ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.11, спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»

Спеціалізована вчена рада Д.08.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" та 09.00.05 "Історія філософії"

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.03.2015 (протокол № 21) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Краснокутського О.В. на тему: Взаємозв'язок політичної та правової свідомості: проблема формування ідеалогії державотворення, спеціальність 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено В.І.Палагуту, О.В.Бондаренко, В.І.Додонову Захист відбудеться 15.09.2015 о 10.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 26.03.2015 (протокол № 21) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Буцяк І.Д. на тему: Концепція «глибинного спілкування»: філософсько-педагогічний аспект, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. Офіційними опонентами призначено Малахова В. А., Ліпіна М. В. Захист відбудеться 15.09.2015 о 14.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2015 (протокол № 34) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Рассохи І.М. на тему: Філософська думка Фінікії, спеціальність 09.00.05 — історія філософії. Офіційними опонентами призначено Шабанову Ю.О., Мозгового Л.І., Довганя А.О. Захист відбудеться 16.09.2015 о 10.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2015 (протокол № 34) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Карпенка С.Р. на тему: Сутність масової свідомості у дискурсивних практиках, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Романенка М.І., Тарасову Н.Ю. Захист відбудеться 16.09.2015 о 14.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2015 (протокол № 34) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Абашніка В.О. на тему: Філософія в Харківському університеті: історія інституцій, праць та персоналій (1804–1920), спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Аляєв Г. Є., Мозгову Н. Г., Окорокова В.Б. Захист відбудеться 17.09.2015 о 10.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 01.07.2015 (протокол № 39) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Панасюк Ю.В. на тему: Проблема соціальної справедливості в контексті аналітичної філософської традиції, спеціальність 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Голубович І.В., Кудрявцеву Н.С. Захист відбудеться 17.09.2015 о 14.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2015 (протокол № 34) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Остренка С.А. на тему: Феномен іноваційної діяльності в сучасній освіті: засади, механізми, горізонти (соціально-філософський аналіз) , спеціальність 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Романенка М.І., Чичкова А.Г. Захист відбудеться 18.09.2015 о 10.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д.08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 13.05.2015 (протокол № 26) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Шаталовича О.М. на тему: Ідея сім’ї в метафізичному вимірі (історико-філософська реконструкція), спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Шабанову Ю. О., Базалука О.О., Дуйкіна В. Р. Захист відбудеться 18.09.2015 о 13.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.01.2016 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Зімарьової Юлії Вікторівни на тему: «Рецепція антропологічної парадигми Просвітництва в філософських теоріях постмодернізму (історико-філософський аналіз)», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора Шевцова Сергія Вікторовича; кандидата філософських наук, доцента Чичкова Анатолія Григоровича. Захист відбудеться 08.04.2016 о 14.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30 .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.01.2016 (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Скиби Елеонори Костянтинівни на тему: «Гендерна ідентичність у філософії постмодернізму», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії . Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора Палагуту Вадима Івановича; доктора філософських наук, професора Голубович Інну Володимирівну; доктора філософських наук, доцента Чернієнко Володимира Олександровича. Захист відбудеться 08.04.2016 о 10.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл.Т.Г.Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к.30 .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради D 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 29.06.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Тимофєєва Олександра Володимировича на тему: «Філософсько-теологічні погляди Бернарда Клервоського в контексті європейської історії філософії», спеціальність 09.00.05 — історія філософії. Офіційними опонентами призначено Аляєва Геннадія Євгеновича, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Терехову Любов Володимирівну, кандидата філософських наук, старшого викладача кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Белоцерківського інституту неперервної освіти Державного ВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПедН України Захист відбудеться 25.11.2016 о 13:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т.Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради D 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 29.06.2016 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Пацана Василя Олексійовича (Євлогія, єпископа Новомосковського) на тему: «Американський персоналізм: генезис, ідеї, критика», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Шабанову Юлію Олександрівну, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії та педагогіки (ДВНЗ «Національний гірничий університет»), Чичкова Анатолія Григоровича, кандидата філософських наук, доцента, завідувач кафедри філософії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет») Захист відбудеться 25.11.2016 о 10:00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т.Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента