ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.08, спеціальності 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процесси»

Голова ради: Токовенко Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор.
Заступник голови ради: Третяк Олексій Анотолійович, доктор політичних наук, професор.
Вчений секретар: Ставченко Сергій Вікторович, кандидат філософських наук, доцент.
Шифр ради: Д 08.051.08.
Спеціальності: 
23.00.01 - Теорія та історія політичної науки;
23.00.02 - Політичні інститути та процесси.