Версія для друку

«Соціогуманітарне знання та його роль у цивілізаційному поступі України»

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшла наукова конференція «Соціогуманітарне знання та його роль у цивілізаційному поступі України: концепції, пошуки, відповіді», присвячена 15-річчю науково-теоретичного і громадсько-політичного альманаху «Грані».

Захід відбувся за підтримки редакційної колегії видання спільно з Дніпропетровським національним університетом та Дніпропетровською міською радою. Гостями цього форуму гуманітаріїв стали провідні науковці Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара та Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. «Конференція покликана підбити підсумки 15-річної діяльності журналу «Грані» та окреслити нові рубежі його розвитку. За час свого існування видання стало науковою візитівкою Дніпропетровщини з соціально-гуманітарних наук та набуло заслужений авторитет у наукових колах всієї країни. На шпальтах альманаху опубліковано понад 3500 статей та наукових повідомлень з філософії, соціології, історії, політології, державного управління та місцевого самоврядування. А сьогодні він виконує не лише академічну, але й важливу громадську місію, організовуючи ряд заходів науково-просвітницького спрямування: конференції, конкурси молодих вчених тощо», – наголосив на відкритті член редакційної ради альманаху, доктор історичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ Валентин Васильович Іваненко.

На честь ювілею в урочистій атмосфері відбулося нагородження тих, хто був причетний до зародження й успішного становлення видання. Зокрема, відповідно до Указу ректора ДНУ М.В. Полякова, за багаторічне уміле управління, інтелектуальне й організаційне забезпечення альманаху, найвищою нагородою ДНУ (медаллю «За вірну службу Університету») був відзначений головний редактор Сергій Андрійович Квітка. Також нагороди за високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток соціально-гуманітарного знання Дніпропетровщини від імені міського голови І.І. Куліченка отримали директор видавництва та інші члени редколегії «Граней», більшість з яких – представники професорсько-викладацького складу ДНУ, який і став засновником видання.

Упродовж основної частини заходу провідні вчені Дніпропетровська всебічно проаналізували сучасний стан науки й суспільства в Україні. В процесі жвавої наукової дискусії було одноголосно погоджено, що будь-які проблеми суспільства – від політичних до когнітивних – потребують взаємодії усіх напрямів соціогуманітарного знання. Відтак, головним предметом подальшого обговорення стала міждисциплінарна взаємодія основних наук суспільно-гуманітарної сфери. У своїх найсучасніших студіях учасники конференції яскраво продемонстрували різноманітні грані свого наукового дослідження важливих гуманітарних явищ сьогодення. Наприклад, досить цікаві міркування були оприлюднені у таких доповідях науковців ДНУ, як: «Дніпропетровська школа філософії: від регіону метафізики до метафізики регіону» (С.В. Шевцов, завідувач кафедри філософії), «Основні проблеми у формуванні в українському суспільстві історичної свідомості» (О.Б. Шляхов, завідувач кафедри української історії та етнополітики), «Соціологічна наука в Придніпровському регіоні крізь призму міждисциплінарного синтезу» (В.В. Кривошеїн, завідувач кафедри соціології) та інших.

Наостанок учасники наукового зібрання відзначили, що конференція надала гарні можливості для взаємного збагачення суміжних дисциплін. Наголосили вони і на високому міждисциплінарному потенціалі кожної з галузей соціогуманітарного знання, на перехресті яких як раз і можна знайти відповіді на виклики сучасного інформаційного суспільства та розгадати загадки трансформації України у новітню цивілізовану державу.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram