Версія для друку

ФПСО (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф4-1 Практична робота психолога в освітніх закладах ДПП
І-ф4-2 Життєві кризи особистості ДПП
І-ф4-3 Основи сексології ДЗМ
І-ф4-4 Психологія кар’єрного зростання та професійного становлення ДСП
І-ф4-5 Основи соціалізації осіб із особливими освітніми потребами ДПЕ
І-ф4-6 Актуальні питання соціальної педагогіки ДПЕ
І-ф4-7 Інновації в освіті ДПЕ
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
І-016-1 Технології навчання дітей з РАС ДПЕ
І-016-2 Розвиток зв’язного мовлення дітей з ТПМ ДПЕ
І-016-3 Артметоди у роботі з дітьми з порушеннями мовлення ДПЕ
І-016-4 Основи сурдопедагогіки ДПЕ
І-016-5 Основи тифлопедагогіки ДПЕ
І-016-6 Корекційно-реабілітаційні служби і соціально-правове забезпечення осіб з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
І-016-7 Риторика, культура мовлення педагога ДПЕ
І-016-8 Соціально-педагогічні основи волонтерської діяльності ДПЕ
І-016-9 Логопедичні ігри і рання логопедична корекція ДПЕ
І-016-10 Соціально-педагогічний супровід сім’ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами ДПЕ
053 Психологія/ОП Психологія
І-053-1-1 Психологія особистості ДЗМ
І-053-1-2 Основи нервових та психічних хвороб ДЗМ
І-053-1-3 Кримінальна психологія з основами судово-психологічної експертизи ДЗМ
І-053-1-4 Технології розвитку емоційного інтелекту ДПП
І-053-1-5 Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків ДПП
І-053-1-6 Психологія впливу ДСП
І-053-1-7 Психологія праці ДСП
І-053-1-8 Психологічні технології у політичній діяльності ДСП
І-053-1-9 Психологія споживання ДСП
053 Психологія/ОП Практична психологія
І-053-2-1 Основи психогігієни та психопрофілактики ДЗМ
І-053-2-2 Психологія ментального здоров’я та психологічного благополуччя ДЗМ
І-053-2-3 Самоменеджмент особистості ДПП
І-053-2-4 Групові методи в роботі практичного психолога ДСП
І-053-2-5 Психологія вікових змін з основами геронтопсихології ДПП
І-053-2-6 Психологічні технології управління та адміністрування ДСП
І-053-2-7 Арт-терапія у практиці психолога ДЗМ
І-053-2-8 Психологічне супроводження дітей з особливостями розвитку ДПП
І-053-2-9 Соціально-психологічна служба в організаціях ДСП

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф4-1 Родинна педагогіка ДПЕ
ІІ-ф4-2 Культура міжособистісних взаємин в освітньому середовищі ДПЕ
016 Спеціальна освіта/ОП Спеціальна освіта
ІІ-016-1 Спецметодика роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступеня ДПЕ
ІІ-016-2 Логопедичний масаж ДПЕ
ІІ-016-3 Логопедична робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку ДПЕ
ІІ-016-4 Проблеми соціалізації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку ДПЕ
ІІ-016-5 Психолого-педагогічний супровід та особливості роботи з родинами дітей з особливими освітніми потребами ДПЕ
ІІ-016-6 Риторика, техніка, культура мовлення педагога ДПЕ
ІІ-016-7 Педагогіка здоров’я ДПЕ
ІІ-016-8 Конфліктологія в педагогічній діяльності ДПЕ
053 Психологія/ОП Психологія
ІІ-053-1-1 Психологія суїцидальної поведінки ДЗМ
ІІ-053-1-2 Ігротерапія з практикумом ДЗМ
ІІ-053-1-3 Психологія самосвідомості ДЗМ
ІІ-053-1-4 Психологія залежної поведінки ДЗМ
ІІ-053-1-5 Психологічні технології подолання конфліктів ДСП
ІІ-053-1-6 Психологічні технології управління масовою поведінкою ДСП
ІІ-053-1-7 Психологія реклами та іміджмейкінгу ДСП
ІІ-053-1-8 Соціально-психологічні технології формування навичок ефективної комунікації ДСП
ІІ-053-1-9 Психологічні технології сімейної медіації ДПП
ІІ-053-1-10 Психологічна безпека особистості ДПП
ІІ-053-1-11 Психологія материнства ДПП
053 Психологія/ОП Психологія управління
ІІ-053-2-1 Професійний стрес в управлінській діяльності ДЗМ
ІІ-053-2-2 Практикум з основ психічної саморегуляції ДЗМ
ІІ-053-2-3 Соціально-психологічний тренінг управлінської ефективності ДСП
ІІ-053-2-4 Психологічні технології протидії маніпуляціям ДСП
ІІ-053-2-5 Технології саморозвитку особистості ДПП
ІІ-053-2-6 Психологія безпечної поведінки особистості ДПП
ІІ-053-2-7 Психодіагностика в роботі з персоналом ДПП