Версія для друку

Кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей

Адреса: пр.Гагаріна, 72, 1 корпус, кімната 1218
Телефон: (056) 374-98-82
E-mail: kafedra_UIG@i.ua

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Елла Петрівна Гончаренко.

Професорсько-викладацький склад кафедри: О.М. Бесараб, канд. філол. наук., доц.; Н.С. Стирнік, ст. викладач; Т.В. Аксютіна, викладач; В.С. Алексєєв, викладач; Ю.В. Крутась, викладач; А.В. Кривошея, викладач; А.О. Нєвструєва, канд.філол.наук., доц.; О.М. Тішкіна, канд.філол.наук., доц.; А.А. Люта, викладач; М.В. Ірчішина, викладач; Т.Ю. Токар, викладач.


Викладачі кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей

Кафедра здійснює підготовку з іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей за наступними основними та вибірковими дисциплінами: "Іноземна мова", "Перша іноземна мова (англійська)", "Друга іноземна мова (англійська)", "Англійська мова для філософів", "Практикум перекладу наукової літератури за фахом", "Іноземна мова спеціальності", "Теорія та практика перекладу", "Наукове спілкування іноземною мовою", "Практикум перекладу".

Також кафедра забезпечує проведення виробничої практики (перекладацької) для студентів спеціальностей "Міжнародні відносини" та "Міжнародна інформація".
 
У 2016 році затверджена нова наукова тема кафедри: «Реалізація міжкультурної та міжмовної комунікації в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер 02150009381).

Кожні два роки кафедра проводить регіональну наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві».

До наукової роботи кафедри залучаються також і студенти університету.

Викладачі кафедри активно публікуються у наукових збірках близького та дальнього зарубіжжя, беруть участь у міжнародних конференціях. У конференції «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві», яку проводить кафедра, беруть участь представники зарубіжних країн.

Кафедра здійснює керівництво 2 науковими студентськими гуртками, до яких залучається талановита молодь: «Світ перекладу» (керівник - проф. Е.П. Гончаренко) та «Мова і світ» (керівник - викл. Ю.В. Крутась). Обдаровані учасники цих гуртків публікують свої дослідницькі роботи та переклади у збірках студентських наукових робіт, виступають із доповідями на студентських наукових конференціях. Так, студенти факультету суспільних наук і міжнародних відносин представили свої переклади поезії та уривків з художніх творів в «Термінологічному довіднику з перекладознавства» під редакцією Е.П. Гончаренко, доктора філол. наук, професора, і Кривошеї А.В., викладача кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей.