Версія для друку

Максимальна оцінка Index Copernicus фаховому журналу ФСЗМК

Періодичне наукове видання факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Communications and Communicative Technologies отримало найвищу оцінку за показником ICV Index Copernicus Value.

За результатами аналізу анкети та випусків журналу за 2021 рік експерти Index Copernicus встановили значення показника Index Copernicus Value (ICV) у 100 балів. ICV = 100.00 відповідає максимуму, який можуть отримати журнали, що входять в Україні до категорії «Б». Прикметно, що за минулий рік рейтинг журналу у списку ICI Journals Master List 2021

зріс: у 2020 році індекс ICV складав 92,81, а у 2021 уже становить 100. Переглянути ICV за 2021 рік можна також у паспорті журналу.

Науковий журнал Communications and Communicative Technologies (ISSN: 2617-1813 (print), 2617-1821 (online)) входить до 27 наукометричних баз і містить загальний та персоналізовані авторські DOI. 6 червня 2022 року наказом МОН №365 журнал був віднесений до категорії «Б» у Переліку наукових фахових видань України.

Заснований 1993 року. До 2012 року журнал видавався під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика», з 2012 по 2017 роки – «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації», а з 2018 року – Communications and Communicative Technologies.

До редакційної колегії фахового журналу входять як науковці ДНУ та інших університетів України, так і вчені з Болгарії, Естонії, Ізраїлю, Литви. Із періодичністю один раз на рік журнал публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та зв’язків з громадськістю. Мови видання: англійська та українська.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram