Версія для друку

Абітурієнтська кампанія – 2016

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшов перший День відкритих дверей, де абітурієнти могли ознайомитися зі змінами, що чекають на них цього року під час вступу до ВНЗ України та до ДНУ, зокрема. Пропонуємо вступникам ознайомитися з основними особливостями Абітурієнтської кампанії-2016.

1. Варто звернути увагу на те, що цього року перелік напрямів підготовки замінений на перелік галузей знань та спеціальностей, тому абітурієнтам потрібно шукати відповідності. Перелік галузей знань та спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2015 року №266. Перелік спеціальностей та освітніх програм, на які буде здійснюватись в ДНУ ім. О. Гончара набір студентів на навчання для отримання ступеня бакалавра, наведено на сайті університету на вкладці Абітурієнту.

2. Цього року абітурієнти, що вступають на основі повної загальної середньої освіти обов’язково подають заяви в електронній формі (крім тих, хто має право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та поза конкурсом).

3. Зміни стосуються вибору абітурієнтом спеціальностей. Вступник може подавати заяви всього на п’ять спеціальностей у різних ВНЗ (до п’ятнадцяти заяв). Це можуть бути різні варіанти: одна спеціальність – у 15 ВНЗ, 5 спеціальностей – у 3 ВНЗ і таке інше, але в переліку має бути не більше 5 однакових спеціальностей для різних ВНЗ. Як і минулого року, кожна заява супроводжується визначенням абітурієнтом відповідного її пріоритету (від 1 – найвищий, до 15).

4. При вступі зараховуються бали сертифікату ЗНО з трьох конкурсних предметів. Один з цих предметів вступник може обрати з переліку, запропонованого ВНЗ. Цього року ДНУ встановив мінімальний прохідний бал з непрофільних предметів – 105 та з профільного предмету (другий обов’язковий предмет) – 125 балів.

5. Змінені терміни вступної кампанії-2016. Так, 11 липня розпочинається прийом заяв та документів в електронній формі (паперовій для тих, хто має право) від вступників на денну форму навчання. Закінчується прийом заяв 27 липня о 18:00 (20 липня для тих, хто складає вступні випробування або творчі конкурси). 1 серпня не пізніше 12:00 оприлюднюється рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня «бакалавр», із зазначенням рекомендованих до зарахування. До 18:00 5 серпня вступники, які отримали рекомендації на місця за кошти державного бюджету, повинні виконати вимоги до зарахування – принести оригінали документів до Приймальної комісії. Зарахування вступників на денну форму навчання за кошти держбюджету відбувається не пізніше 12:00 6 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня.

6. На відміну від попередніх років, кількість місць держзамовлення поза конкурсом (для пільгових категорій) визначається Кабінетом Міністрів України та може становити до 5% місць держзамовлення.

7. Цього року відсутній цільовий прийом.

8. Як і минулого року, для тих, хто вступає на навчання за ОКР «магістр» за іншою спеціальністю, університет може встановлювати додаткові вимоги, що стосуються строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

9. Університет дозволяє здобувати одночасно ступінь «бакалавра» за іншою спеціальністю. Навчання за другою спеціальністю здійснюється за іншою формою навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. На момент вступу для здобуття другої спеціальності потрібно навчатися в університеті не менше року за першим фахом або мати диплом про базову (повну) вищу освіту.

10. Вступники, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста», можуть отримати ОКР «бакалавр» за іншою спеціальністю. Для цього потрібно скласти додаткові вступні випробування.

11. Для здобуття ступенів «магістра» та «доктора філософії» не допускається вступ поза конкурсом.

12. Звільнені з військової служби (у тому числі, демобілізовані) після 30 листопада та ті, хто проходить військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), можуть брати участь у конкурсному відборі як за результатами ЗНО, так і вступних іспитів в університеті (за їх вибором).

13. За результатами співбесіди до університету зараховуються особи:

яким Законом України «про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні 21 листопада 2013 року, та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

За довідками звертайтеся до Приймальної комісії ДНУ ім.О.Гончара:

14 корпус ДНУ, вул. Казакова, 18, телефон: (056) 760-89-83.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram