Версія для друку

Антикорупція у вищій освіті: актуальні питання та пошук вирішення проблем

Юридична клініка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара долучилася до заходів, що проводить Асоціація юридичних клінік України у сфері протидії корупції.

Так, директорка юридичної клініки ДНУ Олена Забродіна взяла участь у конференції «Антикорупція у вищій освіті», організовану у партнерстві з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Захід відбувся у межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання» за підтримки однойменної програми USAID_ВзаємоДія.

Під час конференції були обговорені корупційні ризики у вищій освіті та способи їх мінімізації, а також представлені унікальні напрацювання в межах проєкту. А саме:

 Реєстр корупційних ризиків вищої освіти в Україні;

 ТОП корупційних ризиків у вищій освіті;

 Дослідження інституту антикорупційного уповноваженого в університеті;

 Правопросвітнє відео і постери із взаємодії студентства та антикорупційного уповноваженого у ЗВО.

Також на конференції приділялася увага критеріям, яким мають відповідати особи, що претендують на посади антикорупційних уповноважених у закладах вищої освіти, проблемам, пов’язаним із організацією їх діяльності. Розроблено професійний стандарт антикорупційного уповноваженого.

Окрім того, розглянуто оприлюднений Асоціацією юридичних клінік України реєстр корупційних ризиків вищої освіти в Україні. Зокрема, реєстр корупційних ризиків містить чотири частини:

1. Освітнє середовище.

2. Наукове середовище.

3. Адміністративний процес.

4. Партнерство.

В освітньому середовищі виокремлено корупційні ризики у таких процесах: вступ на навчання, навчальний процес, неформальна освіта.

У науковому середовищі: навчання аспірантів та докторантів, робота спеціалізованих вчених рад, присвоєння вчених звань, наукові заходи та наукові видання закладів вищої освіти.

В адміністративному процесі: акредитація та ліцензування, підбір персоналу та кадрова політика, оплата праці та стимулювання професійної діяльності персоналу, отримання та управління грантами, управління майном закладу вищої освіти, публічні закупівлі закладу вищої освіти, надання платних послуг.

У партнерстві: партнерство з бізнесом та іншими роботодавцями, партнерство університету з політичними партіями та місцевою владою, партнерство університету з громадським сектором.

Кожен із описаних корупційних ризиків включає:

 Напрям діяльності ЗВО, процес (підпроцес);

 Корупційний ризик;

 Опис корупційного ризику;

 Джерело(а) корупційного ризику;

 Наявні заходи контролю;

 Ймовірність реалізації корупційного ризику;

 Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику;

 Рівень корупційного ризику.

Усього у Реєстрідосліджено 55 корупційних ризиків вищої освіти.

Юридична клініка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара є давнім членом Асоціації юридичних клінік України і завжди залучається до соціально важливих проєктів Асоціації та її партнерів, активно сприяючи впровадженню цих проєктів у життя.

З повагою

Директорка юридичної клініки
Олена Забродіна


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram