Версія для друку

Впровадження багатомовних програм в університетах Грузії та України

Підсумком реалізації Темпус-проекту з мультилінгвальної освіти в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара стане відкриття сучасно обладнаної багатомовної лабораторії та впровадження нових навчальних програм.

Проект TEMPUS IV «DIMTEGU розробка і впровадження багатомовних програм в університетах Грузії та України» для покращення освітнього рівня випускників університетів цих країн був започаткований у жовтні 2012 року. Протягом трьох років для майбутніх вчителів шкіл планувалося впровадження проекту в шести університетах – членах консорціуму, а саме: Тбіліському державному університеті ім. Іване Джавахішвілі, Державному університеті ім. Іллі Чавчавадзе (м. Тбілісі), Державному педагогічному університеті Самцхе-Джавахеті (м. Ахалцихе, Грузія), Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Грант-холдером проекту вперше став не вищий навчальний заклад з країни, що є членом Європейського Союзу, а Тбіліський державний університет. На факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ була створена робоча група з питань реалізацій мети та завдань проекту TEMPUS IV на чолі з координатором проекту від ДНУ, професором кафедри англійської філології А. І. Анісімовою.

Представники університету неодноразово брали участь у заходах, пов’язаних з реалізацією проекту. Першим навчальним закладом, що гостинно приймав велику міжнародну делегацію, став саме ДНУ. У лютому 2013 року тут був проведений перший навчальний модуль «Методи навчання», у якому взяли участь представники всіх університетів-партнерів та університетів-спостерігачів – Вільнюського університету та Латвійського університету.

Делегація ДНУ (професор А. І. Анісімова, професор В. П. Клюєв, доцент І. Г. Безродних) успішно представила власний проект під час семінару третього начального модуля «Мультилінгвальна/мультикультурна освіта» у Державному педагогічному університеті Самцхе-Джавахеті у червні минулого року. Усна промова та візуальна Power Point презентація викликала загальний інтерес та жваву дискусію й була визнана однією з найкращих.

На четвертому семінарі «Розробка навчальних курсів для магістерської мультилінгвальної програми освіти», що відбувся у Львівському національному університеті імені Івана Франка, представники ДНУ розповіли про новітні розробки силабусів (проектів навчальних програм) для програми підготовки магістрів і спеціалістів післядипломної освіти. Ці новітні та поновлені курси будуть запропоновані студентам спеціальності «Англійська мова і література».

Міжнародний фаховий науковий електронний журнал "Multilingual Education", створений у межах проекту, надає можливість безкоштовно публікувати наукові праці викладачам не лише кафедри англійської філології, а й всього університету. Кафедра англійської філології вже надала вісім наукових статей у журнал.

За підсумками річного існування проекту, у грудні 2013 року на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ пройшла міжкафедральна науково-практична конференція «Імплементація освітніх програм підготовки магістрів у контексті мультилінгвалізму».

У лютому цього року захищалися дипломні роботи слухачів Інституту післядипломної освіти, пов’язані з проблемою білінгвізму і мультилінгвізму у сучасному англомовному мовознавстві і методиці викладання іноземних мов у середній школі. Наприклад, А. В. Клюпа досліджувала «Формування багатомовної особистості у процесі навчання іноземної мови».

Початок квітня ознаменувався візитом делегації ДНУ імені Олеся Гончара до країн Балтії. Протягом тижня керівництво і науковці Дніпропетровського, Львівського, Тбіліського, а також Вільнюського і Латвійського університетів та інші учасники проекту обмінювалися досвідом і думками. Продовжувалося формування наукової компетенції у роботі з віртуальним навчальним середовищем, або, згідно із сучасною термінологією, із системою управління навчальними курсами MOODLE. У цьому квітневому модулі взяли участь, зокрема, ректор ДНУ, професор М. В. Поляков та декан ФУІФМ, професор І. С. Попова. Плануючи прийом гостей із України і Грузії, організатори балтійського навчального туру не обмежилися думками лише в рамках аудиторій: відбулися і представницькі заходи, серед яких – візити до Сейму Литви і Кабінету Міністрів Латвії, під час яких обговорювалися нагальні питання сучасної вищої освіти, переваги і недоліки різних поглядів на мету навчання і способи фінансування перспективних проектів.

У перспективах проекту – відкриття на базі кафедри англійської філології ДНУ сучасно обладнаної багатомовної лабораторії, що дасть змогу обмінюватися навчальними й академічними матеріалами на базі платформи ‘Moodle’, а також проводити семінари з вітчизняними та іноземними партнерами.

Координатор проекту від ДНУ ім. Олеся Гончара А.І. Анісімова,
Доцент кафедри англійської філології Н.А. Литовченко,
Доцент кафедри англійської філології В.В. Яшкіна


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram