ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.11, спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»

Спеціалізована вчена рада Д.08.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" та 09.00.05 "Історія філософії"

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.01.2017 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук КАРПЕНКО ОЛЕНИ ОЛЕКСІЇВНИ на тему: ІДЕЯ АБСОЛЮТНОЇ МУЗИКИ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ, спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора ШАБАНОВУ Юлію Олександрівну, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), завідувача кафедри філософії і педагогіки;кандидата філософських наук, доцента БОРИСОВУ Тетяну Вікторівну, Національна металургійна академія України (м. Дніпро), доцента кафедри філософії і політологіЇ Захист відбудеться 28.04.2017 р. о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.01.2017 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук НЕСПРАВИ Миколи Вікторовича на тему: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР ІДЕЙ І. ІЛЬЇНА ТА А. БАДЬЮ ЩОДО СУТНОСТІ ТА ПОХОДЖЕННЯ ЗЛА, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора ГОЛУБОВИЧ Інну Володимирівну, Державний вищий навчальний заклад «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», професора кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання;доктора філософських наук, професора ЄРЕМЕНКО Олександра Михайловича, Державний вищий навчальний заклад «Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля» (м. Сєвєродонецьк), завідувача кафедри філософії. Захист відбудеться 28.04.2017 р. о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.04.2017 (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук КАПРІЦИНА ІГОРЯ ІЛЛІЧА на тему: СПАДКОЄМНІСТЬ У РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Палагуту В.І., доктор філософських наук, професор кафедри, завідувач кафедри інженерної педагогіки (Національна металургійна академія України, м. Дніпро);Карівця І.В., доктор філософських наук, доцент кафедри філософії (Національний університет «Львівська політехніка»);Утюж І.Г., доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри суспільних дисциплін (Запорізький державний медичний університет) Захист відбудеться 30.06.2017 0 12.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.09.2017 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Константинова Михайла Володимировича на тему: «Ю. Лотман та візуальна семіотика другої половини ХХ ст. (історико-філософський аналіз)», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Шевцова Сергія Вікторовича – доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;Чичкова Анатолія Григоровича – кандидата філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро) Захист відбудеться 15.12.2017 0 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.09.2017 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Долгої Ольги Дмитрівни на тему: «Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: історико-філософський дискурс», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Хміля В.В. – доктора філософських наук, професора; завідувача кафедри філософії та соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Павленко І.В. – кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Захист відбудеться 15.12.2017 0 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента