Версія для друку

Тренінг-курс для викладачів з підготовки для складання іспиту з англійської мови В2

На базі Навчально-методичного центру післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки ДНУ триває набір на тренінг-курс для викладачів ДНУ за програмою «Підготовка для складання іспиту з англійської мови В2».

На базі Навчально-методичного центру післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки ДНУ триває набір на онлайн-навчання для викладачів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на тренінг-курс «Підготовка для складання іспиту з англійської мови В2».

Навчання за цією програмою надасть можливість науково-педагогічному персоналу університету викладати дисципліни і курси англійською мовою та якісно підготуватися для складання міжнародного екзамену В2.

Тренінг-курс розрахований на 60 годин (2 кредити ЄКТС) з аудиторним навантаженням 22 години із підсумковим тестуванням та проходженням внутрішнього іспиту для підтвердження рівня володіння англійською мовою. Навчання здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб.

Отримання сертифікату про рівень володіння англійською мовою В2 надасть можливість присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання доцента/професора відповідних кваліфікацій та наукових спеціальностей (рішення Вченої ради ДНУ від 22.12.2022 р., протокол №5).

Довідки за телефоном: 766-49-30, моб. тел.: (095)7815434.

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, навчальний корпус ДНУ №4, кімн. 28.

Навчально-методичний центр післядипломної освіти,
підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки ДНУ


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram