На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Юридичний факультет

вул. Наукова, 13, корп. №9
Телефон деканату: (056) 374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net
Сайт факультету: www.lawfaculty.dnu.dp.ua

Юридичний факультет

Історична довідка

Юридичний факультет у складі Катеринославського університету був відкритий у липні 1918 р. У 1920 р. університети були реорганізовані в інститути народної освіти.

У 1989 р. на історичному факультеті було відкрито юридичне відділення, створена кафедра загально-правових дисциплін, яка викладала конституційне, адміністративне, муніципальне, фінансове, банківське, податкове, митне, міжнародне право та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У 1994 р. створено факультет права і соціології, який в 1997 р. отримав сучасну назву – юридичний факультет. У 1994 р. кафедра була виокремлена у самостійний підрозділ і отримала назву кафедри теорії держави і права та соціального управління. У 1994-1996 рр. тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента А.В. Грабильнікова, з 1996 р. до вересня 2010 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор К.А.Марков. У 1998 році кафедра була перейменована в кафедру теорії держави і права. У 2009 р. після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала назву кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління. Сьогодні кафедру очолює кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент Л.М.Мудриєвська.

У 1991 р. була створена кафедра цивільного права та правових основ підприємництва. У грудні 1998 р. на її базі була створена кафедра цивільного права. З 2002 р. назву кафедри було змінено на кафедру цивільного та господарського права. У 2009 р. відбулося об’єднання кафедри цивільного та господарського права з кафедрою трудового, земельного та екологічного права в кафедру цивільного, трудового та господарського права. Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор В.П.Ємельянов. Згодом кафедру очолювали доктор юридичних наук, професор В.К.Шкарупа, кандидат юридичних наук, доцент В.П.Богун. З 2003 р. до теперішнього часу кафедру очолює доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент І.Г.Алєксєєнко.

У 1991 р. на факультеті створена кафедра кримінального права та процесу. У 2009 р. після реорганізації кафедра отримала назву кафедри адміністративного і кримінального права. Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент В.П.Гмирко. Згодом кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент, а нині доктор юридичних наук Н.С.Юзікова. З 2009 р. кафедру адміністративного і кримінального права очолювала кандидат юридичних наук, а з 2013 р. - доктор юридичних наук, професор О.Л.Соколенко. З вересня 2014 р. на посаду завідувача кафедри призначена заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Т.В.Корнякова.

Кафедра європейського та міжнародного права створена у 1989 р. Перша її назва - кафедра історії держави і права та політичних вчень. Вже тоді визначився основний напрямок її наукових досліджень - політичні й державні структури країн Західної Європи і Америки у новий та новітній часи. У 1995-1996 рр. розгорнуті дослідження нового напрямку у кафедральній науковій роботі - програмні та статутні документи російських політичних партій та громадських організацій початку XX ст. як джерело з історії держави та права. У 1997 р. у зв’язку з розширенням кола міжнародно-правових і компаративістських досліджень, удосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців, заснуванням нових спеціальностей в університеті кафедра була реорганізована в кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. З березня 2013 р. кафедра була переіменована на кафедру міжнародного права. Історії права та політико-правових вчень. У 1989-2010 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор В.М.Калашников. З вересня 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконував С.І.Поляков, а з листопада 2016 р. її очолив В.М.Калашников. З 01.03.2018 р. кафедра має теперішню назву та очолює її доктор юридичних наук, доцент Бережна К.В.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Соколенко Ольга Леонідівна – доктор юридичних наук, професор.
Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків – Кобрусєва Євгенія Анатоліївна, кандидат юридичних наук.
Заступник декана з навчальної роботи – Климюк Ірина Миколаївна, викладач.
Заступник декана з виховної роботи – Сачко Олександр Васильович, кандидат юридичних наук.

Співробітники деканату юридичного факультету

Балакша Ольга Олександрівна – диспетчер деканату юридичного факультету.

Структурні підрозділи факультету

Факультет запрошує старшокурсників

Запрошуємо вас ближче познайомитися з юридичним факультетом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара!

До вашої уваги факультет пропонує абітурієнтський квест.

Місце проведення – 9-й корпус ДНУ, 2-3 поверхи.

Формат – захід проводиться учасниками ради студентів ЮФ для ознайомлення вступників з азами юридичних наук, у вигляді розслідування.

Учасники квесту візьмуть на себе роль слідчого, щойно прибулого на місце скоєння злочину, який повинен докопатися до істини і знайти винних. Скоєний злочин – убивство. В одній із аудиторій вбито людину. Місце злочину оточене. Учасникам буде запропоновано оглянути місце, знаряддя злочину, можливо, труп. На підставі отриманих даних учасники зможуть визначити підозрюваних, які перебувають в різних частинах корпусу і в різних аудиторіях.

Далі в формі допиту учасникам треба буде дізнатися всі необхідні відомості, враховуючи, що не всі підозрювані говоритимуть правду. Мета квесту – встановити справжнього вбивцю, проявивши логіку і дедукцію.

Юридична клініка ДНУ

Адреса клініки: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус № 9, кім. 302.
Телефон: (056) 373–67–89
E-mail: Dnipropetr_nu_lc@ukr.net

Юридична клініка створена в 2007 році з метою закріплення студентами теоретичних знань та набуття ними практичних умінь і навичок професії юриста, формування у них поваги до принципів права, підвищення рівня правової культури населення, а також надання безоплатної правової допомоги особам, які її потребують. Окремим напрямом діяльності клініки є надання якісної безкоштовної правової допомоги співробітникам та студентам ДНУ.

Основні завдання клініки:
• набуття студентами практичних навичок професії юриста;
• створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
• надання громадянам малозабезпечених верств населення безоплатної правової допомоги;
• проведення заходів з правової просвіти населення.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів факультету, які у різних формах під керівництвом кураторів і викладачів надають правову допомогу населенню.

Структура юридичної клініки

Директор юридичної клініки – Забродіна Олена Валентинівна здійснює поточне керівництво діяльністю юридичної клініки, відбір студентів юридичного факультету для роботи в юридичній клініці, а також затверджує кандидатури студентів-консультантів для участі у конференціях та олімпіадах;
Методист юридичної клініки – Стасюк Олексій Миколайович, координує роботу студентів під час здійснення прийому громадян і проводить практичні та теоретичні заняття зі студентами;
Старший лаборант юридичної клініки – Ізюмська Юлія Іванівна, приймає звернення громадян, веде журнал реєстрації прийому громадян, здійснює контроль проходження навчальної та переддипломної практики.


Директор і співробітники юридичної клініки ДНУ

Правоосвітницька діяльність клініки

Юридична клініка здійснює правооосвітницьку діяльність, а саме на базі юридичної клініки ДНУ ім. О.Гончара були проведені п’ять науково–практичних конференцій:
1) I Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 24 квітня 2009 року;
2) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 18 березня 2011 року;
3) III Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 17 травня 2013 року;
4) IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 15 травня 2015 року;

5) V Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 12 травня 2017 року.


На вказаних конференціях були представлені цікаві доповіді й повідомлення студентів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників, а також практикуючих юристів та адвокатів, в яких висвітлювались актуальні сучасні проблеми правоосвітницької діяльності юридичних клінік вищих юридичних навчальних закладів України.

До початку конференцій були видані збірники тез:
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2009. -175с.;
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2011. -192с.;
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2013. -125с.;
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/ За заг. ред. Малого В.Ю. – Дніпропетровськ, 2015. -32с.
- «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. Забродіної О.В. – Дніпро 2017. -125с.

На базі юридичної клініки ДНУ ім. Олеся Гончара проводяться навчальні тренінги з актуальних правових тем, інтерв'ювання та  консультування за різними проблемними напрямами, проводяться майстер-класи та рольові ігри з використанням інтерактивних методик. Окрім того, студенти-консультанти та співробітники клініки надають юридичні консультації з актуальних правових питань у ЗМІ; проводяться лекції у середніх навчальних закладах та дитячих будинках з питань захисту прав та законних інтересів дітей. Також співробітники клініки протягом навчального року проводять семінари для студентів усіх факультетів університету з актуальних правових питань.

У березні 2009 р. студенти клініки увійшли до складу Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

14-15 березня 2015 р. студенти-консультанти юридичної клініки Марина Романчук та Кирило Федорчук взяли участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, яка відбулася в Національному університеті «Острозька академія» м. Острог.

24 вересня 2015 р. студент-консультант юридичної клініки Кирило Федорчук брав участь у семінарі на тему: «Запити, звернення, петиції: звертаємося до державних органів правильно», який відбувся у ГТУ юстиції у Дніпропетровській області.

2-4 березня 2018 р. студенти-магістри Тишлек Світлана та Дриголь Олександра взяли участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, яка відбулася в м. Ірпінь (Київської області) на базі Університету державної фіскальної служби України.

Асоціація юридичних клінік України, яка близько 15 років займається розвитком юридичних клінік вищих навчальних закладів України, 20-22 квітня 2018 р. здійснювала моніторинг діяльності юридичної клініки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Інструмент моніторингу юридичних клінік заснований на нормах Типового положення про юридичну клініку закладу вищої освіти (наказ МОН №592 від 3.08.2006 р.) та Стандартах діяльності юридичних клінік України (схвалених Всеукраїнським З'їздом Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014 р.).

У ході дослідження були розглянуті всі сторони діяльності юридичної клініки, яка призначена для надання практичної спрямованості навчання юристів у ЗВО. По значній кількості позицій були надані конкретні рекомендації.

Юридична клініка також співпрацює з Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, Лігою студентів Асоціації правників України. 

Сьогодні досягнуто немало позитивних результатів в роботі юридичної клініки в Дніпропетровському регіоні. Головне те, що студенти-правознавці активно беруть участь у наданні правової допомоги населенню, що в цілому сприяє розвитку правової свідомості громадян та суспільства взагалі.

Потрібно усвідомити велику потребу в існуванні юридичної клініки як правоосвітницької організації в Україні. Адже знання своїх прав та обов'язків дає можливість особі захистити свої інтереси, грамотно вести діалог зі співробітниками правоохоронних, державних органів, органів місцевого самоврядування та ін. структурах. Саме на заняттях з практичного права студенти мають змогу навчитися  цьому.

Юридична клініка ДНУ надає безоплатну правову допомогу студентам та співробітникам ДНУ, а також малозабезпеченим громадянам.

У нас Ви маєте можливість отримати якісну юридичну консультацію з питань адміністративного, земельного, сімейного, трудового, цивільного та інших галузей права. Ми допоможемо Вам скласти заяву, клопотання, скаргу або позовну заяву до суду. Консультації надають студенти старших курсів юридичного факультету, під керівництвом висококваліфікованих фахівців – практиків.

Запис громадян на прийом ведеться: понеділок-п’ятниця: тел.: 373-67-89, (067) 568-66-52.

Освітня діяльність

Організація освітнього процесу в університеті базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах освітньої діяльності, стандартах вищої освіти та інших актах законодавства України з питань вищої освіти. Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління у галузі вищої освіти та університету.

Практична підготовка студентів має на меті закріплення студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для вирішення соціально-професійних завдань. Види практичної підготовки та її обсяг, конкретні цілі і завдання визначаються Стандартом вищої освіти ДНУ, які мають виконати студенти під час проходження різних видів практик, зокрема навчальної (2-й курс), виробничої (3-й курс) та практики стажування студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Базою проведення практики є організації та підприємства різних форм власності, які здійснюють правоохоронну, правозахисну, наглядову, контролюючу діяльність, виконують роботи або надають послуги. База практики визначається індивідуально для кожного студента випусковою кафедрою. У разі виробничої необхідності навчальну та виробничу практику студенти другого-третього курсів проходять у Юридичній клініці університету. З огляду на майбутнє працевлаштування деякі студенти самостійно обирають місця проходження практики. Розроблено наскрізні програми проведення всіх видів практик. Перед початком практик керівники практик проводять інструктажі, студенти отримують пакет документів, до якого входять щоденник і програма практики. Студенти-магістри проходять практику на кафедрах факультету, готуючись до майбутньої науково-педагогічної діяльності. За наслідками практики переважна більшість студентів-практикантів отримують від роботодавців запрошення на подальше працевлаштування.

Основними формами та етапами навчального процесу є аудиторні заняття (лекції, семінари), консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота, підсумковий контроль.

На кафедрах факультету створена електронна бібліотека, постійно оновлюються методичні рекомендації та вказівки, навчальні посібники. Усі студенти мають можливість у повному обсязі користуватися фондами бібліотеки університету.

На юридичному факультеті використовується електронна система документообігу на основі хмарних технологій від корпорації Microsoft - Office 365. Застосування Office 365 дозволяє організувати двосторонній дистанційний зв’язок між викладачами та студентами. Студенти отримують доступ до навчальних матеріалів і можуть надсилати викладачам виконані роботи на перевірку.

Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти створено Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Репозиторій містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками університету.

Випускники університету отримують відповідну кваліфікацію: «бакалавр з права», «магістр з права».

На юридичному факультеті у 2015 р. відкрито аспірантуру за спеціальностями 12.00.07 - Адміністративне право і процес; Фінансове право; Інформаційне право та 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; Кримінально-виконавче право. З 2016 р. проводиться підготовка докторів філософії зі спеціальності 081 - Право за третім (науково-освітнім) рівнем.

Науково-дослідницька робота

Наукова робота кафедр, науково-педагогічних працівників має за мету підготовку кадрів вищої кваліфікації, поліпшення кадрового складу факультету, впровадження результатів досліджень, покращення навчального та виховного процесу. У 2009-2017 рр. було захищено 15 дисертацій, зокрема: О.В.Корнєва (кандидатська, кандидат наук з державного управління), М.О.Резникова (кандидатська, кандидат філософських наук), І.В.Мізіна (кандидатська, кандидат наук з державного управління), В.М.Малишко (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.П.Литвин (кандидатська, кандидат юридичних наук), М.І.Саєнко (кандидатська, кандидат юридичних наук), І.В.Озерський (докторська, доктор юридичних наук), І.Г.Алєксєєнко (докторська, доктор політичних наук), О.Л.Соколенко (докторська, доктор юридичних наук), Г.Н.Падалко (докторська, доктор юридичних наук), Л.М.Мудриєвська (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.В. Марченко (кандидатська, кандидат юридичних наук), М.Б.Острах (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.В.Забродіна (кандидатська, кандидат політичних наук), К.В.Бережна (докторська, доктор юридичних наук), Н.С.Юзікова (докторська, доктор юридичних наук), О.В.Лахова (кандидатська, кандидат юридичних наук).

Науково-дослідницька робота факультету

Основні напрямки, форми роботи:

1) Дослідження викладачами комплексних наукових проблем за рахунок часу другої половини робочого дня. Кожна кафедра має свою проблему:
Теоретичні та прикладні проблеми адміністративного,фінансового, інформаційного, кримінально-правового, кримінально-виконавчого, кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина» (кафедра адміністративного і кримінального права),
- «Стан та перспективи юридичної регламентації захисту прав суб’єктів цивільного і господарського права в Україні». (кафедра цивільного, трудового та господарського права),
- «Проблеми розвитку держави і права України в умовах сучасного вітчизняного і світового конституціоналізму» (кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління),
- «Еволюція міжнародно-правових норм та перспективи їх застосування» (кафедра європейського та міжнародного права).

За результатами наукових розробок видаються монографії, статті, навчальні посібники, методичні рекомендації. Згідно з кафедральними планами, проводилися засідання наукових і методичних семінарів. Опублікований VІІ-й випуск збірника наукових праць факультету «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» - Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2016, який є фаховим збірником з 2016 року.

Викладачі кафедри європейського та міжнародного права продовжили досліджувати комплексну наукову проблему «Еволюція міжнародно-правових норм та перспективи їх застосування».

Вчена рада факультету підводить підсумки дослідження вищеназваних проблем, оцінює наукові результати (видання монографій, наукових статей, тез доповідей), ефективність впровадження наукових досліджень у навчальний процес (підготовка навчальних посібників, методичних рекомендацій, вказівок, навчально-методичних комплексів, розробка навчальних програм нових дисциплін тощо).

2) Апробація результатів наукових досліджень, видання факультетом наукових збірників. У 2010 р. був започаткований збірник наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Видається щорічно, надруковано сім випусків. У них опубліковані статті як викладачів юридичного факультету, так і дослідників з інших навчальних закладів регіону. У 2012 р. факультетом, згідно з дорученням Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, був підготовлений і виданий спеціальний випуск фахового видання - збірника наукових праць «Держава і право. Юридичні і політичні науки». У 2011-2012 н.р. одноосібно або у співавторстві було опубліковано: монографій - 3, наукових статей - 67 (в тому числі 6 у зарубіжних виданнях), тез доповідей - 51; 2012-2013 н.р.: монографій - 4, наукових статей - 82 (зокрема 13 у зарубіжних виданнях), тез доповідей - 41; 2014-2015 рр.: монографій - 2, наукових статей - 75 (зокрема 11 у зарубіжних виданнях), тез доповідей 46; 2015-2016 н.р.: монографій - 5, наукових статей - 68 (зокрема 16 у зарубіжних виданнях), тез доповідей 44; 2016-2017 н.р.: монографії – 6, , наукові статті – 65; тези – 57.

3) Упровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес. У 2011-2012 н.р. одноосібно або у співавторстві було опубліковано: підручників - 1, навчальних посібників - 6, методичних рекомендацій і вказівок - 9; 2012-2013 н.р.: підручників - 2, навчальних посібників - 8, методичних рекомендацій і вказівок - 11; 2014-2015 н.р.: підручників - 2, навчальних посібників - 5, методичних рекомендацій і вказівок - 14; 2015-2016 н.р.: підручників - 1, навчальних посібників - 3, методичних рекомендацій і вказівок; - 19; 2016-2017 н.р.: навчальні посібники-6, методичних рекомендацій і вказівок - 23

4) Проведення факультетом міжнародних і всеукраїнських наукових теоретичних та практичних конференцій: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» (березень 2011 р.), Третя Всеукраїнська (Перша міжнародна) наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2011 р.), Міжнародна наукова конференція в рамках V-х читань пам’яті В.М. Корецького «Актуальні проблеми вітчизняного права» (листопад 2012 р.), Міжнародна наукова конференція в рамках VІ-х читань пам’яті В.М. Корецького «Актуальні проблеми вітчизняного права» (листопад 2014 р.), IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2012 р.), III Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 95-й річниці ДНУ ім. О. Гончара «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» (травень 2013 р.), V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2013 р.), VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2014 р.). У червні 2017 року кафедра теорії держави і права, конституційного права і державного управління провела круглий стіл: «Проблеми державотворення в Україні», присвячений річниці Конституції України із виданням збірнику матеріалів круглого столу.

Усі кафедри брали участь у підготовці міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» в рамках VII читань пам’яті В.М.Корецького, яка проводилася 21-22 квітня 2017 року.

5) Залучення обдарованої студентської молоді. Традиційною організаційною формою є чотири наукові студентські гуртки, тематика яких визначена кафедральним науковим семінаром. За тематикою семінару виконуються курсові, дипломні, конкурсні роботи. Форми роботи гуртківців: участь у першому-другому турах щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, наукових програмах та конкурсах Президентського Фонду Л.Д.Кучми «Україна», Фонду В.Пінчука «Завтра UA», в олімпіадах, у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, наукових кафедральних семінарах, у діяльності студентських фахових організацій, у правоосвітніх та правовиховних заходах загальнодержавного, регіонального і місцевого рівнів, публікація статей та тез доповідей самостійно і у співавторстві з науковими керівниками, спілкування з відомими науковцями та висококваліфікованими спеціалістами-практиками. Студенти Є.Сиромятников, Д.Рєчкіна були нагороджені дипломами III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, студенти Л.Мігель, Н.Кравченко - дипломами ІІІ ступеня Президентського фонду Л.Д.Кучми «Україна» за участь в конкурсі «Природне землеробство України – шлях до здоров’я і добробуту нації», студентки К.Корнелюк, Д.Дивнич - стипендією Фонду В.Пінчука «Завтра UA». Широкої популярності набули «ігрові» форми роботи (правничі школи за відповідними юридичними напрямками, тренінги, імітовані судові процеси, «круглі столи», «брейн-ринги»). Вони вирізняються прагматичністю, спрямованістю на покращення практичної підготовки і набуття відповідних навичок з орієнтацією на майбутнє працевлаштування. Організаторами таких заходів є міжнародні організації, Міністерство юстиції України, його обласні управління, юридичні відділи державних адміністрацій, адвокатські фірми, підприємницькі структури. Команда факультету в складі О.Матусевич, А.Юрченко, Г.Тонкопій, І.Нижник, В.Нугаєва вперше представляли Дніпропетровську область у всеукраїнському турі міжнародного конкурсу ім.Філіпа Джесала, який відбувся на базі Вищого Господарського Суду України. Загалом, в усіх формах науково-дослідної роботи беруть участь понад 50% контингенту студентів.

Міжнародна діяльність

У цій сфері факультет спрямував свої зусилля на виконання рішень і рекомендацій Вченої ради університету, ректорату, міжнародного відділу щодо використання різних форм міжнародного співробітництва. Інформація про різні міжнародні проекти своєчасно доводилася до відома викладачів і студентів на щотижневих засіданнях завідувачів кафедр, а також шляхом розміщення друкованих матеріалів на інформаційному стенді факультету, поширення матеріалів на кафедрах, оголошення в аудиторіях. Найбільш розвиненими формами міжнародного співробітництва факультету є: участь викладачів факультету у міжнародних конференціях, які проводяться закладами вищої освіти, науковими установами в Україні та країнах близького зарубіжжя; публікації у міжнародних виданнях; організація факультетом міжнародних конференцій; особисті контакти викладачів кафедр з науковцями інших країн. Окремим напрямком є участь у спільній програмі Мережевого університету країн СНД з підготовки магістрів в галузі міжнародного права. Питання пошуку можливостей активізації міжнародної роботи систематично розглядаються на засіданнях Вченої ради факультету, нарадах завідувачів кафедр. Особлива увага приділяється узгодженню навчальних планів, підготовці навчальних програм нових міжнародно-правових дисциплін, питанням магістерських програм, які б викликали інтерес у іноземних партнерів, можливостям наукового співробітництва з вищими юридичними навчальними закладами ближнього і дальнього зарубіжжя. Найбільш розвиненою і результативною формою міжнародної співпраці стала участь викладачів факультету у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, консорціумах, семінарах як у межах України, так і за кордоном; публікації у міжнародних виданнях; особисті контакти викладачів кафедр з науковцями інших країн.

25 березня 2015 року укладено Договір про співробітництво між юридичним факультетом Університету в Білостоці (Республіка Польща) та юридичним факультетом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

4-5 грудня 2015 року юридичним факультетом вперше проведено спільну з юридичним факультетом Університету в Білостоці (Республіка Польща) VІІ Міжнародну наукову конференцію студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» із виданням збірнику матеріалів конференції.

Другу спільну з юридичним факультетом Університету в Білостоці (Республіка Польща) VІІІ Міжнародну наукову конференцію студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» проведено 2-3 грудня 2016 р. (Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара).

Переговори щодо можливостей започаткування програми академічної мобільності ведуться, починаючи з 2015 року, втім, наразі подібних можливостей в Університету в Білостоці не існує.

