Версія для друку

Оцінка ступенів ризику ЗВО

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара визнаний Державною службою якості освіти України як заклад вищої освіти з незначним ступенем ризику суб’єктів господарювання у сфері вищої освіти в 2023 році.

Так, серед ЗВО Дніпра визначені суб’єктами господарювання:

  • із незначним ступенем ризику (20 балів) – наш Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Український державний хіміко-технологічний університет та Придніпровська академія фізкультури і спорту;
  • із середнім ступенем ризику (25-35 балів) – 10 університетів;
  • із високим ступенем ризику (45 балів) – 2 університети Дніпра.

Критеріями, за якими оцінювався ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, були:

  • чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;
  • кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
  • кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
  • наявність відокремлених структурних підрозділів;
  • наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
  • частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм;
  • стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації.

Зазначимо, що офіційні сайти закладів освіти сьогодні є одним із найефективніших інструментів поширення інформації про їх діяльність. Позаяк завдяки доступності до вичерпної та валідної інформації зменшується навантаження на працівників закладу освіти, оскільки учасники освітнього процесу та представники громадськості можуть отримати необхідну для них інформацію у зручний час і спосіб.

Це підтверджує й авторитетний міжнародний академічний рейтинг Webometrics Ranking of World Universities-2024, що за вебометричними та бібліометричними показниками оцінює рівень представленості університетів світу у віртуальному просторі. Основною метою його укладання є безпосереднє сприяння відкритому доступу до знань, генерованих університетами, так само як і збільшення та поширення якісного наукового контенту в інтернеті. За цим критерієм Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара увійшов до 15-ки кращих університетів України (14 місце), упевнено зберігаючи позицію лідера серед регіональних ЗВО Дніпропетровщини.

Усього Державною службою якості освіти у 2023 році було проаналізовано 290 закладів вищої освіти країни, з-поміж яких суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику визначені 28 (10%) ЗВО України, із середнім – 186 (64%) та незначним – 76 (26%).

Повний перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти у 2023 році: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/10/Stupeni_riziku_ZVO-2023_SQE.pdf

Процес обчислення балів за критеріями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти» від 21.11.2018 №982

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram