ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.11, спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»

Спеціалізована вчена рада Д.08.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" та 09.00.05 "Історія філософії"

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.01.2016 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Зімарьової Юлії Вікторівни на тему: «Рецепція антропологічної парадигми Просвітництва в філософських теоріях постмодернізму (історико-філософський аналіз)», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора Шевцова Сергія Вікторовича; кандидата філософських наук, доцента Чичкова Анатолія Григоровича. Захист відбудеться 08.04.2016 о 14.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30 .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.01.2016 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Скиби Елеонори Костянтинівни на тему: «Гендерна ідентичність у філософії постмодернізму», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії . Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора Палагуту Вадима Івановича; доктора філософських наук, професора Голубович Інну Володимирівну; доктора філософських наук, доцента Чернієнко Володимира Олександровича. Захист відбудеться 08.04.2016 о 10.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30 .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради D 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 29.06.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Тимофєєва Олександра Володимировича на тему: «Філософсько-теологічні погляди Бернарда Клервоського в контексті європейської історії філософії», спеціальність 09.00.05 — історія філософії. Офіційними опонентами призначено Аляєва Геннадія Євгеновича, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Терехову Любов Володимирівну, кандидата філософських наук, старшого викладача кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Белоцерківського інституту неперервної освіти Державного ВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПедН України Захист відбудеться 25.11.2016 о 13:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т.Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради D 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 29.06.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Пацана Василя Олексійовича (Євлогія, єпископа Новомосковського) на тему: «Американський персоналізм: генезис, ідеї, критика», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Шабанову Юлію Олександрівну, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії та педагогіки (ДВНЗ «Національний гірничий університет»), Чичкова Анатолія Григоровича, кандидата філософських наук, доцента, завідувач кафедри філософії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет») Захист відбудеться 25.11.2016 о 10:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т.Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.01.2017 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук КАРПЕНКО ОЛЕНИ ОЛЕКСІЇВНИ на тему: ІДЕЯ АБСОЛЮТНОЇ МУЗИКИ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ, спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора ШАБАНОВУ Юлію Олександрівну, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), завідувача кафедри філософії і педагогіки;кандидата філософських наук, доцента БОРИСОВУ Тетяну Вікторівну, Національна металургійна академія України (м. Дніпро), доцента кафедри філософії і політологіЇ Захист відбудеться 28.04.2017 р. о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.01.2017 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук НЕСПРАВИ Миколи Вікторовича на тему: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР ІДЕЙ І. ІЛЬЇНА ТА А. БАДЬЮ ЩОДО СУТНОСТІ ТА ПОХОДЖЕННЯ ЗЛА, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора ГОЛУБОВИЧ Інну Володимирівну, Державний вищий навчальний заклад «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», професора кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання;доктора філософських наук, професора ЄРЕМЕНКО Олександра Михайловича, Державний вищий навчальний заклад «Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля» (м. Сєвєродонецьк), завідувача кафедри філософії. Захист відбудеться 28.04.2017 р. о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.04.2017 (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук КАПРІЦИНА ІГОРЯ ІЛЛІЧА на тему: СПАДКОЄМНІСТЬ У РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Палагуту В.І., доктор філософських наук, професор кафедри, завідувач кафедри інженерної педагогіки (Національна металургійна академія України, м. Дніпро);Карівця І.В., доктор філософських наук, доцент кафедри філософії (Національний університет «Львівська політехніка»);Утюж І.Г., доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри суспільних дисциплін (Запорізький державний медичний університет) Захист відбудеться 30.06.2017 0 12.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)