У лютому 2017 року юридичний факультет подав Проектну заявку у Європейську комісію в якості партнера та співвиконавця грантового Проекту Erasmus+ KA2 «Європейські стандарти медіації» (проект запропоновано Католицьким університетом Любліна – KUL ) MEDES: Building capacity 2017. Від факультету беруть участь проф. Соколенко О.Л., доц. Марченко О.В., доц. Кобрусєва Є.А., а також аспірант 2-го року навчання Поух Дмитро. На даний момент заявка від усіх учасників українських ЗВО подана на розгляд до Європейської комісії. Чекаємо на результати розгляду комісії.

ІІ Меморандум про співпрацю між фундацією “Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації” (CEASC), м. Бидгощ (Республіка Польща) та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара (координатор – доц. Кобрусєва Є.А.). За цією угодою доцент кафедри адміністративного і кримінального права Кобрусєва Є.А. пройшла закордонне стажування «Інструменти підтримки мобільності вчених в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки» 19-25 листопада, м. Лодзь (Республіка Польща), яке було організоване фундацією “Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації” (CEASC), м. Бидгощ (Республіка Польща) та проведене на базі Університету Суспільних Наук (м. Лодзь, Республіка Польща) 19.11.2016 – 25.11.2016 року.

Окрім того представники фундації кожного місяця надсилають електронні листи з запрошенням на різноманітні педагогічні стажування, проекти післядипломної освіти, а також різноманітні проекти стосовно навчання написання заяв до європейських проектів.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Юридичні науки
Збірник наукових праць "Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції"
Збірник наукових праць "Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права"

Студентське життя

Студентське життя щорічно розпочинається з традиційної урочистої посвяти першокурсників у студенти ДНУ, що приурочена до Дня знань і початку нового навчального року, на якій відбувається їх перше знайомство з керівництвом університету, деканом юридичного факультету та кураторами академічних груп. У перший день занять для студентів всіх спеціальностей проводиться лекція: «Його іменем названо наш університет. Олесь Гончар – письменник, громадський діяч, Герой України». У подальшому у відведений розкладом занять час виховної роботи (18 годин на семестр) зі студентами проводиться цикл бесід, тематика яких пропонується Радою з гуманітарно-виховної роботи, центром морально-етичного виховання ДНУ, а також визначається кураторами академічних груп. Так, цикл таких бесід у 2013-2014 рр. охоплював наступну тематику: «Україна – наш рідний Дім!», «Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара», «Історія юридичного факультету», а також тематику, що присвячена державним святам (за календарем знаменних і пам’ятних дат) та професійним дням.

Особлива увага у виховній роботі надається питанням адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті. З цією метою куратори академічних груп проводять бесіди за такою тематикою: «Кодекс честі і гідності студента ДНУ», «Зовнішній вигляд студента», «Про дбайливе ставлення до майна факультету», «Студент ДНУ обирає здоровий спосіб життя».

Методами навчально-виховної роботи є збори, бесіди, зустрічі зі студентами, екскурсії та інші заходи. З метою вивчення рівня загальної культури та інформованості студентів щодо сутності майбутньої професії, а також їх мотивації щодо її обрання і вступу до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на навчання за спеціальністю «Правознавство», куратори академічних груп на перших заняттях проводять письмовий опит у вигляді есе на тему: «Чому при вступі до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара я обрав спеціальність «Правознавство».

Сприяють адаптації першокурсників у студентське середовище також і зустрічі зі студентами старших курсів, які організовує студентська рада факультету. На цих зустрічах старшокурсники знайомлять молодших колег з набутим досвідом використання можливостей вдосконалення професійної та наукової підготовки за межами навчального процесу, а також організації дозвілля.

Студентське життя на факультеті

Куратори академічних груп проводять бесіди та традиційні читання до днів народження видатних українців: Тараса Шевченка (9 березня), Олеся Гончара (4 квітня), Дмитра Яворницького (6 листопада), Павла Загребельного (25 серпня) та інших. До дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (жовтень) та Дня Перемоги у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) у студентських групах проводяться цикли бесід «Події Другої світової і Великої Вітчизняної війни: сучасний погляд». При проведенні «Тижнів пам’яті», які присвячені цим пам’ятним датам, студенти беруть участь у мітингу-реквієму біля Пам’ятного знака 160 студентам та викладачам університету, загиблим у роки війни з покладанням квітів біля нього.

Активно впроваджуються проекти різноманітної тематики, цікаві та сучасні за формою проведення (екскурсії, експедиції, дебати, семінари, тренінги, конференції, «круглі столи», фестивалі, літературно-музичні композиції, аудіо- та відеопроекти тощо). Така діяльність ефективно позначається на формуванні життєвої компетентності, досвіду, самореалізації та розвитку здібностей студента. Яскравими є проекти: «Сучасна модель студентського самоврядування», «Моє професійне кредо», «Я і освіта», «Стиль життя», «Україна і молодь», «Міжнародний день рідної мови», «Професіоналізм, моральність і патріотизм» тощо.

