ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.03, спеціальності 8.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Наказом Міністерства освіти і науки України від  «22» грудня 2016 р. № 1604 спеціалізованій вченій раді Д 08.051.03 надано право на період до «22» грудня 2019 р. проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Голова ради: Стукало Наталія Вадимівна, д.е.н., професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заступник голови: Гришкін Вадим Олегович, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Вчений секретар: Скрипник Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господартвом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Члени ради:

Дучинська Ніна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Деркач Микола Іванович, д.е.н., доцент, пенсіонер;
Джусов Олексій Анатолійович, д.е.н.,доцент, професор кафедри, Дніпровський нціональний університет імені Олеся Гончара;
Катан Людмила Ігорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
Мешко Наталія Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Орловська Юлія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Придніпровська державна академія будівництва та архитектури;
Сардак Сергій Едуардович, д.е.н., доцент професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Саричев Володимир Іванович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Стеблянко Ірина Олегівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Тараненко Ірина Всеволодівна, д.е.н. професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»;
Хамініч Світлана Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара:
Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Чириченко Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет митної справи та фінансів.


Контактна інформація:

e-mail: d08.051.03@gmail.com

телефон: +38 (056) 374 97 13

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.12.2017 р. (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Михайленко Ольги Геннадіївни на тему: Міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами в досягненні цілей сталого розвитку., спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Офіційними опонентами призначено Тараненко Ірину Всеволодівну, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри міжнародного маркетингу ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро); Іринчину Інну Борисівну, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 06 березня 2018 року за адресою: 49027, м. Дніпро, площа Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.06.2018 року (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сидоренко Катерини Вікторівни на тему: "Формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів", спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Офіційними опонентами призначено Циганкову Тетяну Михайлівну - доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України; Орловську Юлію Валеріївну - доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 30.10.2018 року о 13.00 годині за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, ауд. 521.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 12.06.2018 року (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Пащенко Ольги Вячеславівни на тему: "Інвестиційні стратегії країн в умовах регіоналізації міжнародної торгівлі", спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Офіційними опонентами призначено Фролову Тетяну Олександрівну - доктора економічних наук, професора, заступника завідувача кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України; Чугаєва Олексія Анатолійовича - кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захист відбудеться 30.10.2018 року о 10.00 годині за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, ауд. 521.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента