Версія для друку

Увага, абітурієнти!

Факультет систем і засобів масової комунікації ДНУ ім. О.Гончара відновлює набір на напрями підготовки, які існували на факультеті три роки тому, а саме: освітньо-професійну програму «Журналістика», освітньо-професійну програму «Реклама та зв`язки з громадськістю», освітньо-професійну програму «Видавнича справа та редагування». Кожна з цих програм акредитована Міністерством науки і освіти України і за ними закріплено наступний ліцензований обсяг набору: журналістика – 55 осіб, реклама та зв`язки з громадськістю – 50 осіб, видавнича справа та редагування – 50 осіб.

По завершенню навчання за освітньою програмою «Журналістика» випускники зможуть працювати у засобах масової інформації будь-якого профілю (редакції газет, журналів, радіо, телебачення), інформаційних агенціях, відділах зі зв`язків із пресою підприємств та установ всіх видів власності, а також у сфері інтернет-журналістики (у тому числі запроваджувати власні та корпоративні сайти, блоги, онлайн-видання будь-якого спрямування).

Здвоєна освітня програма «Реклама та зв`язки з громадськістю» передбачає працевлаштування в рекламних агенціях та відділах, відділах маркетингу, відділах зі зв`язків з громадськістю державних та приватних установ і підприємств, консультантами та радниками з питань організації та проведення рекламних кампаній, ПР-акцій (у тому числі громадсько-політичного характеру).

По закінченню бакалаврату за здвоєною освітньою програмою передбачено подовження навчання за окремими магістерськими програмами – «Реклама» та «Зв`язки з громадськістю».

Освітня програма «Видавнича справа та редагування» передбачає два напрями підготовки та подальшого працевлаштування: видавничо-редакторський, який пов`язаний з пошуками та підготовкою до друку талановитих творів, їх подальшої промоції та розповсюдження, а також редакторсько-журналістську роботу в засобах масової інформації та в галузі інтернет-журналістики.

Веб-сайт факультету: http://fszmk.dnu.dp.ua/

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram