Версія для друку

ДНУ – в Державному реєстрі наукових установ, яким надається підтримка держави

У серпні 2023 року Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара повторно внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Відповідне свідоцтво про внесення до реєстру чинне до 23 серпня 2025 року.

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, – це перелік науково-дослідних, науково-технічних, науково-технологічних, науково-практичних установ усіх форм власності (далі – наукові установи) та закладів вищої освіти усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

Процедура включення наукових установ та закладів вищої освіти до Реєстру передбачає проходження державної атестації у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, яку ДНУ пройшов у 2021 році (Наказ МОНУ «Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» №372 від 25.03.2021 р.). За результатами атестації наш університет віднесено до 3-х відповідних кваліфікаційних груп: «Біологія та охорона здоров'я» з категорією «Б», «Математичні науки та природничі науки» і «Технічні науки» з категорією «В».

Попереднє Свідоцтво про внесення до реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, було видане строком на 2021-2023 рр. У серпні 2023 року відділом науково-технічної інформації науково-дослідної частини ДНУ підготовлено пакет документів на перевидання Свідотцтва. За результатами оцінки пакету документів ДНУ отримав нове Свідоцтво, яке підтверджує, що Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво №03231, серія ДР. Чинне до 23 серпня 2025 року.

Науково-дослідна частина


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram