Версія для друку

Впровадження багатомовних програм в університетах Грузії та України

Підсумком реалізації Темпус-проекту з мультилінгвальної освіти в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара стане відкриття сучасно обладнаної багатомовної лабораторії та впровадження нових навчальних програм.

Проект TEMPUS IV «DIMTEGU розробка і впровадження багатомовних програм в університетах Грузії та України» для покращення освітнього рівня випускників університетів цих країн був започаткований у жовтні 2012 року. Протягом трьох років для майбутніх вчителів шкіл планувалося впровадження проекту в шести університетах – членах консорціуму, а саме: Тбіліському державному університеті ім. Іване Джавахішвілі, Державному університеті ім. Іллі Чавчавадзе (м. Тбілісі), Державному педагогічному університеті Самцхе-Джавахеті (м. Ахалцихе, Грузія), Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Грант-холдером проекту вперше став не вищий навчальний заклад з країни, що є членом Європейського Союзу, а Тбіліський державний університет. На факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ була створена робоча група з питань реалізацій мети та завдань проекту TEMPUS IV на чолі з координатором проекту від ДНУ, професором кафедри англійської філології А. І. Анісімовою.

Представники університету неодноразово брали участь у заходах, пов’язаних з реалізацією проекту. Першим навчальним закладом, що гостинно приймав велику міжнародну делегацію, став саме ДНУ. У лютому 2013 року тут був проведений перший навчальний модуль «Методи навчання», у якому взяли участь представники всіх університетів-партнерів та університетів-спостерігачів – Вільнюського університету та Латвійського університету.

Делегація ДНУ (професор А. І. Анісімова, професор В. П. Клюєв, доцент І. Г. Безродних) успішно представила власний проект під час семінару третього начального модуля «Мультилінгвальна/мультикультурна освіта» у Державному педагогічному університеті Самцхе-Джавахеті у червні минулого року. Усна промова та візуальна Power Point презентація викликала загальний інтерес та жваву дискусію й була визнана однією з найкращих.

На четвертому семінарі «Розробка навчальних курсів для магістерської мультилінгвальної програми освіти», що відбувся у Львівському національному університеті імені Івана Франка, представники ДНУ розповіли про новітні розробки силабусів (проектів навчальних програм) для програми підготовки магістрів і спеціалістів післядипломної освіти. Ці новітні та поновлені курси будуть запропоновані студентам спеціальності «Англійська мова і література».

Міжнародний фаховий науковий електронний журнал "Multilingual Education", створений у межах проекту, надає можливість безкоштовно публікувати наукові праці викладачам не лише кафедри англійської філології, а й всього університету. Кафедра англійської філології вже надала вісім наукових статей у журнал.

За підсумками річного існування проекту, у грудні 2013 року на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ пройшла міжкафедральна науково-практична конференція «Імплементація освітніх програм підготовки магістрів у контексті мультилінгвалізму».

У лютому цього року захищалися дипломні роботи слухачів Інституту післядипломної освіти, пов’язані з проблемою білінгвізму і мультилінгвізму у сучасному англомовному мовознавстві і методиці викладання іноземних мов у середній школі. Наприклад, А. В. Клюпа досліджувала «Формування багатомовної особистості у процесі навчання іноземної мови».

Початок квітня ознаменувався візитом делегації ДНУ імені Олеся Гончара до країн Балтії. Протягом тижня керівництво і науковці Дніпропетровського, Львівського, Тбіліського, а також Вільнюського і Латвійського університетів та інші учасники проекту обмінювалися досвідом і думками. Продовжувалося формування наукової компетенції у роботі з віртуальним навчальним середовищем, або, згідно із сучасною термінологією, із системою управління навчальними курсами MOODLE. У цьому квітневому модулі взяли участь, зокрема, ректор ДНУ, професор М. В. Поляков та декан ФУІФМ, професор І. С. Попова. Плануючи прийом гостей із України і Грузії, організатори балтійського навчального туру не обмежилися думками лише в рамках аудиторій: відбулися і представницькі заходи, серед яких – візити до Сейму Литви і Кабінету Міністрів Латвії, під час яких обговорювалися нагальні питання сучасної вищої освіти, переваги і недоліки різних поглядів на мету навчання і способи фінансування перспективних проектів.

У перспективах проекту – відкриття на базі кафедри англійської філології ДНУ сучасно обладнаної багатомовної лабораторії, що дасть змогу обмінюватися навчальними й академічними матеріалами на базі платформи ‘Moodle’, а також проводити семінари з вітчизняними та іноземними партнерами.

Координатор проекту від ДНУ ім. Олеся Гончара А.І. Анісімова,
Доцент кафедри англійської філології Н.А. Литовченко,
Доцент кафедри англійської філології В.В. Яшкіна