Версія для друку

Використання методів запобігання плагіату у студентських роботах в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара

Сучасний розвиток інформаційних технологій і стрімка інформатизація суспільства з одного боку створюють сприятливі умови для неконтрольованого використання продуктів інтелектуальної власності та плагіату, але з іншого – розширюють можливості запобігання цим негативним явищам.

Починаючи з 2012 року, у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара на кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів проводиться експеримент з комп’ютерної перевірки дипломних робіт студентів на плагіат. Цей експеримент викликав зацікавленість як регіональних, так і загальнонаціональних ЗМІ і був широко висвітлений у пресі, на телебаченні, в Інтернет-джерелах у червні 2012 року.

Перший досвід використання даного методу запобігання плагіату у студентських роботах також був позитивно оцінений не тільки професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, але й Вченою Радою ДНУ ім. О. Гончара, яка у листопаді 2012 року прийняла рішення щодо доцільності розповсюдження та впровадження такого досвіду на інших кафедрах університету. У зв’язку з цим Вчена Рада ДНУ ім. О. Гончара доручила кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів розробити інструкції та методичні рекомендації щодо використання сучасних методів запобігання плагіату.

На виконання доручення Вченої Ради ДНУ ім. О. Гончара кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів був розроблений методичний посібник «Плагіат у студентських роботах: методи виявлення і запобігання», у якому послідовно викладена історія питання, розкриті форми плагіату, зібрані методи виявлення та запобігання плагіату. До роботи над даним методичним посібником також долучилися фахівці Наукової бібліотеки ДНУ ім. О. Гончара, доповнивши роботу рекомендаціями щодо коректного оформлення посилань бібліографічних джерел і літератури.

У методичному посібнику наводиться інструкція щодо роботи з програмою перевірки робіт на плагіат, а також рекомендації для аналізу звітів про унікальність текстів. Роботу щодо перевірки дипломних робіт на унікальність та наявність в них плагіату в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара було розпочато за допомогою безкоштовних програм, які знаходяться в мережі Iнтернет у вільному доступі та розповсюджуються авторами по принципу "як є". Це програми пошуку в Інтернеті часткових або повних копій текстового документа з достатньо простим інтерфейсом, які демонструють ступінь унікальності тексту, джерела тексту, відсоток збігу тексту. На кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара комп’ютерна перевірка студентських робіт на плагіат здійснюється лаборантами і координується завідуючою навчально-методичною лабораторією фінансового менеджменту кафедри. Результат комп’ютерної перевірки текстів на плагіат наводиться у формі звіту та індексу унікальності тексту, який сам по собі демонструє лише обсяг тексту, що співпав із доступними Інтернет-джерелами, але не підтверджує чи спростовує наявність плагіату у роботі. З метою встановлення випадків плагіату звіт щодо унікальності тексту необхідно проаналізувати. На кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів ця робота виконується науковими керівниками дипломних робіт студентів. Виходячи із світового та власного досвіду, детальному аналізу на виявлення плагіату повинні підлягати усі роботи із індексом унікальності менше 85%.

В українській практиці немає жорстких вимог щодо оцінювання робіт із різним рівнем унікальності. З практики закордонних ВНЗ роботи, унікальність яких менше 50%, не можуть бути оцінені позитивно (навіть за умови вірності усіх посилань і відсутності плагіату), оскільки носять компіляційний характер і мають низьку академічну цінність. Роботи із індексом унікальності нижче 75%, як плавило, не можуть бути оцінені високими балами і заслуговувати на оцінки «А» або «В». Викладачі кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара використовують дані звіти як певний орієнтир ще на стадії допуску дипломної роботи до захисту і рекомендують студентам удосконалити свої роботи перед поданням їх до державної екзаменаційної комісії.

Не випадковим є й оформлення обкладинки методичного посібника, на якій наводяться картини Вінсента ван Гога «Полудень: відпочинок від роботи» (1890), Жана Франсуа Мілле «Відпочинок опівдні» (1866), а також Джона Сінгера Сарджента (1875). Порівняння цих картин дозволяє проводити паралелі між творчим наслідуванням у живописі та запозиченням авторських думок у наукових роботах. Разом з тим, слід зазначити, що у різні часи людство неоднаково ставилося до явища творчого наслідування – від схвалення до переслідування.

Даний методичний посібник став однією з перших спроб в Україні узагальнити досвід виявлення та запобігання плагіату у студентських роботах. Звичайно, розроблені рекомендації не є панацеєю. А зважаючи на комплексність і складність проблеми, постійне вдосконалення сучасних інформаційних технологій і надзвичайну винахідливість студентів, взагалі не можна говорити про наявність однозначно ефективних методів запобігання плагіату. Проте, ми сподіваємося, що дана робота зробить свій внесок у наближення вітчизняних освітніх послуг до світових стандартів, а також сприятиме підвищенню академічної чесності та відповідальності студентів українських ВНЗ.

Н.В. Стукало, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram