Версія для друку

Сучасна місія профспілок

Ректорат Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара заслухав інформацію голови профспілкового комітету О.Л. Тупиці щодо підтримки соціально-економічних та трудових прав членів профспілки ДНУ. Зокрема, в доповіді Олега Леонідовича йшлося:

Відповідно до Статуту профспілки працівників освіти і науки України, метою діяльності Об’єднаної профспілкової організації працівників освіти і науки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, сприяння організації та проведенню культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, організація оздоровлення та відпочинку членів профспілки та членів їх сімей. Профспілкова організація працює на підставі Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю, Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету.

Стосовно профспілкової організації ДНУ - це не тільки рядки тексту з Статуту, а в першу чергу, постійна, кропітка робота за всіма напрямками, щоденна турбота про членів профспілки.

Для реалізації цих завдань в профспілковому комітеті працюють постійні комісії :

- комісія з житлово-побутових питань – голова комісії Грабовий В. В. заступник голови профкому;

- комісія з культурно-масової роботи – голова комісії Забродня С. В. – головний адміністратор ПКС ДНУ, голова профбюро;

- комісія по роботі серед жінок та дітей – голова комісії Шевченко В. В. – ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту;

- комісія з спортивно-масової роботи – голова комісії Плошинська А. А. – ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту, голова профбюро;

- комісія по роботі зі студентами та аспірантами – голова комісії Плясов М. С. заступник голови профкому;

- комісія з охорони праці – голова комісії Шилов Є. А. – зав. лаб. ФФЕКС, член профкому;

- комісія з соціально-економічних питань – голова комісії Тупиця О. Л. голова профкому;

- комісія з організаційної роботи – голова комісії Козорог С. Б. заступник голови профкому;

- комісія громадського контролю – голова комісії Подольчак С. М. ст. викладач, голова профбюро ФТФ

- комісія по роботі з ветеранами та пенсіонерами, голова комісії Кондратюк Т. М.;

- комісія по контролю за виконанням колективного договору, голова комісії Хейлик В. В., голова профбюро юридичного факультету.

Всі перераховані комісії працюють відповідно до планів роботи, що складаються на початку року і затверджуються рішенням профспілкового комітету. Протягом року на засіданнях профкому розглядаються питання, які безпосередньо готують ці комісії, а також розглядаються питання про результати їх роботи.

Одним з пріоритетних напрямків роботи профспілкового комітету є проведення санаторно-курортного лікування працівників університету. В минулому році співробітникам університету надано 68 санаторно-курортних путівок за рахунок коштів соціального страхування та профспілкового бюджету за різноманітними профілями захворювань на загальну суму 327 840 грн.

Також, згідно з рішенням профспілкового комітету в минулому році з профспілкового бюджету надавалася компенсація вартості санаторно-курортних путівок, які були придбані працівниками університету самостійно. Така компенсація була надана 24-ьом нашим співробітникам на загальну суму 62 000 грн.

У сфері літнього оздоровлення працівників університету та членів їх сімей профком продовжив співпрацю з б/в «Надія» м. Приморськ. Минулого літа на цій базі оздоровилося 217 осіб. На здешевлення путівок з профспілкового бюджету було виділено близько 200 000 гривень.

З травня 2012 року профспілковим комітетом укладений договір з санаторієм «Новомосковський» на санаторно-курортне лікування співробітників та студентів університету. У цьому санаторії в минулому році пройшли лікування та оздоровлення 18 співробітників університету, на здешевлення вартості путівок витрачено 31 300 гривень.

В минулому році з метою розширення можливостей для оздоровлення співробітників влітку профспілковий комітет запропонував путівки для оздоровлення на б/в «Сонячна», яка розташована на території санаторію «Новомосковський». Цією пропозицією скористалися 18 наших членів профспілки, на здешевлення їх відпочинку було витрачено 28 000 гривень.

У контексті вищесказаного хотів би зазначити, що в 2012 році відрахування університетом профкому на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу згідно зі ст. 43 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» склали 50 000 гривень.

Профспілковий комітет висловлює сподівання, що в 2013 році університет знайде можливості для збільшення суми відрахувань за вищезгаданою статтею. Це значно розширить можливості профкому в напрямках роботи, на які згідно з чинними законодавствами передбачено витрачання цих коштів.

На зимових канікулах 2012 року 110 студентів нашого університету відпочили на б/в «Україна», що розташована в Карпатах. Загальна сума дотації на придбання путівок склала 35 000 грн.

Багато уваги профспілковий комітет приділяє питанню оздоровлення дітей співробітників у літніх дитячо-оздоровчих таборах. Влітку минулого року діти наших співробітників були оздоровленні в таких дитячо-оздоровчих таборах: «Лісова казка», «Троянда», ім. В. Дубиніна та інших. Всього було придбано 42 путівки.

