Версія для друку

«Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»

21-23 листопада на базі факультету прикладної математики відбулася ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2018», яку Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара проводить спільно з Інститутом кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова та Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Організаційний комітет конференції очолюють співголови – ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Поляков та декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова. Цього року до оргкомітету надійшло близько 140 тез доповідей від представників навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та організацій, підприємницьких структур, органів державної влади та місцевого самоврядування з України та інших країн.

А загалом за шістнадцятирічну історію учасниками конференції стали вже більше 2500 фахівців. Щорічно участь у ній беруть як провідні спеціалісти з багатьох міст України (Дніпра, Запоріжжя, Києва, Сум, Харкова), так і вчені з Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки. Привабливим є те, що до конференції також долучаються студенти, аспіранти й молоді вчені, які вже добре розуміють актуальність наукових досліджень у сучасному світі новітніх технологій та необхідність своєї особистої участі в розв’язанні проблем.

Усіх учасників цьогорічного міжнародного зібрання гостинно привітала декан Олена Кисельова, яка наголосила, що міжнародна конференція в ДНУ є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Зацікавленість такої широкої наукової спільноти яскраво демонструє й те, що там обговорюються найактуальніші проблеми з розробки, створення та впровадження інтелектуальних систем управління, інформаційних систем. «Останнім часом факультет прикладної математики ДНУ поширив співпрацю з регіональними та всеукраїнськими компаніями IT-галузі шляхом підписання Угоди про взаємодію з регіональним кластером Dnipro IT-Community. Щорічно випускники нашого факультету обіймають посади розробників та керівників проектів у IT-компаніях різного рівня. Хочу нагадати, що в основі будь-яких розробок і технологій лежать математичні моделі, методи обчислень та алгоритми, саме тому будь-який розвиток технологій неможливий без фундаментальних математичних знань та досліджень у галузі математичного моделювання, сучасних числових методів і теорії алгоритмів», – наголосила Олена Михайлівна.

Зростаючу роль сучасних математичних методів у прикладних дослідженнях з хімії, біології, медицини та інших галузей знань підкреслив у своєму слові й проректор з наукової роботи ДНУ, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий. «Важливі наукові відкриття зараз народжуються саме на стику різних наук», – відзначив Сергій Іванович.

Також учасників конференції з трибуни привітав і Президент Академії наук вищої школи України, провідний учений у галузі інформатики та системного аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Наконечний.

Потому захід продовжився пленарним засіданням. Особливу зацікавленість присутніх викликали доповіді, присвячені історії досліджень транспортної задачі (професор П.І. Стецюк), математичному моделюванню комбінаторних конфігурацій та їх застосуванню при розв’язанні задач оптимізації (професор О.С. Пичугіна), моделям на основі фрагментарних структур у задачах про доставку вантажів (професор І.В. Козін), розв’язанню оптимальної задачі граничного управління для сильно вироджених еліптичних рівнянь (доктор фіз.-мат. наук О.П. Купенко), компресії багато спектральних цифрових зображень дистанційного зондування (професор В.М. Корчинський).

Із цікавими доповідями також виступили представники IT-галузі – досвідчені фахівці з розробки програмного забезпечення. Так, у своєму виступі засновник CEO-компанії RubyGarage Володимир Воробйов розповів про сучасні технології доповненої реальності (Augmented Reality) та технології нейронних мереж, які застосовуються при розробці програмного забезпечення. «Тобто зараз у IT-галузі найбільш затребуваними є фахівці, налаштовані отримувати нові знання та постійно розвиватися», – сказав пан Воробйов.

Представники компанії SoftServe Сергій Журавель і Сергій Воронін розповіли про найбільш популярні мови програмування та технології розробки програмного забезпечення, затребувані спеціальності у IT-галузі, кар’єрні сходинки в IT-компанії та вимоги до працівників. Приємно, що бизнес-аналітик компанії SoftServe Сергій Журавель є випускником факультету прикладної математики ДНУ, де нині за сумісництвом викладає дисципліни комп’ютерної підготовки. Він навчався в аспірантурі під керівництвом члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Олени Кісельової, а зараз готується до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

Надалі конференція проходила у десяти секціях: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі», «Інженерія знань», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи» та «Інформаційні технології в органах державної влади і місцевого самоврядування».

У секційних засіданнях взяли участь студенти бакалаврату та магістратури факультету прикладної математики ДНУ. У своїх доповідях вони висвітлювали питання комп’ютерного моделювання, застосування сучасних методів та алгоритмів машинного навчання, технологій проектування програмного забезпечення, розробки та аналітики web-додатків.

Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані у двох фахових збірниках наукових праць Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які входять до науково-метричних баз: «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») та «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»).

Вважаємо, що конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»(MPZIS-2018)» сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у галузі систем штучного інтелекту та суміжних областей.

Факультет прикладної математики
ДНУ ім. О.Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram