Версія для друку

Збагачення досвідом у галузі космічної освіти в рамках проекту Tempus Crist

У рамках проекту TEMPUS JPCR-144681-2008 “CRIST: Реформування навчальних планів у галузі космічних технологій в республіках Казахстан, Росія, Україна” відбулося стажування викладачів та аспірантів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в європейських вищих навчальних закладах. Стажування надало можливість збагатитися досвідом підготовки фахівців аерокосмічної галузі, ознайомитися з перспективними технологіями проектування зразків космічної техніки, сучасними тенденціями менеджменту космічної галузі.

На сьогодні проекти TEMPUS активно реалізуються в ДНУ при підготовці спеціалістів різного профілю, але в системі космічної освіти вони тільки починають впроваджуватися. Проект CRIST – один з них, що за своєю масштабністю, рівнем поставлених завдань і складом учасників (Україна, Росія, Казахстан, Германія, Бельгія) дозволяють говорити про його унікальність.

У межах проекту відбувається розробка і впровадження нових навчальних планів «Проектування мікро- і піко- супутників», «Космічний зв’язок», «CAD/CAM/CAE для створення супутників і їх електронних систем», «Менеджмент космічної індустрії і міжнародний бізнес». Створюється нова інфраструктура для вивчення передових космічних технологій, а саме лабораторії проектування супутників, обладнання комп’ютерних класів для проектування мікросупутників і моделювання бізнес-процесів, наземних станцій зв’язку із супутниками.

Нині успішно здійснюються заплановані кроки щодо реалізації названих завдань. Важливим етапом проекту є збагачення досвідом українських фахівців знаннями про нові технології проектування, сучасні методи розробки та реалізації проектів у космічній галузі, які застосовують у європейських країнах, а також про нові підходи та методи підготовки фахівців космічної галузі у ВНЗ Європи.

Здійснено дві програми стажування. У серпні цього року представники ДНУ (доцент О. А. Шинкаренко, старший викладач Д. С. Астахов, аспірант Д. Г. Грошелєв) пройшли стажування в інституті Де Наєр міста Антверпен (Бельгія). Слухачі курсів вивчали оригінальні програмні пакети, розроблені фахівцями цього інституту, та практичне їх застосування, зокрема, при проектуванні космічних апаратів. Ознайомилися з нововведеннями під час виконання проектних робіт із використанням передових комп’ютерних технологій, а також з методиками вивчення цих технологій. О. А. Шинкаренко, Д. С. Астахов і Д. Г. Грошелєв отримали інструктивно-методичну документацію з використання пакетів Pro Engineer і Altium, що дозволить ефективніше впроваджувати нові курси в навчальний процес.

У жовтні в рамках проекту декан ФТФ професор О. М. Петренко, аспіранти Д. Р. Файзулін і А. В. Хуторна стажувалися в Берлінському технічному університеті. Вони прослухали курс лекцій про організацію роботи наземних станцій зв’язку та їх застосування під час роботи із космічними апаратами, які використовуються з дослідницькою метою, а також лекції про особливості менеджменту космічної галузі.

Під час стажування у Берлінському технічному університеті була проведена звітна конференція за підсумками поточного виконання проекту CRIST, на якій представники ВНЗ-учасників консорціуму виступили з доповідями про реалізацію планів проекту та отримані результати. Про результати робіт, виконаних в ДНУ за цим проектом, звітував декан фізико-технічного факультету О. М. Петренко.

Результати стажування були представлені на відкритому засіданні проекту CRIST на фізико-технічному факультеті ДНУ, в якому взяли участь представники професорсько-викладацького складу, аспіранти, студенти університету. Присутні ознайомилися з особливістю програмних продуктів Pro Engineer, Altium, з перспективним підходом до навчання, що полягає в наданні студентам досвіду у виконанні комплексних проектів, вирішенні складних технічних завдань при проектуванні космічних апаратів, які запускатимуться і використовуватимуться студентами й молодими науковцями з дослідницькою метою. Учасники стажування розповіли, як проходить навчання у ВНЗ Європи, які його позитивні риси можна впроваджувати в університетах нашої країни. На робочому засіданні було окреслено і плани подальшої діяльності в рамках проекту CRIST, зокрема, щодо створення лабораторії супутникового зв’язку.

Після стажування його учасники приєдналися до фахівців ДНУ у справі модернізації космічної освіти - розробки нових курсів, вдосконалення навчального процесу. Вони активно передають набуті знання і досвід, які здобули у вишах Європи, допомагають впроваджувати нові програмні і технічні засоби проектування, організації навчального процесу, створення підручників та навчальних посібників.

Декан ФТФ ДНУ ім. О.Гончара,
проф. Петренко О.М.