ЧНУ ім. Петра Могили) Захист відбудеться 25 березня 2021 р. о 12:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 24. 12. 2021 р. (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук Сластьон Сабріє Едемівни на тему: "Гендерний дискурс у британській поезії кінця XVI – першої половини XVIII століття", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Торкут Н. М., д-ра філол. наук, професора (ЗНУ); Безродних І. Г., канд. філол. наук (ДНУ імені Олеся Гончара ) Захист відбудеться 09 квітня 2021 р. о 13:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 27. 01. 2021 р. (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра філол. наук Тупахіної Олени Володимирівни на тему: "ВІКТОРІАНСЬКИЙ МЕТАНАРАТИВ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ПОРУБІЖЖЯ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ: ДЕСТРУКЦІЯ, ДЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Банровську О. Т., д-ра філол. наук, професора (ЛНУ ім. Івана Франка); Висоцьку Н.О., -д-ра філол. наук, професора (КНЛУ ); Гона О. М., д-ра філол. наук, доцента (КНУ ім. Тараса Шевченка) Захист відбудеться 26 квітня 2021 р. , 13:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
Дисертація
Автореферат