Версія для друку

Відтепер можна визначити рівень унікальності дипломної роботи

Цього року кафедра міжнародних фінансів факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у якості експерименту впровадила комп’ютерну перевірку на плагіат дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальності «Міжнародна економіка».

Слово «плагіат» усім добре відоме і часто використовується у спілкуванні в наукових та академічних колах, а саме явище плагіату в Україні, має місце.

Дипломні роботи студентів ДНУ перевіряються на наявність в них повністю ідентичних частин з попередньо перевірених робіт і з доступних джерел у мережі Інтернет. За результатами перевірки встановлюється рівень унікальності студентської роботи у відсотках, про що робиться позначка у дипломній роботі відповідальним представником кафедри. Робота, що має унікальність менше ніж 50%, не допускається до захисту. У разі низького рівня унікальності дипломної роботи (нижче ніж 75%) наукові керівники студентів перевіряють відповідні джерела інформації, коректність посилань на них і повертають роботи на доопрацювання. Окрім того, на кафедрі міжнародних фінансів ведеться системна робота щодо встановлення достовірності наукових досліджень студентів при написанні курсових і дипломних робіт, а також різноманітних конкурсних робіт. Наукові роботи студентів аналізуються з позиції актуальності проведеного дослідження, новизни та практичного значення одержаних результатів.

Експеримент демонструє, що такі методи боротьби з плагіатом підвищують якість наукових досліджень студентів, їх відповідальність за свої дипломні роботи, спонукають студентів шукати власні підходи до дослідження проблем міжнародної економіки і світових фінансів, виробляти свої критичні погляди на тему.

Альона Лошкарьова,
старший викладач кафедри міжнародних фінансів
факультету міжнародної економіки ДНУ ім.О.Гончара