ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.08, спеціальності 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процесси»

Голова ради: Токовенко Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор.
Заступник голови ради: Третяк Олексій Анотолійович, доктор політичних наук, професор.
Вчений секретар: Ставченко Сергій Вікторович, кандидат філософських наук, доцент.
Шифр ради: Д 08.051.08.
Спеціальності: 
23.00.01 - Теорія та історія політичної науки;
23.00.02 - Політичні інститути та процесси.

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.08 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від (протокол № ) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Матушкіної Сніжани Володимирівни на тему: ВПЛИВ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ, спеціальність 23.00.02. Офіційними опонентами призначено Денисенко В.М., Лясота А.Є. Захист відбудеться 21.10.2016 за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.08 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від (протокол № ) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Аль-Кузаї Джабера Сакрана на тему: ІСТОРИКО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ (АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ А. ТОЙНБІ), спеціальність 23.00.01. Офіційними опонентами призначено Кривошеїн В.В., Безрук О.О. Захист відбудеться 21.10.2016 за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.08 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від (протокол № ) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Кужмана Олега Миколайовича на тему: Формування регіонального порядку денного як чинник демократизації політичного процесу в сучасній Україні, спеціальність 23.00.02. Офіційними опонентами призначено Куц Г.М.; Рудік О.М. Захист відбудеться 16.12.2016 за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента