Версія для друку

Кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей

Адреса: пр.Гагаріна, 72, 1 корпус, кімната 1218
Телефон: (056) 374-98-82
E-mail: kafedra_UIG@i.ua

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Елла Петрівна Гончаренко.

Професорсько-викладацький склад кафедри: О. М. Бесараб, канд. філол. наук., доц.; Н. М. Косенко, канд. філол. наук., доц.; Н. С. Стирнік, ст. викладач; Т. В. Аксютіна, викладач; В. С. Алексєєв, викладач; С. Л. Рябовол, викладач; А. В. Кривошея, викладач; А. О. Нєвструєва, канд.філол.наук., доц.; О. М. Тішкіна, канд.філол.наук., доц.; А. А. Люта, викладач; Т. Ю. Токар, викладач.


Викладачі кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей

Кафедра здійснює підготовку з іноземної мови (англійської) для студентів гуманітарних спеціальностей на шести факультетах за такими дисциплінами: "Іноземна мова", "Перша іноземна мова (англійська)", "Друга іноземна мова (англійська)", "Англійська мова для філософів", "Практикум перекладу наукової літератури за фахом", "Іноземна мова спеціальності", "Теорія та практика перекладу", "Наукове спілкування іноземною мовою", "Практикум перекладу".

Кафедра також забезпечує проведення виробничої (перекладацької) практики для студентів спеціальностей "Міжнародні відносини" та "Міжнародна інформація".
 
2018 року затверджена нова наукова тема кафедри: «Сучасні тенденції навчання іншомовній комунікації: традиційні та інноваційні підходи».

Кожні два роки кафедра проводить регіональну наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов у інноваційному суспільстві». У листопаді 2018 року кафедра провела ювілейну V регіональну наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов у інноваційному суспільстві», присвячену 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

До наукової роботи кафедри залучаються також і студенти відповідних факультетів університету, де працюють науково-педагогічні працівники кафедри.

Викладачі кафедри активно публікуються у наукових збірках близького та дальнього зарубіжжя, беруть участь у роботі міжнародних конференцій (Грузія, Литва, Велика Британія).

Колектив кафедри здійснює керівництво науковим студентським гуртком «Світ перекладу» (керівник – доц. Н. М. Косенко), до роботи якого долучена талановита молодь. Обдаровані учасники цього гуртка презентують свої дослідницькі роботи, переклади в збірках студентських наукових робіт, виступають із доповідями на студентських наукових конференціях. Переклади поезій і уривків з художніх творів, виконані студентами факультету суспільних наук і міжнародних відносин, увійшли до «Термінологічного довідника з перекладознавства» (за редакцією Е.П.Гончаренко, доктора філол. наук, професора, і А.В.Кривошеї, викладача кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей).

Міжнародне співробітництво

Викладачі кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей: завідувач кафедри, проф. Е.П.Гончаренко, доц. О.М.Бесараб, ст. викл. Н.С.Стирнік, викл. А.В. Кривошея є учасниками міжнародного проекту Erasmus+ EU «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України/DocHub/» (номер проекту: 8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP). Проект триватиме три роки (2016-2019).

З 1 вересня 2018 р. по 30 червня 2019 р. на кафедрі працює американський дослідник Девід Довгополий, бакалавр зі спеціальності «Англійська мова та література, історія». Він – випускник Тихоокеанського університету в Сіеттлі (штат Вашингтон, США). Основна мета його перебування у ДНУ імені Олеся Гончара – проведення дослідницького проекту в межах Програми міжнародних обмінів імені Сенатора Фулбрайта. Девід Довгополий плідно співпрацює із куратором-наставником – ст. викл. кафедри Н.С.Стирнік. Студенти ДНУ імені Олеся Гончара та викладачі університету мають унікальну можливість відвідувати «English Speaking Club», яким керує Девід. Він також проводить заняття для демобілізованих учасників АТО у Регіональному навчально-методичному центрі інтенсивного навчання іноземних мов і підготовки до оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.