Вагомою складовою в культурно-естетичному та національно-патріотичному вихованні студентів є регулярне відвідування ними спектаклів і концертів театрів міста. Керівництвом факультету при сприянні студентської ради і кураторів встановлені тісні зв’язки з такими театрами, як Музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка, Дніпровський академічний театр драми і комедії, Дніпропетровський академічний театр опери та балету, Академічний український театр одного актора «Крик». Ці зв’язки не обмежуються тільки відвідуванням спектаклів і концертів: студенти мають можливість зустрічатися і безпосередньо спілкуватися з режисерами і провідними артистами цих театрів. Із зацікавленістю студенти беруть участь в екскурсіях до Історичного музею ім.Д.Яворницького, Історичного музею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та Дніпропетровського художнього музею, які сприяють ознайомленню з історією виникнення та розвитку м. Катеринослава, університету та Придніпровського краю в цілому, а також художніми витворами світових та народних митців.

Одним із напрямків роботи є організація трудового та професійного виховання, спрямованого на прищеплення почуття професійної зацікавленості, формування працелюбної особистості. З цією метою викладачі кафедри готують студентів для участі в олімпіадах та конкурсах з окремих навчальних дисциплін та за спеціальностями, залучають їх до участі у конференціях різного рівня – від загальноуніверситетського до всеукраїнського рівнів.

Важливе значення в цьому напрямку виховної роботи мають також регулярні зустрічі з представниками підприємств, юстиції, МВС, прокуратури і банків м. Дніпро, які виявляють інтерес до працевлаштування випускників цієї спеціальності.

Студентське життя на факультеті

З метою забезпечення трудового виховання студентів організовуються суботники (більшість з них студентською радою) задля прибирання території Ботанічного саду ДНУ, території, прилеглої до навчального корпусу №9 (місце розташування юридичного факультету), аудиторій та лабораторій цього корпусу, території гуртожитку №2, його житлових та побутових приміщень.

Здійснення виховної роботи у  закладах вищої освіти на засадах демократизму передбачає використання виховного потенціалу студентського самоврядування, що є надійним способом формування громадянської компетентності студентської молоді. Адже у студентському середовищі зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, енергія, прагнення до самоутвердження і самореалізації як особистості.

Студентське самоврядування відіграє важливу роль у виховній роботі і представлено на юридичному факультеті радою студентів. Завдяки такій організаційній побудові забезпечується ефективний, постійно функціонуючий зв’язок між студентами, кураторами, заступником декана з виховної роботи та структурними підрозділами ректорату, що відповідають за окремі напрямки цієї роботи. Студентська рада бере участь у виконанні запланованих заходів з виховної роботи за всіма її напрямками. Для студентської ради на факультеті виділена окрема кімната, в якій проводяться її засідання, плануються заходи за ініціативи студентів, старостати, на яких разом зі старостами академічних груп обговорюються поточні питання щодо стану навчальної дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку та інше. Студентська рада забезпечує регулярний випуск настінної газети.

Студенти факультету беруть участь у благодійних заходах. За їх ініціативи збираються коштиі, що направляються у Дніпропетровську обласну організацію Товариства Червоного Хреста та Дніпропетровське обласне відділення благодійного товариства «Ангел дитинства» на придбання засобів пересування та ліків для дітей з обмеженими можливостями. Студентська рада організувала шефство над декількома дитячими будинками м. Дніпро. Для дітей-сиріт збираються кошти, іграшки, одяг, канцелярські товари. Під час поїздок до цих будинків у святкові дні проводяться концерти, започаткована практика допомоги школярам у виконанні домашніх завдань. При участі студентської ради і кураторів навчальних груп проводяться змагання з баскетболу та футболу окремо для студентів першого курсу різних спеціальностей, а також змагання на першість Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Студенти юридичного факультету неодноразово займали на цих змаганнях призові місця.

Серед наших випускників:

Науковці:
Соколенко О.Л. – д.ю.н., професор, зав. кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ 2009-2014 рр., декан юридичного факультету ДНУ з 2014 р.;
Корнякова Т.В. – заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, державний радник юстиції 2 класу, заступник Генерального прокурора України 2002–2010 р.р., зав. кафедри адміністративного та кримінального права ДНУ;
Алєксєєнко І.Г. – д. політ. н., к.ю.н., доцент, зав. кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Патерило І.В. – д.ю.н, доцент, кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Приймаченко Д.М. – д. ю.н., проф., зав. кафедри адміністративного та митного права Митної Академії;
Бережна К.В. – д.ю.н., доцент кафедри європейського та міжнародного права ДНУ, завідувач кафедри європейського та міжнародного права ДНУ;
Легка О.В. - к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень, заступник декана з навчальної роботи;
Литвин О.П. – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ;
Заворотченко Т.М. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Корнєва О.В. – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Малий В.Ю. – к.ю.н., доцент кафедри кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Марченко О.В. – к.ю.н., доцент кафедри кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Мізіна І.В. – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ;
Резникова М.О. – к.ф.н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Саєнко М.І. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Чистоколяний Я.В. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Богун В.П., Кірін Р.С., Степанов О.О., Шумак І.О. – к.ю.н, доценти, викладачі ВНЗ.

Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування:

Дегтярьов Ю.С. – голова районної ради Індустріального району м. Дніпро;
Денисов Б.М. – заступник начальника РВК Індустріального району м. Дніпро, підполковник ЗСУ, учасник війни в Афганістані, учасник АТО, кавалер ордена Червоної Зірки та багатьох інших урядових нагород;
Олійник С.В. – заступник голови Дніпропетровської державної адмінистрації;
Філатов Б.А. – народний депутат України VІІ скликання, голова Дніпропетровської міської ради;
Шинкаренко П.В. – заслужений економіст України, начальник Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області.

Працівники правоохоронної та правозахисної системи:

Клименко А.В., Філіппов Є.В., Черевань А.В. - генерал-майори СБУ;
Шабловський В.В. – генерал-лейтенант СБУ;
Біленко О.А., Блоха Є.В., Кузьменко С.А., Новіков Ю.М. Пивоваров Р.М., Тавлеєв О.О. – співробітники прокуратури;
Войтенко О. В. - заступник начальника УБОЗ в Дніпропетровській області;
Кудрявцев О.Ю. - начальник Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області;
Мірошниченко О.Д. – заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області;
Дубіжанська Т.О., Єременко Г.В., Кожан М.П., Лищенко Н.Ю., Чернобук В.І., Скрипник К.В., Полев Д.М., Черновський Г.С. – судді; Аршава І.О., Козіна А.В., Рудкевіч Є.В. – приватні нотаріуси.
Гордієнко Т.О., Забродіна О.В., Резникова М.О. - приватні адвокати.

Успішні випускники ХХІ століття

Сергій Жуков

Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України, володар звання «Видатний адвокат України».


У 2001 році закінчив юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де отримав повну вищу освіту (диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист). У 2002 році отримав свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності. У 2005-2013 роках був директором Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Нексум».

У 2013 році Сергій Жуков отримав наукові ступені кандидата політичних наук за спеціальністю «Політичні інститути та процеси» і кандидата юридичних наук за спеціальністю «Господарське право, господарсько-процесуальне право». Того ж року пройшов три модулі Німецької навчальної програми «Системна медіація» Німецької асоціації медіаторів (DGMW).

У 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» (кваліфікація – магістр державного управління) в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. З того часу працює за сумісництвом доцентом кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Також у 2013-2014 роках Сергій Жуков брав участь у навчанні суддів, секретарів судових засідань та судових розпорядників, яке здійснювало Дніпропетровське міське регіональне відділення Національної школи суддів України. Викладав курс «Основи медіації».

Із 2008 року – член дніпровського відділення ГО «Асоціація правників України». З 2014 року до 2017 року був представником від адвокатів Дніпропетровської області у вищому органі адвокатського самоврядування – Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

У 2017 році Указом Президента України Сергій Жуков був призначений суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та був обраний до палати щодо розгляду справ про банкрутство.

Нагороджений найвищою адвокатською професійною нагородою – орденом «Видатний адвокат України» від Національної асоціації адвокатів України.


Мирослава
Сущенко

Заступник керівника регіонального офісу БФ «Право на захист», що імплементує проект «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, випускниця магістратури 2016 року, спеціальність «Правознавство».


Протягом періоду навчання в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, починаючи з 2010 року, Мирослава Сущенко неодноразово брала участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, за результатами яких було опубліковано 25 наукових публікацій, більшість із яких була написана під керівництвом завідувача кафедри цивільного, трудового та господарського права, к.ю.н., д.п.н. І.Г. Алєксєєнко.

Із 2012 р. по 2016 р. була старостою наукового студентського гуртка «Veritas» на кафедрі цивільного, трудового та господарського права. У 2013 році була нагороджена почесною відзнакою «Відмінник ДНУ». У 2016 році з відзнакою закінчила магістратуру юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Наразі є заступником керівника регіонального офісу БФ «Право на захист», що імплементує проект «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Шановні викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара! Бажаю Вам творчої наснаги та життєвої енергії, сумлінних та неординарних студентів з невгамовною жагою до пізнання!

Вдячна всьому викладацькому колективу юридичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара, а особливо викладачам кафедри цивільного, трудового та господарського права, за отримані знання та практичні навички, які стали міцною основою мого особистого і професійного зростання».