Дуже важливим питанням в університеті є профілактичне оздоровлення студентів. Ні для кого не є секретом той факт, що в останні роки здоров’я студентів погіршується. Це пов’язано з екологічною ситуацією в нашому регіоні, економічними негараздами. Тому в цьому контексті досить важливою є ефективна робота санаторію-профілакторію університету як основної бази для профілактичного лікування наших студентів. В минулому році в санаторії-профілакторії було оздоровлено 400 студентів.

У напрямку культурно-масової роботи профспілковий комітет активно працює над організацією та проведенням різноманітних заходів як на базі Палацу культури студентів, так і на факультетах та в підрозділах. Це дні факультетів, фестивалі «Студентська весна», «Вагант», «Театральна сесія», «Дзвени бандуро», Новорічні вистави для дітей, тематичні вечори, святкові заходи присвячені 8 Березня, 9 травня, Дню молоді, Дню студентів, Дню Першокурсника та інші. Для проведення вищезазначеної роботи було витрачено 166 059 гривень.

Традиційним у роботі профспілкового комітету була і залишається підтримка матеріального стану співробітників та студентів університету. З цією метою профспілковим комітетом була надана грошова допомога і за звітний період її сума склала 355 580 гривень.

На початку свого виступу я вже говорив, що одним із завдань профспілки є здійснення громадського контролю. Це контроль за дотриманням законодавства про працю та охорону праці, за роботою Торгово-промислового підприємства ДНУ - і тут на перший план виходить робота постійних комісій профкому. У 2012 році комісією з охорони праці самостійно та разом зі службою охорони праці університету постійно проводилися перевірки дотримання правил техніки безпеки, створення безпечних умов праці. За результатами перевірок виносилися приписи, які оперативно виконувалися. Комісія також контролювала виконання «Комплексних заходів», які затверджені в колективному договорі між адміністрацією та трудовим колективом ДНУ ім. О. Гончара. Комісією з громадського контролю самостійно та разом з інспекцією університету було проведено дві комплексні перевірки роботи ТПП ДНУ. Під час перевірок розглядалися питання ціноутворення, дотримання правил торгівлі, дотримання санітарних та гігієнічних норм. Такий контроль дає можливість нашим співробітникам отримувати більш якісні послуги у сфері громадського харчування.

Окрім тісної співпраці зі студентською радою університету, профспілковий комітет організовує таку ж співпрацю зі студентськими радами гуртожитків. З ними проводяться постійні зустрічі, на яких обговорюються ті проблеми, які хвилюють студентів. Це умови проживання в гуртожитках, організація дозвілля та інші питання. Профспілковий комітет, у межах своїх можливостей, намагається вирішувати проблемні питання, а в разі необхідності звертається до адміністрації університету. На нашу думку, така робота досить ефективна і потребує подальшого розвитку та вдосконалення.

Важливою подією життя університету стало укладання на конференції трудового колективу університету колективного договору у вересні минулого року. Цій події передувала важка та кропітка робота комісії з розробки колективного договору. Хотілося б від імені профспілкового комітету подякувати членам комісії, які були делеговані адміністрацією університету, а саме:

Кочубею О. О. – першому проректору;

Ружину М. М. – проректору з адміністративно-господарчої роботи;

Руссу С. О. – головного бухгалтеру;

Сімон Л. Г. – заступнику головного бухгалтера;

Вербі О. В. – завідувачу навчального відділу;

Рубцову Є. Л. – начальнику служби охорони праці;

Ус О. О. – начальнику юридичного відділу;

Коновал Т. С. – помічнику ректора з кадрів;

Сергєєву В. П. – помічнику ректора;

Полішко О. М. – начальнику науково-дослідної частини.

Тепер, коротко хотів би зупинитись на планах роботи профспілкового комітету в 2013 році. На засіданні профспілкового комітету 13.02.2013 року було прийнято рішення про продовження практики оздоровлення наших членів профспілки на б/в «Надія», санаторного лікування в санаторії «Новомосковський». На сьогоднішній день укладені договори про співпрацю з оздоровлення наших членів профспілки з цими оздоровницями, база відпочинку «Надія» на суму 630 756 гривень, санаторій «Новомосковський» на суму 120 000 гривень.

Цього року профспілковий комітет планує провести заходи, присвячені 68-ій річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, активно взяти участь у заходах, присвячених 95-ій річниці заснування нашого університету.

Звичайно, не залишаться осторонь і інші напрямки нашої роботи. Профспілковий комітет готовий допомагати нашим шановним керівникам підрозділів у проведенні заходів у їхніх підрозділах. Будь ласка, звертайтесь до нас і ми будемо намагатися всіляко Вам допомагати.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram