ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.08, спеціальності 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процесси»

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
спеціалізована вчена рада Д 08.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за
спеціальностями 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки" та 23.00.02 "Політичні
інститути та процеси строком до 31 грудня 2019 року.
Д 08.051.08

Склад спеціалізованих вчених рад
Голова ради:
1. Токовенко Олесандр Сергійович, д. філос. н., професор, декан,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01.

Заступник голови:
2. Третяк Олексій Анатолійович, д. політ. н., доцент, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01.

Вчений секретар:
3. Ставченко Сергій Вікторович, к. філос. н, доцент, доцент кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02.

Члени ради:
4. Алєксєєнко Ігор Григорович, д. політ. н., доцент, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

5. Березинський Володимир Павлович, д. політ. н., доцент, професор кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

6. Висоцький Олександр Юрійович, д. політ. н., професор, професор кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01;

7. Іщенко Ігор Васильович, д. політ. н., доцент, професор кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01;

8. Климочук Василь Йосифович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри,
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
спеціальність 23.00.01;

9. Кривошеїн Віталій Володимирович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01;

10. Побочий Іван Андрійович, д. політ. н., професор, професор кафедри,
Національна металургійна академія України, спеціальність
23.00.01;

11. Примуш Микола Васильович, д. політ. н., професор, професор кафедри,
Донецький національний університет імені Василя Стуса, спеціальність
23.00.02;

12. Сергєєв В`ячеслав Сергійович, д. політ. н., доцент, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01;

13. Торяник Володимир Миколайович, д. політ. н., доцент, професор кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

14. Тупиця Олег Леонідович, д. політ. н., професор, професор кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

15. Щедрова Галина Петрівна, д. політ. н., професор, завідувач кафедри ВНЗ
"Університет імені Альфреда Нобеля", спеціальність 23.00.02.

Телефон: (056) 374-98-66

Рішенням спеціалізованої вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від (протокол № ) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня на тему: , спеціальність . Офіційними опонентами призначено Захист відбудеться за адресою: .

Рішенням спеціалізованої вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від (протокол № ) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня на тему: , спеціальність . Офіційними опонентами призначено Захист відбудеться за адресою: .

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.08 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 5 квітня 2018 р. (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук, Петрова Павла Григоровича на тему: Модернізація політичних інститутів як чинник формування іміджу транзитивних демократій, спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Офіційними опонентами призначено Щедрову Галину Петрівну, Ростецьку Світлану Іванівну Захист відбудеться 8 червня 2018 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), к. 30. .
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента