Версія для друку

Філологічна наука в ДНУ: крокуючи в нове століття

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшла VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», присвячена 100-річчю університету. Спеціальним гостем заходу став президент французької Федерації когнітивної лінгвістики, професор Університету Бордо III імені Мішеля де Монтеня Жан-Ремі Ляпер.

Дводенний форум об’єднав науковців-філологів та практичних працівників освіти з Дніпра, Києва, Харкова та Бордо (Франція). Нарівні зі своїми досвідченими колегами участь у науковому зібранні взяли й магістри VI курсу ДНУ. Організатором цієї помітної в українських освітніх колах події традиційно виступила кафедра англійської філології ДНУ у співпраці з лабораторією сучасних технологій навчання іноземних мов.

Зокрема, до фахового обговорення організатори підготували по-справжньому широку палітру актуальних питань лінгвістики, мультилінгвізму, методики викладання іноземних мов, крос-культурної комунікації та літературознавства. І все це – у найрізноманітніших форматах: пленарного та секційних засідань, круглого столу та оригінальних практичних студій. Тематично вся наукова проблематика конференції розподілялася за шістьма напрямами: «Новітні методики викладання іноземної мови в європейській системі середньої та вищої освіти», «Питання мультилінгвізму та мультилінгвальної освіти в сучасному світі», «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства», «Лексичні, граматичні та стилістичні проблеми іншомовної комунікації», «Художній текст як об’єкт лінгвостилістичного аналізу» та «Проблеми англомовної картини світу: концептуальний аналіз». Усього впродовж двох днів мовознавці розглянули 65 доповідей. Наприклад, про особливості використання наочних посібників, художніх фільмів та бізнес-моделювання при викладанні англійської мови; багатомовну освіту в соціолінгвістичній перспективі; функціонування фразеологізмів у мові ЗМІ в лінгвокультурному аспекті; проблеми представлення та приховування інформації в рекламі, особливості перекладу технічних та наукових текстів та багато іншого. Усі ці оприлюднені напрацювання науковців увійдуть до окремого збірника матеріалів конференції.

Окрім насиченої роботи у секціях, учасники форуму мали змогу відвідати корисні майстер-класи від запрошених гостей: доктора філологічних наук, професора кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Каразіна Леоніда Черноватого («Актуальні проблеми навчання перекладу») та президента французької Федерації когнітивної лінгвістики, професора Університету Бордо III імені Мішеля де Монтеня Жана-Ремі Ляпера («Literature in the Flesh: Creative Writing – Performance Studies»). Також на гостей заходу чекало ознайомлення з міжнародними системами сертифікації мовних компетенцій (виступ «Cambridge English: Teaching Qualifications» від екзаменаційного менеджера авторизованого центру з прийому Кембриджських іспитів «Level Up» (м. Київ) Яни Маслакової) та перегляд книжкової виставки навчальних матеріалів.

На думку організаторів, нинішній сьомій конференції вдалося стати ще одним кроком у процесі зближення університетської науки з потребами викладачів-практиків. Це, зокрема, відзначила декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ, доктор філологічних наук, професор Ірина Попова. «Із року в рік наше фахове зібрання стає все більш затребуваним і авторитетним майданчиком для обговорення багатьох важливих проблем, цікавих усім, хто щиро захоплюється сучасною філологією. Адже у фокусі уваги постають не лише питання з теоретичного навчання чи вивчення іноземних мов, але й практичного застосування здобутих знань. Розглядаються тут і новітні методики викладання іноземних мов у контексті середньої і вищої європейської системи освіти, й питання мультилінгвізму та мультилінгвальної освіти, які наразі є особливо важливими в процесі інтеграції нашої держави у глобальний освітній простір. Тож щиро сподіваємося, що представлені у нас ідеї і напрацювання з великим зацікавленням сприймуться в освітянській спільноті країни», – наголосила Ірина Степанівна.

Додамо, що як і більшість інших цьогорічних наукових заходів VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» присвячувалася одній із найважливіших дат в історії Дніпровського національного університету – його золотому ювілею. Тому на пленарному засіданні багато йшлося про загальний розвиток філологічної думки в Гончарівському університеті. Зокрема, про її поступ на порозі першого кроку в нове сторіччя говорив із гостями ректор Микола Поляков. «Наш університет щойно відсвяткував столітній ювілей і впевнено продовжує свій шлях у майбутнє, обіймаючи достойне місце серед грандів вітчизняного освітнього простору. Розпочинаючи нове сторіччя власної історії, ми плануємо вирішити глобальні завдання, які, певною мірою, є відбиттям загальної ситуації у державі. Одним із таких, безперечно, є мовна політика. Приємно, що наш факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства завжди тримає руку на пульсі часу і залишається потужним осередком гуманітарної науки в дніпровському регіоні. Адже викладачі його кафедр системно працюють задля розвитку й інтеграції різних галузей філологічного знання, готуючи при цьому висококваліфікованих та конкурентоспроможних молодих фахівців», – підкреслив у своєму слові Микола Вікторович.

Дійсно, попри те, що Дніпровський національний університет часто називають «космічним», вагомою компонентою освітньо-наукового процесу нашого університету завжди була і залишається гуманітаристика. Її глибоке осмислення до уваги аудиторії також представив профільний проректор, професор Валентин Іваненко. Як керівник науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ Валентин Васильович розповів про кроки з оновлення гуманітарної сфери. «Нині в умовах інтенсивного переходу до інформаційного суспільства, у пошуку адекватних відповідей на непрості виклики сьогодення невпинно продовжує зростати роль вищої освіти, зокрема й філологічної. Сучасні випускники ЗВО вже мають не лише володіти певною сумою знань, але й добре орієнтуватися у хитросплетінні різноманітних соціальних процесів, задля чого їм необхідно постійно вдосконалювати свої професійні навички. Тому ключовим завданням нашого університету є органічне поєднання процесу навчання та виховання молоді, здатної творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному просторі та самостійно приймати нестандартні рішення. І в цьому особлива місія, звичайно, належить циклу гуманітарних дисциплін. Я ж із задоволенням можу сказати, що науково-педагогічний колектив факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства (як одного з визнаних гуманітарних лідерів університету) концентрує свої зусилля саме в такій площині освітніх координат. Викладачі перебувають у постійному пошуку нових форм і методів викладання всього спектру лінгвістичних предметів із використанням новітніх аудіо- та відео ресурсів чи автентичних навчальних матеріалів, тим самим вдосконалюючи мовну підготовку наших студентів», – наголосив Валентин Васильович.

Натхненні спільною справою, щоденно примножуючи добрі традиції, філологи ДНУ справді гідно відповідають на виклики сьогодення. Так, уже понад 15 років на базі кафедри англійської філології, яку незмінно очолює кандидат філологічних наук, доцент Алла Анісімова, функціонує лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов. Проте особливо великий крок був зроблений за останнє десятиліття. У 2012 році факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства став учасником спільного проекту ЄС 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR «Розробка та впровадження мультилінгвальних освітніх програм в університетах Грузії та України». За наслідками цієї співпраці у травні 2016 року на кафедрі англійської філології була відкрита сучасна мультилінгвальна лабораторія, вповні забезпечена навчально-методичною літературою з проблем мультилінгвізму/мультикультуралізму (18 томів хрестоматій якої, до речі, були ексклюзивно перекладені лінгвістами ДНУ). На початку 2017 року в університеті відбувся перший в Україні випуск магістрів спеціалізації «Мультилінгвальна освіта». А зовсім нещодавно група молодих учених під керівництвом доктора філологічних наук Валерії Корольової виграла ще один проект, результатом якого стало створення унікального мультилінгвального словника мовознавчих термінів. Подібне видання, що поєднує лексеми англійської, німецької, французької та української мов, з’явилося вперше в історії філології України.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара
www.dnu.dp.ua


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram