ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.12, спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.02 «Російська література».

 

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Метафори простору і дороги в романістиці Джека Керуака", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Торкут Наталію Миколаївну, д. філол. н., проф.; Криницьку Наталію Ігорівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 30 червня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08. 051. 12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня Cторчеус Світлани Володимирівни на тему: "Афро-американська ідентичність у детективах В. Мослі", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Степанову Ганну Аркадіївну, д. філол. н., проф.; Козюру Олену Василівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 30 червня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 квітня 2016 року (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Роман Б. Поплавського "Аполлон Безобразов" в контексті художніх шукань епохи", спеціальність 10.01.02 - російська література. Офіційними опонентами призначено Романову Олену Іванівну, д. філол. н., проф.; Ленську Олену Олегівну, к. філол. н., доц. Захист відбудеться 01 липня 2016 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпропетровськ.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 15 вересня 2016 року (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тихої Тетяни Олексіївни на тему: "Феномен літературної готики в Німеччині доби романтизму", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Мегелу Івана Петровича, д-ра філол. наук, професора (Інститут Філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), Стороху Богдана Валентиновича, канд. філол. наук (Полтавський національний університет ім. В. Г. Короленка) Захист відбудеться 31 березня 2017 року об 11:00 за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18 січня 2017 року (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Колісніченко Анни Віталіївни на тему: "Міфопоетика творчості Гарта Крейна", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Потніцеву Тетяну Миколаївну, д-ра філол. наук, професора (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара), Гона Олександра Мойсейовича, канд. філол. наук, доцента (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка) Захист відбудеться 31 березня 2017 року о 14:00 за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 20 грудня 2016 року (протокол № 10) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Вєльчєвої Ксенії Олександрівни на тему: "Видіння про Петра Орача" Вільяма Ленгленда: поетика жанру", спеціальність 10.01.04 - література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Торкут Наталію Миколаївну, д-ра філол. наук, професора (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя), Щербину Марину Анатоліївну, канд. філол. наук, доцента (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське) Захист відбудеться 01 квітня 2017 року за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, пл. Тараса Шевченка, 1, м. Дніпро.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 вересня 2017 року (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Холодкова Вадима Сергійовича на тему: "Людина, природа, світ у творчості Ф.Іскандера", спеціальність 10.01.02 -- російська література. Офіційними опонентами призначено Михеда Павла Володимировича, д-ра філол. наук, проф. (Інститут літератури НАН України), Казакова Ігоря Миколайовича, канд.філол.наук, доц. (Донбаський пед.ун-т) Захист відбудеться 08 грудня 2017 року об 11 годині за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, пл. Т.Шевченка, 1.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 вересня 2017 року (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Прищепи Тетяни Валеріївни на тему: "Динаміка міфологізації образу Франкенштейна в літературі та культурі ХХ--ХХІ ст.", спеціальність 10.01.04 -- література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Михед Тетяну Василівну, д.філол.н., проф. (КНУ ім. Тараса Шевченка), Абрамову Олену Вікторівну, к.філол.н., доц. (Національна металургійна академія України) Захист відбудеться 08 грудня 2017 року о 14 годині за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, пл. Т.Шевченка, 1.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 вересня 2017 року (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бєлявської Марії Юріївни на тему: "Поетика і жанрова своєрідність творів Амелі Нотомб", спеціальність 10.01.04 -- література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Мироненко Людмилу Андріївну, д. філол. н., проф. (ДНУ ім. Олеся Гончара), Кушнір Ірину Богданівну, к. філол.н., доц. (ЛНУ ім. Івана Франка) Захист відбудеться 07 грудня 2017 року об 14 годині за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, пл. Т.Шевченка, 1.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 14 листопада 2017 року (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Коваль Наталі Борисівни на тему: "Філософська проблематика та її художнє втілення у творчості Андре Жіда", спеціальність 10.01.04 -- література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Калашникову Ольгу Леонідівну, д-ра філол.наук, проф. (Університет митної справи та фінансів), Дзика Романа Анатолійовича, канд. філол.наук (Чернівецький нац.ун-т ім. Юрія Федьковича) Захист відбудеться 09 лютого 2018 року о 14 годині за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, пл. Т.Шевченка, 1.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 14 листопада 2017 року (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Сатановської Ганни Сергіївни на тему: "Поетика хронотопу у творчості Маргеріт Юрсенар", спеціальність 10.01.04 -- література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Калашникову Ольгу Леонідівну, д-ра філол.наук, проф. (Університет митної справи та фінансів), Кушнір Ірину Богданівну, канд. філол.наук, доц. (Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка) Захист відбудеться 08 грудня 2017 року о 12 годині за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, пл. Т.Шевченка, 1.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 14 листопада 2017 року (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Безрукова Андрія Вікторовчиа на тему: "Англійська метафізична поезія 17 ст. в контексті риторики західноєвропейського бароко", спеціальність 10.01.04 -- література зарубіжних країн. Офіційними опонентами призначено Степанову Ганну Аркадіївну, д. філол. н., проф. (Університет імені Альфреда Нобеля), Абрамову Олену Вікторівну, к. філол.н. (Національна металургійна академія України) Захист відбудеться 09 лютого 2018 року об 11 годині за адресою: Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, пл. Т.Шевченка, 1.
Дисертація
Автореферат