Версія для друку

"Студентська молодь в умовах глобалізації"

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на базі факультету суспільних наук і міжнародних відносин відбулася Міжнародна наукова відео-конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації".

Заявки на участь у конференції подали 177 науковців, з яких – 26 докторів наук та 47 кандидатів наук. Учасники представляли сім країн світу, а саме: Україну, Російську Федерацію, Польщу, США, Грузію, Францію та Казахстан.

Науковий захід проводився як в очному, так і в заочному режимі. За допомогою спеціального обладнання були організовані on-line включення з Російським державним гуманітарним університетом, Шадринським державним педагогічним інститутом (Російська Федерація); Національним університетом «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» (м. Харків), Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь); Варшавським університетом (Польща), Люблінським Католицьким університетом Іоанна Павла ІІ (Польща).

На віртуальних дискусійних майданчиках розглядалися різноманітні аспекти студентського життя, які тією чи іншою мірою обумовлені впливом глобалізації. Загальними напрямками роботи конференції стали: «Глобалізація освіти і Болонський процес та національні особливості їх прояву»; «Принципи, завдання і практика Болонського процесу в оцінках студентів»; «Міжнародна академічна мобільність як прояв глобалізації»; «Соціологічна освіта і соціологічні дослідження студентської молоді в університеті»; «Інноваційний потенціал студентської молоді та проблеми студентського самоврядування»; «Культурно-освітні виміри сучасного студентства», а також «Якість життя студентської молоді».

На початку інтерактиву зі вступним словом виступили декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ, професор Олександр Сергійович Токовенко; декан соціологічного факультету Російського державного гуманітарного університету, член-кореспондент РАН, професор Жан Терентійович Тощенко та заступник начальника Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Віктор Костянтинович Горячев. Також учасники конференції заслухали вітальний лист від імені Почесного Президента Всеукраїнської благодійної організації «Волонтерське об’єднання "Крила”», народного депутата України Дениса Вікторовича Дзензерського.

Як наголосив Олександр Сергійович Токовенко, ця конференція, зокрема, є частиною реалізації Угоди про співробітництво між Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара та Російським державним гуманітарним університетом. «Наша співпраця з російськими колегами з року в рік поглиблюється. Ми вже вдруге проводимо подібні віртуальні зустрічі. Відтепер наші наукові дослідження розміщуються в московському журналі «Социологические исследования», а ми зі свого боку, запропонували професору партнерського університету Аллі Каримовій стати членом редколегії наших видань. Окрім того, серед подальших планів – організація викладацької та студентської мобільності, розробка спільних наукових проектів», – відзначив він.

Під час конференції виступили авторитетні фахівці-суспільствознавці, зокрема: Ж.Т. Тощенко – декан соціологічного факультету Російського державного гуманітарного університету, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент РАН, головний редактор журналу «Социологические исследования» (Росія); Г.О. Цвєткова – доктор соціологічних наук, професор Російського державного гуманітарного університету (Росія); Джейсон Ліндсі – доктор філософії, завідувач кафедри політичних наук Сент-Клаудського університету (США); Б.Р. Жданюк – доктор філософії, професор Інституту політичних наук Варшавського університету (Польща); Я.І. Кіт – доктор філософії, директор Інституту релігії і суспільства Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ (Польща); А.П. Гетьман – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» та М.П. Требін – завідувач кафедри соціології та політології цього університету, доктор філософських наук, професор; К.Ю. Богомаз – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету; О.В. Михайлюк – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної металургійної академії України; С.В. Юрченко – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедрою політичних наук та міжнародних відносин Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського; С.В. Шевцов – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ДНУ ім. О. Гончара та інші

Також свої доповіді на конференції представили і 37 молодих науковців – студенти та аспіранти з різних ВНЗ України та зарубіжжя. Використовуючи метод включеного спостереження, вони розповіли науковій громадськості про ті злободенні проблеми, які найбільш гостро стоять перед сучасним студентством. Серед ключових питань, які викликали найбільшу зацікавленість учасників, були: академічна мобільність, студентське самоврядування, реформа освіти, характеристика студентської молодіжної субкультури, особливості сприйняття студентами суспільно значимих проблем, проблеми працевлаштування випускників ВНЗ, вплив Інтернету на формування ціннісних настанов студентства тощо.

Загалом виступи як досвідчених, так і майбутніх спеціалістів, дали можливість глибше зрозуміти механізм процесів глобалізації, осмислити її особливості й існуючі ступені ризику, а також запропонувати свої рекомендації для оптимального вирішення нагальних проблем.

У підсумку конференції була прийнята резолюція, в якій запропоновано: у рамках співпраці ВНЗ України та інших країн налагодити проведення соціологічних досліджень проблем студентської молоді в сучасних умовах; продовжити практику проведення наукових конференцій з проблем студентської молоді за участю науковців, аспірантів, студентів ВНЗ України та зарубіжжя; звернутися до Верховної Ради України з пропозицією прискорити прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту», врахувавши тенденції глобалізації освітнього та наукового простору.

Крім того, за результатами заходу буде видана збірка матеріалів, а найцікавіші доповіді будуть опубліковані в альманасі «Грані», одним із засновників якого є Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Факультет суспільних наук та міжнародних відносин
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram