На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Юридичний факультет

вул. Наукова, 13, корп. №9
Телефон деканату: (056) 374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net

Юридичний факультет

Історична довідка

Юридичний факультет у складі Катеринославського університету було відкрито у липні 1918 р. У 1920 р. університети були реорганізовані в інститути народної освіти.

У 1989 р. на історичному факультеті було відкрито юридичне відділення, створена кафедра загально-правових дисциплін, яка викладалаконституційне, адміністративне, муніципальне, фінансове, банківське, податкове, митне, міжнародне право та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У 1994 г. створено факультет права і соціології, який в 1997 р. отримав сучасну назву – юридичний факультет. У 1994 р. кафедра була виокремлена у самостійний підрозділ і отримала назву кафедри теорії держави і права та соціального управління. У 1994-1996 рр. тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента А.В. Грабильнікова, з 1996 р. до вересня 2010 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор К.А.Марков. У 1998 році кафедра була перейменована в кафедру теорії держави і права. У 2009 р. після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала назву кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління.

У 1991 р. була створена кафедра цивільного права та правових основ підприємництва. У грудні 1998 р. на її базі була створена кафедра цивільного права. З 2002 р. назву кафедри було змінено на кафедру цивільного та господарського права. У 2009 р. відбулося об’єднання кафедри цивільного та господарського права з кафедрою трудового, земельного та екологічного права в кафедру цивільного, трудового та господарського права. Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор В.П.Ємельянов. Згодом кафедру очолювали доктор юридичних наук, професор В.К.Шкарупа, кандидат юридичних наук, доцент В.П.Богун. З 2003 р. до теперішнього часу кафедру очолює доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент І.Г.Алєксєєнко.

У 1991 р. на факультеті створена кафедра кримінального права та процесу. У 2009 р. після реорганізації кафедра отримала назву кафедри адміністративного і кримінального права. Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент В.П.Гмирко. Згодом кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент Н.С.Юзікова. З 2009 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, а з 2013 р. - доктор юридичних наук, професор О.Л.Соколенко. З вересня 2014 р. на посаду завідувача кафедрою призначена заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Т.В.Корнякова.

Кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень створена у 1989 р. Перша її назва - кафедра історії держави і права та політичних вчень. Вже тоді визначився основний напрямок її наукових досліджень - політичні й державні структури країн Західної Європи і Америки у новий та новітній часи. У 1995-1996 рр. розгорнуті дослідження нового напрямку у кафедральній науковій роботі - програмні та статутні документи російських політичних партій та громадських організацій початку XX ст. як джерело з історії держави та права. У 1997 р. у зв’язку з розширенням кола міжнародно-правових і компаративістських досліджень, удосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців, заснуванням нових спеціальностей в університеті кафедра була реорганізована в кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. З березня 2013 р. кафедра має теперішню назву. У 1989-2010 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор В.М.Калашников. З вересня 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконував С.І.Поляков, а з листопада 2016 р. її очолив В.М.Калашников.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Соколенко Ольга Леонідівна – доктор юридичних наук, професор.
Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків – Бережна Катерина Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Литвин Олена Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Хейлик Володимир Володимирович, старший викладач.

Співробітники деканату юридичного факультету

Дурманова Наталія Володимирівна – диспетчер деканату юридичного факультету.
Завгородня Ірина Ігорівна – секретар - друкарка юридичного факультету.

Структурні підрозділи факультету

Факультет запрошує старшокурсників

Запрошуємо вас ближче познайомитися з юридичним факультетом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара!

До вашої уваги факультет пропонує абітурієнтський квест.

Місце проведення – 9-й корпус ДНУ, 2-3 поверхи.

Формат – захід проводиться учасниками ради студентів ЮФ для ознайомлення вступників з азами юридичних наук, у вигляді розслідування.

Учасники квесту візьмуть на себе роль слідчого, щойно прибулого на місце скоєння злочину, який повинен докопатися до істини і знайти винних. Скоєний злочин – убивство. В одній із аудиторій вбито людину. Місце злочину оточене. Учасникам буде запропоновано оглянути місце, знаряддя злочину, можливо, труп. На підставі отриманих даних учасники зможуть визначити підозрюваних, які перебувають в різних частинах корпусу і в різних аудиторіях.

Далі в формі допиту учасникам треба буде дізнатися всі необхідні відомості, враховуючи, що не всі підозрювані говоритимуть правду. Мета квесту – встановити справжнього вбивцю, проявивши логіку і дедукцію.

Юридична клініка

Адреса клініки: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус № 9, кім. 302.
Телефон: (056) 373–67–89
E-mail: Dnipropetr_nu_lc@ukr.net

Юридична клініка створена в 2007 році з метою надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення та одержання студентами практичного досвіду від отриманих теоретичних знань. Окремим напрямом діяльності клініки є надання якісної безкоштовної правової допомоги співробітникам та студентам ДНУ ім. О.Гончара.

Основні завдання клініки:
·        забезпечення представникам соціально вразливих груп населення доступу до правової допомоги та надання безкоштовних юридичних консультацій;
·        здійснення правоосвітницької та правовиховної діяльності;
·        надання студентам можливості набуття навичок практичної роботи;
·        підвищення рівня знань і умінь студентів та правової культури громадян;
·        узагальнення результатів діяльності клініки на теоретичних та практичних заняттях;
·        проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів з актуальних правових проблем;
·        створення умов для безпосереднього фахового спілкування та взаємодії студентів юридичного факультету зі спеціалістами–практиками, працівниками органів державної влади і місцевого самоврядування.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів факультету, які у різних формах під керівництвом кураторів і викладачів надають правову допомогу населенню.

Структура юридичної клініки

Директор юридичної клініки – Забродіна Олена Валентинівна здійснює поточне керівництво діяльністю юридичної клініки, відбір студентів юридичного факультету для роботи в юридичній клініці, а також затверджує кандидатури студентів-консультантів для участі у конференціях та олімпіадах;
Методист юридичної клініки – Білан Оксана Вікторівна, здійснює зв’язок з підрозділами університету, веде планову та звітну документацію;
Методист юридичної клініки – Головачова Христина Григорівна, оформлює документи до Асоціації юридичних клінік України, сприяє організації науково-освітніх програм;
Методист юридичної клініки – Хейлик Володимир Володимирович, координує роботу студентів під час здійснення прийому громадян і проводить практичні та теоретичні заняття зі студентами;
Старший лаборант юридичної клініки – Ізюмська Юлія Іванівна, приймає звернення громадян, веде журнал реєстрації прийому громадян, здійснює контроль проходження учбової та переддипломної практики.

Правоосвітницька діяльність клініки

Юридична клініка здійснює правооосвітницьку діяльність, а саме, на базі юридичної клініки ДНУ ім. О.Гончара, де проведено наступні науково–практичні конференції:
1) I Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 24 квітня 2009 року;
2) II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 18 березня 2011 року;
3) III Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 17 травня 2013 року;
4) IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» – 15 травня 2015 року.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція
IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів.»

На вказаних конференціях були представлені цікаві доповіді й повідомлення студентів, молодих вчених, науково-педагогічних працівників, а також практикуючих юристів та адвокатів, в яких висвітлювались актуальні сучасні проблеми правоосвітницької діяльності юридичних клінік вищих юридичних навчальних закладів України.

До початку конференцій були видані збірники тез:
-         «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів»: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2009. -175с.;
-         матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2011. -192с.; матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Соколенко О.Л. - Дніпропетровськ 2013.-125с.;
-         матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/ За заг. ред. Малого В.Ю. – Дніпропетровськ, 2015.-32с.

На базі юридичної клініки ДНУ ім. Олеся Гончара проводяться навчальні тренінги з актуальних правових тем, інтерв'ювання та  консультування за різними проблемними напрямами, проводяться майстер-класи та рольові ігри з використанням інтерактивних методик. Окрім того, студенти-консультанти та співробітники клініки надають юридичні консультації з актуальних правових питань у ЗМІ; проводяться лекції у середніх навчальних закладах та дитячих будинках з питань захисту прав та законних інтересів дітей. Також співробітники клініки протягом навчального року проводять семінари для студентів усіх факультетів університету з актуальних правових питань.

У березні 2009 р. студенти клініки увійшли до складу Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

14-15 березня 2015 р. студенти-консультанти юридичної клініки Марина Романчук та Кирило Федорчук взяли участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, яка відбулася в Національному університеті «Острозька академія» м. Острог.

24 вересня 2015 р. студент-консультант юридичної клініки Кирило Федорчук брав участь у семінарі на тему: «Запити, звернення, петиції: звертаємося до державних органів правильно», який відбувся у ГТУ юстиції у Дніпропетровській області.

Юридична клініка співпрацює з Асоціацією юридичних клінік України; Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, а також Лігою студентів Асоціації правників України. 

Сьогодні досягнуто немало позитивних результатів в роботі юридичної клініки в Дніпропетровському регіоні. Головне те, що студенти-правознавці активно беруть участь у наданні правової допомоги населенню, що в цілому сприяє розвитку правової свідомості громадян та суспільства взагалі.

Потрібно усвідомити велику потребу в існуванні юридичної клініки, як правоосвітницької організації в Україні. Адже, знання своїх прав та обов'язків дає можливість особі захистити свої інтереси, грамотно вести діалог з співробітниками правоохоронних, державних органів, органів місцевого самоврядування та ін. структурах. Саме на заняттях з практичного права студенти мають змогу навчитися  цьому.

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара під керівництвом д.ю.н., професора Соколенко Ольги Леонідівни створений та діє Центр правового виховання молоді. Основною його метою є підготовка студентів до здійснення професійних функцій шляхом залучення їх до доброчинної діяльності, підтримка та розвиток соціальних ініціатив студентської молоді, сприяння реалізації державної політики у сфері соціально-педагогічної роботи, надання різних видів правової допомоги у різних галузях права, сприяння успішній соціалізації та розвитку здібностей, інтересів студентів в умовах позааудиторної роботи через розробку освітніх і виховних програм.

Освітня діяльність

Організація освітнього процесу в Університеті базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах освітньої діяльності, стандартах вищої освіти та інших актах законодавства України з питань вищої освіти. Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління у галузі вищої освіти та Університету.

Практична підготовка студентів має на меті закріплення студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для вирішення соціально-професійних задач. Види практичної підготовки та її обсяг, конкретні цілі і завдання визначаються Стандартом вищої освіти ДНУ, які мають виконати студенти під час проходження різних видів практик, зокрема навчальної (2-й курс), виробничої (4-й курс) та практики стажування студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Бази практики утворюються в органах державної влади і місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, юридичних службах державних і приватних підприємств. Студенти-магістри проходять практику на кафедрах факультету, готуючись до майбутньої науково-педагогічної діяльності. За наслідками практики переважна більшість студентів-практикантів отримують від роботодавців запрошення на подальше працевлаштування.

Основними формами та етапами навчального процесу є аудиторні заняття (лекції, семінари), консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота, підсумковий контроль.

На кафедрах факультету створена електронна бібліотека, постійно оновлюються методичні рекомендації та вказівки, навчальні посібники. Всі студенти мають можливість у повному обсязі користуватися фондами бібліотеки університету.

На юридичному факультеті використовується електронна система документообігу на основі хмарних технологій від корпорації Microsoft - Office 365. Застосування Office 365 дозволяє організувати двосторонній дистанційний зв’язок між викладачами та студентами. Студенти отримують доступ до навчальних матеріалів і можуть надсилати викладачам виконані роботи на перевірку.

Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти створено Цифровий репозиторій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Репозиторій містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками університету.

Випускники університету отримують відповідну кваліфікацію: «бакалавр з права», «магістр з права».

На юридичному факультеті у 2015 р. відкрито аспірантуру за спеціальностями 12.00.07 - Адміністративне право і процес; Фінансове право; Інформаційне право та 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; Кримінально-виконавче право. З 2016 р. проводиться підготовка докторів філософії зі спеціальності 081 - Право за третім (науково-освітнім) рівнем.

Науково-дослідницька робота

Наукова робота кафедр, науково-педагогічних працівників має за мету підготовку кадрів вищої кваліфікації, поліпшення кадрового складу факультету, впровадження результатів досліджень, покращення навчального та виховного процесу. У 2009-2017 рр. було захищено 15 дисертацій, зокрема: О.В.Корнєва (кандидатська, кандидат наук з державного управління), М.О.Резникова (кандидатська, кандидат філософських наук), І.В.Мізіна (кандидатська, кандидат наук з державного управління), В.М.Малишко (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.П.Литвин (кандидатська, кандидат юридичних наук), М.І.Саєнко (кандидатська, кандидат юридичних наук), І.В.Озерський (докторська, доктор юридичних наук), І.Г.Алєксєєнко (докторська, доктор політичних наук), О.Л.Соколенко (докторська, доктор юридичних наук), Г.Н.Падалко (докторська, доктор юридичних наук), Л.М.Мудриєвська (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.В. Марченко (кандидатська, кандидат юридичних наук), М.Б.Острах (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.В.Забродіна (кандидатська, кандидат політичних наук).

Науково-дослідницька робота факультету

Основні напрямки, форми роботи:

1) Дослідження викладачами комплексних наукових проблем за рахунок часу другої половини робочого дня.

Кожна кафедра мала свою проблему. У 2011-2012 рр. було завершено дослідження такої тематики: «Проблеми вдосконалення адміністративно-правового і кримінально-правового забезпечення охорони суспільних відносин» (кафедра адміністративного і кримінального права), «Стан сучасного цивільного, господарського права та процесу: проблеми вдосконалення в умовах інтеграції до ЄС» (кафедра цивільного, трудового та господарського права), «Перспективи земельної реформи в Україні, удосконалення трудового законодавства відповідно до принципів європейського права» (кафедра цивільного, трудового та господарського права), «Актуальні питання правового забезпечення розбудови української державності, прав і свобод людини і громадянина, здійснення державного управління» (кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління), «Сучасний стан міжнародно-правових відносин і Україна» (кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень). 31 жовтня 2012 р.

Вчена рада факультету підвела підсумки дослідження вищеназваних проблем, оцінила наукові результати (видання монографій, наукових статей, тез доповідей), ефективність впровадження наукових досліджень в навчальний процес (підготовка навчальних посібників, методичних рекомендацій, вказівок, навчально-методичних комплексів, розробка навчальних програм нових дисциплін тощо). Вчена рада затвердила нову проблематику кафедральних досліджень до 2017 р.: «Захист прав людини і громадянина в Україні адміністративними, кримінальними, процесуальними засобами» (кафедра адміністративного і кримінального права), «Актуальні питання правового регулювання інститутів цивільного, господарського та земельного права і процесу в Україні: теоретичні основи та сучасні напрями» (кафедра цивільного, трудового та господарського права), «Теоретико-правові проблеми правового регулювання відносин в системі організації та здійснення публічної влади в Україні» (кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління), «Актуальні питання історії та теорії міжнародного права» (кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень).

2) Апробація результатів наукових досліджень, видання факультетом наукових збірників. У 2010 р. був започаткований збірник наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Видається щорічно, надруковано шість випусків. У них опубліковані статті як викладачів юридичного факультету, так і дослідників з інших навчальних закладів регіону. У 2012 р. факультетом, згідно з дорученням Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, був підготовлений і виданий спеціальний випуск фахового видання - збірника наукових праць «Держава і право. Юридичні і політичні науки». У 2011-2012 н.р. одноосібно або у співавторстві було опубліковано: монографій - 3, наукових статей - 67 (в тому числі 6 у зарубіжних виданнях), тез доповідей - 51; 2012-2013 н.р.: монографій - 4, наукових статей - 82 (зокрема 13 у зарубіжних виданнях), тез доповідей - 41; 2014-2015 рр.: монографій - 2, наукових статей - 75 (зокрема 11 у зарубіжних виданнях), тез доповідей 46; 2015-2016 н.р.: монографій - 5, наукових статей - 68 (зокрема 16 у зарубіжних виданнях), тез доповідей 44.

   3) Упровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес. У 2011-2012 н.р. одноосібно або у співавторстві було опубліковано: підручників - 1, навчальних посібників - 6, методичних рекомендацій і вказівок - 9; 2012-2013 н.р.: підручників - 2, навчальних посібників - 8, методичних рекомендацій і вказівок - 11; 2014-2015 н.р.: підручників - 2, навчальних посібників - 5, методичних рекомендацій і вказівок - 14; 2015-2016 н.р.: підручників - 1, навчальних посібників - 3, методичних рекомендацій і вказівок - 19.

  4) Проведення факультетом міжнародних і всеукраїнських наукових теоретичних та практичних конференцій: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» (березень 2011 р.), Третя Всеукраїнська (Перша міжнародна) наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2011 р.), Міжнародна наукова конференція в рамках V-х читань пам’яті В.М. Корецького «Актуальні проблеми вітчизняного права» (листопад 2012 р.), Міжнародна наукова конференція в рамках VІ-х читань пам’яті В.М. Корецького «Актуальні проблеми вітчизняного права» (листопад 2014 р.), IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2012 р.), III Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 95-й річниці ДНУ ім. О. Гончара «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» (травень 2013 р.), V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2013 р.), VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2014 р.).

5) Залучення обдарованої студентської молоді. Традиційною організаційною формою є чотири наукові студентські гуртки, тематика яких визначена кафедральним науковим семінаром. За тематикою семінару виконуються курсові, дипломні, конкурсні роботи. Форми роботи гуртківців: участь у першому-другому турах щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, наукових програмах та конкурсах Президентського Фонду Л.Д.Кучми «Україна», Фонду В.Пінчука «Завтра UA», в олімпіадах, у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, наукових кафедральних семінарах, в діяльності студентських фахових організацій, у право освітніх та правовиховних заходах загальнодержавного, регіонального і місцевого рівнів, публікація статей та тез доповідей самостійно і у співавторстві з науковими керівниками, спілкування з відомими науковцями та висококваліфікованими спеціалістами-практиками. Студенти Є.Сиромятников, Д.Рєчкіна були нагороджені дипломами III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, студенти Л.Мігель, Н.Кравченко - дипломами ІІІ ступеня Президентського фонду Л.Д.Кучми «Україна» за участь в конкурсі «Природне землеробство України – шлях до здоров’я і добробуту нації», студентка К.Корнелюк - стипендією Фонду В.Пінчука «Завтра UA». Широкої популярності набули «ігрові» форми роботи (правничі школи за відповідними юридичними напрямками, тренінги, імітовані судові процеси, «круглі столи», «брейн-ринги»). Вони вирізняються прагматичністю, спрямованістю на покращення практичної підготовки і набуття відповідних навичок з орієнтацією на майбутнє працевлаштування. Організаторами таких заходів є міжнародні організації, Міністерство юстиції України, його обласні управління, юридичні відділи державних адміністрацій, адвокатські фірми, підприємницькі структури. Команда факультету в складі О.Матусевич, А.Юрченко, Г.Тонкопій, І.Нижник, В.Нугаєва вперше представляли Дніпропетровську область у всеукраїнському турі міжнародного конкурсу ім.Філіпа Джесала, який відбувся на базі Вищого Господарського Суду України. Загалом, в усіх формах науково-дослідної роботи беруть участь понад 50% контингенту студентів.

6) Міжнародна діяльність. У цій сфері факультет спрямував свої зусилля на виконання рішень і рекомендацій Вченої ради університету, ректорату, міжнародного відділу щодо використання різних форм міжнародного співробітництва. Інформація про різні міжнародні проекти своєчасно доводилася до відома викладачів і студентів на щотижневих засіданнях завідувачів кафедр, а також шляхом розміщення друкованих матеріалів на інформаційному стенді факультету, поширення матеріалів на кафедрах, оголошення в аудиторіях. Найбільш розвиненими формами міжнародного співробітництва факультету є: участь викладачів факультету у міжнародних конференціях, які проводяться вищими навчальними закладами, науковими установами в Україні та країнах близького зарубіжжя; публікації у міжнародних виданнях; організація факультетом міжнародних конференцій; особисті контакти викладачів кафедр з науковцями інших країн. Окремим напрямком є участь у спільній програмі Мережевого університету країн СНД з підготовки магістрів в галузі міжнародного права. В 2010-2011 н.р. за цією програмою навчалися: К.Івлєв, І.Панна, О.Лісова (усі в Російському університеті дружби народів), В.Зимогляд (Московська державна юридична академія імені О.О.Кутафіна), у 2011-2012 н.р. - А.Путря, Д.Наливайко, Д.Трескін (усі в Російському університеті дружби народів), Г.Молчанова (в Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС Росії), у 2012–2013 н.р. - К.Масяйкіна (в Російському університеті дружби народів), Г.Макеєва (в Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС Росії), у 2013-2014 н.р. - А.Юрченко, А.Рябець (обидва в Російському університеті дружби народів). Питання пошуку можливостей активізації міжнародної роботи систематично розглядаються на засіданнях Вченої ради факультету, нарадах завідувачів кафедр. Особлива увага приділяється узгодженню навчальних планів, підготовці навчальних програм нових міжнародно-правових дисциплін, питанням магістерських програм, які б викликали інтерес у іноземних партнерів, можливостям наукового співробітництва з вищими юридичними навчальними закладами ближнього і дальнього зарубіжжя. Найбільш розвиненою і результативною формою міжнародного співробітництва стала участь викладачів факультету у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, консорціумах, семінарах як у межах України, так у зарубіжних країнах; публікації у міжнародних виданнях; особисті контакти викладачів кафедр з науковцями інших країн.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Юридичні науки
Збірник наукових праць "Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції"
Збірник наукових праць "Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права"

Студентське життя

Студентське життя щорічно починається з проведення традиційної урочистої посвяти першокурсників у студенти ДНУ, що приурочена до Дня знань і початку нового навчального року, на яких відбувається їх перше знайомство з керівництвом університету, деканом юридичного факультету та кураторами академічних груп. У перший день занять для студентів всіх спеціальностей проводиться лекція: «Його іменем названо наш університет. Олесь Гончар – письменник, громадський діяч, Герой України». У подальшому у відведений розкладом занять час виховної роботи (18 годин на семестр) зі студентами проводиться цикл бесід, тематика яких пропонується Радою з гуманітарно-виховної роботи, центром морально-етичного виховання ДНУ, а також визначається кураторами академічних груп. Так, цикл таких бесід у 2013-2014 рр. охоплював наступну тематику: «Україна – наш рідний Дім!», «Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара», «Історія юридичного факультету», а також тематику, що присвячена державним святам (за календарем знаменних і пам’ятних дат) та професійним дням.

Особлива увага у виховній роботі надається питанням адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті. З цією метою куратори академічних груп проводять бесіди за такою тематикою: «Кодекс честі і гідності студента ДНУ», «Зовнішній вигляд студента», «Про дбайливе ставлення до майна факультету», «Студент ДНУ обирає здоровий спосіб життя».

Методами навчально-виховної роботи є збори, бесіди, зустрічі зі студентами, екскурсії та інші заходи. З метою вивчення рівня загальної культури та інформованості студентів щодо сутності майбутньої професії, а також їх мотивації щодо її обрання і вступу до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на навчання за спеціальністю «Правознавство», куратори академічних груп на перших заняттях проводять письмовий опит у вигляді есе на тему: «Чому при вступі до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара я обрав спеціальність «Правознавство».

Сприяють адаптації першокурсників у студентське середовище також і зустрічі зі студентами старших курсів, які організує студентська рада факультету. На цих зустрічах старшокурсники знайомлять молодших колег з набутим досвідом використання можливостей вдосконалення професійної та наукової підготовки за межами навчального процесу, а також організації дозвілля.

Студентське життя на факультеті

Куратори академічних груп проводять бесіди та традиційні читання до днів народження видатних українців: Тараса Шевченка (9 березня), Олеся Гончара (4 квітня), Дмитра Яворницького (6 листопада), Павла Загребельного (25 серпня) та інших. До дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (жовтень) та Дня Перемоги у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) у студентських групах проводяться цикли бесід «Події Другої світової і Великої Вітчизняної війни: сучасний погляд». При проведенні «Тижнів пам’яті», які присвячені цим пам’ятним датам, студенти приймають участь у мітингу-реквієму біля Пам’ятного знака 160 студентам та викладачам університету, загиблим у роки війни з покладанням квітів біля нього.

Активно впроваджуються проекти різноманітної тематики, цікаві та сучасні за формою проведення (екскурсії, експедиції, дебати, семінари, тренінги, конференції, «круглі столи», фестивалі, літературно-музичні композиції, аудіо- та відеопроекти тощо). Така діяльність ефективно позначається на формуванні життєвої компетентності, досвіду, самореалізації та розвитку здібностей студента. Яскравими є проекти: «Сучасна модель студентського самоврядування», «Моє професійне кредо», «Я і освіта», «Стиль життя», «Україна і молодь», «Міжнародний день рідної мови», «Професіоналізм, моральність і патріотизм» тощо.

Вагомою складовою у культурно-естетичному та національно-патріотичному вихованні студентів є регулярне відвідування ними спектаклів і концертів театрів міста. Керівництвом факультету при сприянні студентської ради і кураторів встановлені щільні зв’язки з такими театрами, як Музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка, Театр російської драми ім.М.Горького, Дніпропетровський академічний театр опери та балету, Дніпропетровський міський театр одного актора «Крик». Ці зв’язки не обмежуються тільки відвідуванням спектаклів і концертів: студенти мають можливість зустрічатися і безпосередньо спілкуватися з режисерами і провідними артистами цих театрів. З зацікавленістю студенти беруть участь в екскурсіях до Історичного музею ім.Д.Яворницького, Історичного музею Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Дніпропетровського художнього музею, які сприяють ознайомленню з історією виникнення та розвитку м. Катеринослава, університету та Придніпровського краю в цілому, а також художніми витворами світових та народних митців.

Одним із напрямків роботи є організація трудового та професійного виховання, спрямованого на прищеплення почуття професійної зацікавленості, формування працелюбної особистості. З цією метою викладачі кафедри готують студентів для участі в олімпіадах та конкурсах з окремих навчальних дисциплін та за спеціальностями, залучають їх до участі у конференціях різного рівня – від загально університетського до Всеукраїнського рівня.

Важливе значення в цьому напрямку виховної роботи мають також регулярні зустрічі з представниками підприємств, юстиції, МВС, прокуратури і банків м. Дніпро, які виявляють інтерес до працевлаштування випускників цієї спеціальності.

Студентське життя на факультеті

З метою забезпечення трудового виховання студентів організовуються суботники (більшість з них студентською радою) задля прибирання території Ботанічного саду ДНУ, території, прилеглої до навчального корпусу №9 (місце розташування юридичного факультету), аудиторій та лабораторій цього корпусу, території гуртожитку №2, його житлових та побутових приміщень.

Здійснення виховної роботи у вищих закладах освіти на засадах демократизму передбачає використання виховного потенціалу студентського самоврядування, що виступає надійним способом формування громадянської компетентності студентської молоді. Адже у студентському середовищі зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, енергія, прагнення до самоутвердження і самореалізації як особистості.

Студентське самоврядування відіграє важливу роль у виховній роботі і представлено на юридичному факультеті Радою студентів. Завдяки такій організаційній побудові забезпечується ефективний, постійно функціонуючий зв’язок між студентами, кураторами, заступником декана з виховної роботи та структурними підрозділами ректорату, що відповідають за окремі напрямки цієї роботи. Студентська рада бере участь у виконанні запланованих заходів з виховної роботи за всіма її напрямками. Для студентської ради на факультеті виділена окрема кімната, в якій проводяться її засідання, плануються заходи за ініціативою студентів, старостати, на яких разом зі старостами академічних груп обговорюються поточні питання щодо стану учбової дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку та інше. Студентська рада забезпечує регулярний випуск настінної газети.

Студенти факультету беруть участь у благодійних заходах. За їх ініціативою збираються гроші, що направляються у Дніпропетровську обласну організацію Товариства Червоного Хреста та Дніпропетровське обласне відділення благодійного товариства «Ангел дитинства» на придбання засобів пересування та ліків для дітей з обмеженими можливостями. Студентською радою було організовано шефство над декількома дитячими будинками м. Дніпропетровська. Для дітей-сиріт збираються кошти, іграшки, одяг, канцелярські товари. Під час поїздок до цих будинків у святкові дні проводяться концерти, започаткована практика допомоги школярам у виконанні домашніх завдань. При участі студентської ради і кураторів навчальних груп проводяться змагання з баскетболу та футболу окремо для студентів першого курсу різних спеціальностей, а також змагання на першість Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Студенти юридичного факультету неодноразово займали на цих змаганнях призові місця.

