ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.11, спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»

Спеціалізована вчена рада Д.08.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" та 09.00.05 "Історія філософії"

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.01.2017 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук КАРПЕНКО ОЛЕНИ ОЛЕКСІЇВНИ на тему: ІДЕЯ АБСОЛЮТНОЇ МУЗИКИ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ, спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора ШАБАНОВУ Юлію Олександрівну, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), завідувача кафедри філософії і педагогіки;кандидата філософських наук, доцента БОРИСОВУ Тетяну Вікторівну, Національна металургійна академія України (м. Дніпро), доцента кафедри філософії і політологіЇ Захист відбудеться 28.04.2017 р. о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.01.2017 (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук НЕСПРАВИ Миколи Вікторовича на тему: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР ІДЕЙ І. ІЛЬЇНА ТА А. БАДЬЮ ЩОДО СУТНОСТІ ТА ПОХОДЖЕННЯ ЗЛА, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора ГОЛУБОВИЧ Інну Володимирівну, Державний вищий навчальний заклад «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», професора кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання;доктора філософських наук, професора ЄРЕМЕНКО Олександра Михайловича, Державний вищий навчальний заклад «Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля» (м. Сєвєродонецьк), завідувача кафедри філософії. Захист відбудеться 28.04.2017 р. о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.04.2017 (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук КАПРІЦИНА ІГОРЯ ІЛЛІЧА на тему: СПАДКОЄМНІСТЬ У РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Палагуту В.І., доктор філософських наук, професор кафедри, завідувач кафедри інженерної педагогіки (Національна металургійна академія України, м. Дніпро);Карівця І.В., доктор філософських наук, доцент кафедри філософії (Національний університет «Львівська політехніка»);Утюж І.Г., доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри суспільних дисциплін (Запорізький державний медичний університет) Захист відбудеться 30.06.2017 0 12.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.09.2017 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Константинова Михайла Володимировича на тему: «Ю. Лотман та візуальна семіотика другої половини ХХ ст. (історико-філософський аналіз)», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Шевцова Сергія Вікторовича – доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;Чичкова Анатолія Григоровича – кандидата філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро) Захист відбудеться 15.12.2017 0 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.09.2017 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Долгої Ольги Дмитрівни на тему: «Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: історико-філософський дискурс», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Хміля В.В. – доктора філософських наук, професора; завідувача кафедри філософії та соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Павленко І.В. – кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Захист відбудеться 15.12.2017 0 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.12.2017 (протокол № 14) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Брюховецького Миколи Миколайовича на тему: "Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства", спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Девтерова Іллю Володимировича – доктора філософських наук, професора кафедри філософії Факультету соціології і права ДВНЗ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ); Тарасову Наталію Юріївну – кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро) Захист відбудеться 16.03.2018 о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.02.2018 (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Скляр Анни Володимирівни на тему: «Метафізика любові у релігійно-філософських вченнях Вол. Соловйова та С. Франка у контексті східно-православної духовної традиції» , спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Гнатенка Петра Івановича – доктора філософських наук, професора, головного наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (м. Київ); Башкеєву Олену Миколаївну – кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро). Захист відбудеться 11.05.2018 о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.02.2018 (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Бродецької Юлії Юріївни на тему: «Феномен цілісності суспільства: автентичність форм та практики конструювання», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Голубович Інну Володимирівну - доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);Палагуту Вадима Івановича - доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри інженерної педагогіки (Національна металургійна академія України, м. Дніпро);Чернієнко Володимира Олександровича - доктора філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Захист відбудеться 11.05.2018 о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.03.2018 (протокол № 17) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Чернієнко Ольги Володимирівни на тему: «Візуалізація ідентичності суб’єкта у соціальному просторі інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)» , спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Панфілова О.Ю., доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків); Тарасову Н.Ю., кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії і педагогіки ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро). Захист відбудеться 22.06.2018 о 12.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента