Версія для друку

«Студентська молодь в умовах глобалізації»

У Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара відбулася друга міжнародна наукова відео-конференція «Студентська молодь в умовах глобалізації».

У роботі заходу взяли участь студенти, викладачі, держслужбовці, а саме 102 представники 17 міст з України, Польщі, США, Грузії, Чехії, Франції, Казахстану. На конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації» обговорювалися наступні проблеми: глобалізація освіти і Болонський процес та національні особливості їх прояву; міжнародна академічна мобільність як прояв глобалізації; соціологічна освіта і соціологічні дослідження студентської молоді в університеті; інноваційний потенціал студентської молоді та проблеми студентського самоврядування; культурно-освітні виміри сучасного студентства; якість життя студентської молоді; принципи, завдання і практика Болонського процесу в оцінках студентів; проблеми імплементації нового українського законодавства про вищу освіту.

Ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор Микола Поляков висловив сподівання, що конференція буде сприяти розширенню та поглибленню творчих зв’язків науковців у справі як вивчення, так і вирішення важливих проблем вищої освіти та життя студентства. «Реалії сьогодення такі, що посилення взаємозалежності країн і народів, глобалізація всіх сторін життя стає однією з провідних тенденцій суспільного розвитку, зокрема в сфері вищої освіти, – наголосив ректор ДНУ. – Проблема впливу глобалізації на студентську молодь відносно нова й суперечлива. Актуальність сьогоднішньої конференції визначається також завданнями імплементації нового Закону «Про вищу освіту України» та обговоренням проекту «Концепції реформування освіти України на 2015-2025 рр.». Ситуація в освіті вимагає колективного і комплексного, міждисциплінарного обговорення. Саме ці принципи покладені в основу організації роботи конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації». Успішне вирішення проблем академічного і культурно-дозвільного життя студентів потребує об’єднання зусиль учених різних фахів і національних середовищ. Міждисциплінарний характер конференції сприятиме обміну досвідом українських фахівців із закордонними колегами з питань наукового дослідження студентів не тільки як реципієнтів впливу, але і як активних учасників процесів реформування вищої школи, глобалізації освіти та формування єдиного освітнього і наукового простору».

«У Дніпропетровському національному університеті є значні напрацювання з вивчення різних аспектів студентського життя, – відзначив декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин, професор Олександр Токовенко. – Протягом останніх років в університеті було успішно реалізовано низку таких наукових проектів, як, наприклад, «Соціальний статус і особливості професійної соціалізації студентської молоді» та «Самосвідомість суб’єктів навчального процесу та вдосконалення освітніх технологій в умовах реформування вищої школи». Щорічно проводяться (із залученням студентів-соціологів) опитування студентської молоді, матеріали яких після опрацювання оприлюднюються та публікуються окремими брошурами. Матеріали таких досліджень успішно використовуються в організації навчального процесу, при написанні посібників, наукових статей».

До обговорення в режимі веб-конференції долучилися провідні українські і закордонні освітні заклади, зокрема: Варшавський і Жешувський університети та Люблінський Католицький університет імені Іоанна Павла ІІ (Польща), Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Університет імені Томаша Масарика (Чехія), Нантерський університет Ла Дефанс Париж 10 (Франція), Університети Центральної Оклахоми, штату Юта і Державний університет Сент-Клауда (США), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Національний університет «Львівська політехніка», Дніпродзержинський державний технічний університет, Кам’янець-Подільський національний педагогічний університет імені Івана Огієнка, Херсонський державний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Криворізький національний університет (Україна).

У рамках конференції пройшли тематичні круглі столи «Академічна мобільність студентської молоді у контексті реформування системи вищої освіти в Україні» та «Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді».

Кафедра соціології
ДНУ ім. О.Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram