Версія для друку

Кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей

Адреса: пр.Гагаріна, 72, 1 корпус, кімната 1218
Телефон: (056) 374-98-82
E-mail: kafedra_UIG@i.ua

Т.в.о. завідувача кафедри – Бесараб Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри: Н.С. Стирнік, ст. викладач; Т.В. Аксютіна, викладач; В.С. Алексєєв, викладач; О.Ю. Вовкодав, викладач; Ю.В. Крутась, викладач; С.Л. Рябовол, викладач; О.В. Пономаренко, канд. філос. наук; А.О. Нєвструєва, канд.філол.наук., доц.; А.В. Кривошея, викладач; А.А. Люта, викладач; Т.Ю. Токар, викладач.


Викладачі кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей

Кафедра здійснює підготовку з іноземної мови (англійської) для студентів гуманітарних спеціальностей на шести факультетах за такими дисциплінами: «Іноземна мова», «Перша іноземна мова (англійська)», «Друга іноземна мова (англійська)», «Англійська мова для філософів», «Практикум перекладу наукової літератури за фахом», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія та практика перекладу», «Наукове спілкування іноземною мовою», «Практикум перекладу».

Наукова тема кафедри (затверджена у 2018 р.) – «Сучасні тенденції навчання іншомовній комунікації: традиційні та інноваційні підходи».

Кожні два роки кафедра проводить регіональну наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов у інноваційному суспільстві». У листопаді 2018 року кафедра провела ювілейну V регіональну наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов у інноваційному суспільстві», присвячену 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

До наукової роботи кафедри залучаються також і студенти відповідних факультетів університету, де працюють науково-педагогічні працівники кафедри.

Викладачі кафедри активно публікуються у наукових збірках близького та дальнього зарубіжжя, беруть участь у роботі міжнародних конференцій (Грузія, Литва, Велика Британія).

На кафедрі працює науковий студентський гурток «Світ перекладу» (керівник – викл. С.Л. Рябовол), у роботі якого беруть участь студенти відповідних факультетів. Зацікавлені у науці учасники цього гуртка презентують свої дослідницькі роботи, переклади в збірках студентських наукових робіт, виступають із доповідями на студентських наукових конференціях. Переклади поезій і уривків з художніх творів, виконані студентами факультету суспільних наук і міжнародних відносин, увійшли до «Термінологічного довідника з перекладознавства» (за редакцією Е.П. Гончаренко, доктора філол. наук, професора, і А.В. Кривошеї, викладача кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей).

Міжнародне співробітництво

Кафедра бере активну участь у міжнародній діяльності та обміні досвідом. Триває участь викладачів кафедри УІГ (доц. О.М. Бесараб та ст. викл. Н.С. Стирнік) у міжнародному проекті Erasmus+ EU «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України/DocHub/» (номер проекту: 8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP). Проект розрахований на три роки (2017-2020). За три роки дії проекту викладачі взяли участь у семінарі з викладання академічної англійської мови: у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (грудень 2017 р.); у тренінгу з розроблення навчальних дисциплін та підготовки їх описів і робочій нараді учасників проекту у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (січень 2018 р.), а також у тренінгу і сесії спільного викладання академічної англійської мови для аспірантів – Національний університет «Києво-Могилянська академія» (червень 2018 р.). За зазначений період роботи у проекті розроблено програму дисципліни «Академічне письмо англійською мовою» для здобувачів ступеню «доктор філософії» та частково імплементовано у навчальний процес.

У 2018-2019 рр. на кафедрі працював американський дослідник Девід Довгополий, бакалавр зі спеціальності «Англійська мова та література, історія», випускник Тихоокеанського університету в Сіеттлі (штат Вашингтон, США). Основною метою його перебування у ДНУ імені Олеся Гончара було проведення дослідницького проекту в межах Програми міжнародних обмінів імені Сенатора Фулбрайта. Девід Довгополий плідно співпрацював із куратором-наставником – ст. викл. кафедри Н.С. Стирнік. Студенти ДНУ імені Олеся Гончара та викладачі університету мали унікальну можливість відвідувати «English Speaking Club», яким керував Девід. Він також проводив заняття для демобілізованих учасників АТО у Регіональному навчально-методичному центрі інтенсивного навчання іноземних мов і підготовки до оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Організаційна та виховна робота

Представники кафедри активно займаються організаційною та виховною роботою. Зокрема доц. О.М. Бесараб є керівником загальноуніверситетського клубу творчої молоді «Паростки» ДНУ імені Олеся Гончара, який успішно функціонує в університеті вже 12 років, мотивуючи та залучаючи талановитих студентів та співробітників до участі у культурно-мистецьких заходах кафедри, факультету, університету, міста, регіону.