Версія для друку

Четверті наукові читання «Питання політичної історії України та Росії»

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася міжрегіональна конференція – четверті наукові читання «Питання політичної історії України та Росії», присвячені пам’яті професора А.М. Черненка.

Безпосереднім організатором наукових читань виступила кафедра української історії та етнополітики ДНУ, яку з 1980 по 1990 рр. очолював учений.

Анатолій Михайлович Черненко (1926-2000 рр.), ім’я якого назавжди залишиться на скрижалях історії, був відомим українським вченим, педагогом, багатолітнім деканом історичного факультету. Всього перу знаного науковця належить майже 350 наукових, науково-популярних та методичних праць, передусім три капітальні монографічні дослідження – «В.І.Ленін і закордонні більшовицькі організації» (1969 р.), «Российская революционная эмиграция в Америке (конец ХІХ-1917 г.)» (1989 р.), «Українська національна ідея» (1994 р.), що стали вагомим доробком у вивченні питань політичної історії нашої країни. Свою наукову роботу А. М. Черненко органічно поєднував із значною організаторською та педагогічною діяльністю. Чимало викладачів Дніпропетровського національного університету пройшли школу лекторської майстерності Анатолія Михайловича, багатьом з них саме професор Черненко відкрив шлях у велику науку. Зусиллями А. М. Черненка була створена і власна наукова школа з вивчення політичної еміграції. Протягом 1980–1990-х рр. під його керівництвом було захищено 20 кандидатських дисертацій з цієї проблематики.

Природно, що зараз українські дослідники беруть активну участь у наукових читаннях, присвячених проф. А.М. Черненку. Так, окрім великої групи істориків з різних вищих навчальних закладів Дніпропетровська, у них взяли участь науковці з Запоріжжя, Львова, Кіровограду.

Вітаючи учасників читань, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти й виховання молоді ДНУ, завідувач кафедри російської історії, професор Валентин Васильович Іваненко відзначив: «Ім’я Анатолія Черненка для нас дуже дороге, особливо для тих, хто його знав і в Дніпропетровському національному університеті, і в інших вищих навчальних закладах, де працювала ця талановита людина. Історичний факультет – це не лише наука і освіта, а й ідеологія. Тому те, що відбувається на історичному факультеті, завжди є своєрідним індикатором ситуації в Дніпропетровську. Анатолій Михайлович вчасно з’явився у Дніпропетровському університеті зі своїм управлінським досвідом, вродженою культурою, людяністю, життєвою мудрістю. Йому дуже швидко вдалося не тільки нормалізувати ситуацію на факультеті, а й створити сприятливий моральний клімат на кафедрах. Він нікому не надавав переваги, не мав близьких друзів, ворогів, ставився до всіх без винятку з повагою. Такими читаннями, започаткованими у нашому університеті, ми не лише вшановуємо пам'ять цієї легендарної особистості, а й доводимо, що наукові ідеї і традиції, започатковані Анатолієм Черненком, продовжують розвиватися».

Всього на наукових читаннях було представлено 25 доповідей та повідомлень. Матеріали наукових читань охоплювали широкий тематичний спектр із проблематики, пов’язаної з виникненням і діяльністю політичних партій в Наддніпрянській Україні, діяльністю української та російської політичної еміграції, питаннями реформ та революцій в суспільно-політичному житті України та Росії другої половини ХІХ – ХХ ст. Означена тематика, що характеризується актуальністю поставлених питань, розкривалася із залученням широкого кола різноманітних за походженням і типологією історичних джерел.

Усі виголошені доповіді, які містили чимало нових методологічних підходів та висновків, викликали зацікавлене обговорення учасників читань, спонукали до серйозної фахової дискусії. Остання, зрештою, засвідчила прагнення дослідників відійти від усталених схем та стереотипів у висвітленні проблем суспільно-політичного розвитку України та Росії у новий та новітній час, їх інтерес до вивчення актуальних питань політичної історії, готовність до поглиблених наукових пошуків на зазначених напрямах.

Зрештою ці читання, в яких окрім знаних науковців брали участь і молоді дослідники – аспіранти та здобувачі, переконливо свідчать, що закладені А.М. Черненко дослідницькі традиції з вивчення проблем політичної історії на історичному факультеті ДНУ живуть та збагачуються.

Матеріали проголошених доповідей та повідомлень будуть надруковані в черговому випуску збірки наукових праць кафедри української історії та етнополітики ДНУ «Проблеми політичної історії України».

Завідувач кафедри української історії та етнополітики
ДНУ ім. О. Гончара,
професор О.Б. Шляхов


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram