Версія для друку

Збагачення досвідом у галузі космічної освіти в рамках проекту Tempus Crist

У рамках проекту TEMPUS JPCR-144681-2008 “CRIST: Реформування навчальних планів у галузі космічних технологій в республіках Казахстан, Росія, Україна” відбулося стажування викладачів та аспірантів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в європейських вищих навчальних закладах. Стажування надало можливість збагатитися досвідом підготовки фахівців аерокосмічної галузі, ознайомитися з перспективними технологіями проектування зразків космічної техніки, сучасними тенденціями менеджменту космічної галузі.

На сьогодні проекти TEMPUS активно реалізуються в ДНУ при підготовці спеціалістів різного профілю, але в системі космічної освіти вони тільки починають впроваджуватися. Проект CRIST – один з них, що за своєю масштабністю, рівнем поставлених завдань і складом учасників (Україна, Росія, Казахстан, Германія, Бельгія) дозволяють говорити про його унікальність.

У межах проекту відбувається розробка і впровадження нових навчальних планів «Проектування мікро- і піко- супутників», «Космічний зв’язок», «CAD/CAM/CAE для створення супутників і їх електронних систем», «Менеджмент космічної індустрії і міжнародний бізнес». Створюється нова інфраструктура для вивчення передових космічних технологій, а саме лабораторії проектування супутників, обладнання комп’ютерних класів для проектування мікросупутників і моделювання бізнес-процесів, наземних станцій зв’язку із супутниками.

Нині успішно здійснюються заплановані кроки щодо реалізації названих завдань. Важливим етапом проекту є збагачення досвідом українських фахівців знаннями про нові технології проектування, сучасні методи розробки та реалізації проектів у космічній галузі, які застосовують у європейських країнах, а також про нові підходи та методи підготовки фахівців космічної галузі у ВНЗ Європи.

Здійснено дві програми стажування. У серпні цього року представники ДНУ (доцент О. А. Шинкаренко, старший викладач Д. С. Астахов, аспірант Д. Г. Грошелєв) пройшли стажування в інституті Де Наєр міста Антверпен (Бельгія). Слухачі курсів вивчали оригінальні програмні пакети, розроблені фахівцями цього інституту, та практичне їх застосування, зокрема, при проектуванні космічних апаратів. Ознайомилися з нововведеннями під час виконання проектних робіт із використанням передових комп’ютерних технологій, а також з методиками вивчення цих технологій. О. А. Шинкаренко, Д. С. Астахов і Д. Г. Грошелєв отримали інструктивно-методичну документацію з використання пакетів Pro Engineer і Altium, що дозволить ефективніше впроваджувати нові курси в навчальний процес.

У жовтні в рамках проекту декан ФТФ професор О. М. Петренко, аспіранти Д. Р. Файзулін і А. В. Хуторна стажувалися в Берлінському технічному університеті. Вони прослухали курс лекцій про організацію роботи наземних станцій зв’язку та їх застосування під час роботи із космічними апаратами, які використовуються з дослідницькою метою, а також лекції про особливості менеджменту космічної галузі.

Під час стажування у Берлінському технічному університеті була проведена звітна конференція за підсумками поточного виконання проекту CRIST, на якій представники ВНЗ-учасників консорціуму виступили з доповідями про реалізацію планів проекту та отримані результати. Про результати робіт, виконаних в ДНУ за цим проектом, звітував декан фізико-технічного факультету О. М. Петренко.

Результати стажування були представлені на відкритому засіданні проекту CRIST на фізико-технічному факультеті ДНУ, в якому взяли участь представники професорсько-викладацького складу, аспіранти, студенти університету. Присутні ознайомилися з особливістю програмних продуктів Pro Engineer, Altium, з перспективним підходом до навчання, що полягає в наданні студентам досвіду у виконанні комплексних проектів, вирішенні складних технічних завдань при проектуванні космічних апаратів, які запускатимуться і використовуватимуться студентами й молодими науковцями з дослідницькою метою. Учасники стажування розповіли, як проходить навчання у ВНЗ Європи, які його позитивні риси можна впроваджувати в університетах нашої країни. На робочому засіданні було окреслено і плани подальшої діяльності в рамках проекту CRIST, зокрема, щодо створення лабораторії супутникового зв’язку.

Після стажування його учасники приєдналися до фахівців ДНУ у справі модернізації космічної освіти - розробки нових курсів, вдосконалення навчального процесу. Вони активно передають набуті знання і досвід, які здобули у вишах Європи, допомагають впроваджувати нові програмні і технічні засоби проектування, організації навчального процесу, створення підручників та навчальних посібників.

Декан ФТФ ДНУ ім. О.Гончара,
проф. Петренко О.М.


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram