Версія для друку

Європейські тенденції у вищій освіті

23-24 cічня 2018 року робоча група Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – учасники проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», викладачі кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей ФУІФМ – завідувач кафедри, професор Е. П. Гончаренко, канд. філол. наук, доцент О. М. Бесараб та канд. філол. наук, доцент Л. І. Байсара – директор Регіонального центру інтенсивного навчання іноземних мов та підготовки до оцінювання рівня знань за системою міжнародних сертифікатів, брали участь у тренінгових сесіях робочих груп проекту Erasmus+ Програма Європейського Союзу, який було проведено С. Калашніковою, директором Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Робота всіх груп-учасників відбувалася за такими напрямами:

– тренінг з розроблення навчальних дисциплін та підготовки їх описів;

– обговорення в робочих міжінституційних групах проектів описів навчальних дисциплін для відповідних курсів, зокрема курсу для аспірантів рівня навчання «Доктор філософії»: English Academic Writing (Англійське наукове письмо), за який відповідає зазначена група викладачів іноземних мов ДНУ імені Олеся Гончара, зокрема кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей ФУІФМ;

– презентація робочими міжінституційними групами проектів описів навчальних дисциплін;

– планування проектної роботи на 2018 рік.

Слід зазначити, що під час роботи учасникам тренінгу було представлено доповідь: «Викладання у вищій освіті: сучасні тенденції та виклики». Пріоритетними напрямами викладання і навчання у вищій школі є інтернаціоналізація навчання, Е-навчання, зміна концепції викладання, удосконалення навчального середовища, розроблення та впровадження інституційних політик та стратегій.

Серед європейських принципів удосконалення викладання і навчання у вищій освіті було виокремлено такі провідні тенденції:

– навчання і викладання є студентоцентрованим;

– відданість навчанню та викладанню є невід’ємною складовою місії та стратегії університету;

– керівництво університету бере активну участь і сприяє просуванню (прогресу, розвитку) навчання та викладання;

– навчання, викладання та дослідження є взаємопов’язаними та збагачують один одного;

– викладання є ядром академічної практики та цінується як наукова та професійна діяльність;

– університетська спільнота активно вивчає та високо цінує різноманітність підходів до навчання та викладання;

– значні ресурси та відповідні структури необхідні, щоб підтримувати та забезпечувати вдосконалення навчання та викладання;

– вдосконалення навчання та викладання є рушієм інституційного забезпечення якості та спільною відповідальністю співробітників і студентів університету.

Варто зазначити, що участь робочих груп – учасників проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» у заходах такого масштабу є надзвичайно корисною, вона сприяє подальшій роботі над підготовкою до публікації силабусів навчальних дисциплін для докторів філософії зі створених у рамках проекту курсів.

Кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram