ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.08, спеціальності 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процесси»

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
спеціалізована вчена рада Д 08.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за
спеціальностями 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки" та 23.00.02 "Політичні
інститути та процеси строком до 31 грудня 2020 року.
Д 08.051.08

Склад спеціалізованих вчених рад
Голова ради:
1. Токовенко Олесандр Сергійович, д. філос. н., професор, декан,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01.

Заступник голови:
2. Третяк Олексій Анатолійович, д. політ. н., доцент, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01.

Вчений секретар:
3. Тимченко Михайло Михайлович, к. політ. н, доцент кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02.

Члени ради:
4. Алєксєєнко Ігор Григорович, д. політ. н., доцент, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

5. Березинський Володимир Павлович, д. політ. н., доцент, доцент кафедри,
КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти", спеціальність
23.00.02;

6. Висоцький Олександр Юрійович, д. політ. н., професор, професор кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

7. Іщенко Ігор Васильович, д. політ. н., доцент, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

8. Климочук Василь Йосифович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри,
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
спеціальність 23.00.01;

9. Кривошеїн Віталій Володимирович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01;

10. Павлов Дмитро Миколайович, д. політ. н., доцент, доцент кафедри,
КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти", спеціальність
23.00.01;

11. Ставченко Сергій Вікторович, д. політ. н., доцент, доцент кафедри кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.01;

12. Торяник Володимир Миколайович, д. політ. н., доцент, декан факультету,
Дніпровський гуманітарний університет, спеціальність
23.00.02;

13. Тупиця Олег Леонідович, д. політ. н., професор, професор кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

14. Ходус Олена Володимирівна, д. філос.н., доцент, доцент кафедри,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність
23.00.02;

15. Щедрова Галина Петрівна, д. політ. н., професор, завідувач кафедри ВНЗ
"Університет імені Альфреда Нобеля", спеціальність 23.00.02.

Телефон: (056) 374-98-66