Серед наших випускників:

Науковці:
Соколенко О.Л. – д.ю.н., професор, зав. кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ 2009-2014 рр., декан юридичного факультету ДНУ з 2014 р.;
Корнякова Т.В. – заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, державний радник юстиції 2 класу, заступник Генерального прокурора України 2002–2010 р.р., зав. кафедри адміністративного та кримінального права ДНУ;
Алєксєєнко І.Г. – д. політ. н., к.ю.н., доцент, зав. кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Патерило І.В. – д.ю.н, доцент, кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Приймаченко Д.М. – д. ю.н., проф., зав. кафедри адміністративного та митного права Митної Академії;
Бережна К.В. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права ДНУ, заступник декана з наукової роботи;
Легка О.В. - к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень, заступник декана з навчальної роботи;
Литвин О.П. – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ;
Заворотченко Т.М. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Корнєва О.В. – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Малий В.Ю. – к.ю.н., доцент кафедри кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Марченко О.В. – к.ю.н., доцент кафедри кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Мізіна І.В. – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ;
Резникова М.О. – к.ф.н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Саєнко М.І. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Чистоколяний Я.В. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Богун В.П., Кірін Р.С., Степанов О.О., Шумак І.О. – к.ю.н, доценти, викладачі ВНЗ.

Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування:

Дегтярьов Ю.С. – голова районної ради Індустріального району м. Дніпропетровська;
Денисов Б.М. – заступник начальника РВК Індустріального району м. Дніпропетровська, підполковник ЗСУ, учасник війни в Афганістані, учасник АТО, кавалер ордена Червоної Зірки та багатьох інших урядових нагород;
Олійник С.В. – заступник голови Дніпропетровської державної адмінистрації;
Філатов Б.А. – народний депутат України VІІ скликання, голова Дніпропетровської міської ради;
Шинкаренко П.В. – заслужений економіст України, начальник Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області.

Працівники правоохоронної та правозахисної системи:

Клименко А.В., Філіппов Є.В., Черевань А.В. - генерал-майори СБУ;
Шабловський В.В. – генерал-лейтенант СБУ;
Біленко О.А., Блоха Є.В., Кузьменко С.А., Новіков Ю.М. Пивоваров Р.М., Тавлеєв О.О. – співробітники прокуратури;
Войтенко О. В. - заступник начальника УБОЗ в Дніпропетровській області;
Кудрявцев О.Ю. - начальник Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області;
Мірошниченко О.Д. – заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області;
Дубіжанська Т.О., Єременко Г.В., Кожан М.П., Лищенко Н.Ю., Чернобук В.І., Скрипник К.В., Полев Д.М., Черновський Г.С. – судді; Аршава І.О., Козіна А.В., Рудкевіч Є.В. – приватні нотаріуси.
Гордієнко Т.О., Забродіна О.В., Резникова М.О. - приватні адвокати.

Успішні випускники ХХІ століття

Сущенко Мирослава В’ячеславівна

Заступник керівника регіонального офісу БФ «Право на захист», що імплементує проект «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, випускниця магістратури 2016 року, спеціальність «Правознавство».


Протягом періоду навчання в ДНУ ім. Олеся Гончара, починаючи з 2010 року, Мирослава Сущенко неодноразово брала участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, за результатами яких було опубліковано 25 наукових публікацій, більшість із яких була написана під керівництвом завідувача кафедри цивільного, трудового та господарського права, к.ю.н., д.п.н. І.Г. Алєксєєнко.

Із 2012 р. по 2016 р. була старостою наукового студентського гуртка «Veritas» на кафедрі цивільного, трудового та господарського права. У 2013 році була нагороджена почесною відзнакою «Відмінник ДНУ». У 2016 році з відзнакою закінчила магістратуру юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Наразі є заступником керівника регіонального офісу БФ «Право на захист», що імплементує проект «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Шановні викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара! Бажаю Вам творчої наснаги та життєвої енергії, сумлінних та неординарних студентів з невгамовною жагою до пізнання!

Вдячна всьому викладацькому колективу юридичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара, а особливо викладачам кафедри цивільного, трудового та господарського права, за отримані знання та практичні навички, які стали міцною основою мого особистого і професійного зростання».