Версія для друку

Відтепер можна визначити рівень унікальності дипломної роботи

Цього року кафедра міжнародних фінансів факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у якості експерименту впровадила комп’ютерну перевірку на плагіат дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності «Міжнародна економіка».

Слово «плагіат» усім добре відоме і часто використовується у спілкуванні в наукових та академічних колах, а саме явище плагіату в Україні, має місце.

Дипломні роботи студентів ДНУ перевіряються на наявність в них повністю ідентичних частин з попередньо перевірених робіт і з доступних джерел у мережі Інтернет. За результатами перевірки встановлюється рівень унікальності студентської роботи у відсотках, про що робиться позначка у дипломній роботі відповідальним представником кафедри. Робота, що має унікальність менше ніж 50%, не допускається до захисту. У разі низького рівня унікальності дипломної роботи (нижче ніж 75%) наукові керівники студентів перевіряють відповідні джерела інформації, коректність посилань на них і повертають роботи на доопрацювання. Окрім того, на кафедрі міжнародних фінансів ведеться системна робота щодо встановлення достовірності наукових досліджень студентів при написанні курсових і дипломних робіт, а також різноманітних конкурсних робіт. Наукові роботи студентів аналізуються з позиції актуальності проведеного дослідження, новизни та практичного значення одержаних результатів.

Експеримент демонструє, що такі методи боротьби з плагіатом підвищують якість наукових досліджень студентів, їх відповідальність за свої дипломні роботи, спонукають студентів шукати власні підходи до дослідження проблем міжнародної економіки і світових фінансів, виробляти свої критичні погляди на тему.

Альона Лошкарьова,
старший викладач кафедри міжнародних фінансів
факультету міжнародної економіки ДНУ ім.О.Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram