Версія для друку

Кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей

Адреса: пр.Гагаріна, 72, 1 корпус, кімната 1218
Телефон: (056) 374-98-82
E-mail: kafedra_UIG@i.ua

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Елла Петрівна Гончаренко.

Професорсько-викладацький склад кафедри: В.В. Павленко, канд.філол.наук., доц.; Н.М. Косенко, канд.філол.наук., доц.; О.М. Бесараб, канд.філол.наук., доц.; О.В. Донцова, ст.викладач; Т.В. Аксютіна, ст.викладач; В.С. Алексєєв, ст.викладач; Н.С. Стирнік, викладач; Ю.В. Крутась, викладач; А.В. Кривошея, викладач; А.А. Люта, викладач; Ю.І. Біднова, викладач; І.О. Дегтярьова, канд.філол.наук., доц.; М.В. Ірчішина, викладач; А.О. Нєвструєва, канд.філол.наук., доц.; О.М. Тішкіна, канд.філол.наук., доц.; Т.Ю. Токар, викладач.

Кафедра здійснює підготовку з іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей за наступними основними та вибірковими дисциплінами: "Іноземна мова", "Перша іноземна мова (англійська)", "Друга іноземна мова (англійська)", "Англійська мова для філософів", "Практикум перекладу наукової літератури за фахом", "Іноземна мова спеціальності", "Теорія та практика перекладу", "Наукове спілкування іноземною мовою", "Практикум перекладу". Також кафедра забезпечує проведення виробничої практики (перекладацької) для студентів спеціальностей "Міжнародні відносини" та "Міжнародна інформація".

Викладачі кафедри залучені до наукової роботи, результати якої щорічно оприлюднюються у виступах на наукових конференціях та публікаціях статей. У 2016 році затверджена нова наукова тема кафедри: «Реалізація міжкультурної та міжмовної комунікації в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 02150009381).

Кожні два роки кафедра проводить регіональну наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві».

До наукової роботи кафедри залучаються також і студенти університету.

Викладачі кафедри активно публікуються у наукових збірках близького та дальнього зарубіжжя, беруть участь у міжнародних конференціях. У конференції «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві», яку проводить кафедра, беруть участь представники зарубіжних країн.

Кафедра здійснює керівництво 2 науковими студентськими гуртками, до яких залучається талановита молодь: «Мова і світ» (керівник - викл. Ю.В. Крутась) та «Світ перекладу» (керівник - проф. Е.П. Гончаренко). Обдаровані учасники цих гуртків публікують свої дослідницькі роботи та переклади у збірках студентських наукових робіт та виступають з доповідями на студентських наукових конференціях.