Версія для друку

Кафедра європейського та міжнародного права

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Бережна Катерина Вікторівна Зав. кафедри Доцент Д.ю.н. Kateryna_Berezhna - D-1230-2016 Kateryna_Berezhna 0000-0002-8250-3562
Малишко Валерій Миколайович Доцент Доцент К.ю.н. Valeriy_Malyshko - U-1753-2017 Valeriy_Malyshko 0000-0002-4885-668X

 

Ведькал Валентина Андріївна Доцент Доцент К.і.н. Vedkal_Valentina

 

- T-9120-2017 Vedkal_Valentina

 

0000-0002-2008-9765
Слісаренко Олександр Миколайович Доцент Доцент К.і.н. Oleksandr_Slisarenko - U-1717-2017 Oleksandr_Slisarenko 0000-0002-9762-0809

Адреса: 49050 м. Дніпро, вул. Наукова, 13, кімн. 219
Телефон: +38056 377-81-79
E-mail: DNU_MP@ukr.net

Завідувач кафедри – Бережна Катерина Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент.

Юридичний факультет

Кафедра міжнародного права, історії права та політико-правових вчень була утворена 2013 р. на базі кафедри міжнародного права, діяльності якої передували кафедри історії держави і права та політичних вчень (1989−1997), міжнародного права та порівняльного правознавства (1997−2009). Організатором кафедри, її завідувачем у 1989−2010 рр. був д-р іст. наук, канд. юрид. наук, проф. В.М.Калашников. Із 2010 р. кафедру очолював канд. іст. наук, доц. С.І.Поляков. Із 1 березня 2018 р. кафедра має теперішню назву. Її очолює д-р юрид.наук, доцент Бережна К.В.

На кафедрі працюють: д-р юрид. наук, доц. К.В.Бережна; канд. іст. наук, доц. В.А.Ведькал; канд. іст. наук, доц. О.М.Слісаренко; канд. юрид. наук, доц. В.М.Малишко; ст. лаборант В.С.Смірнова.

Викладаються навчальні дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне гуманітарне право», «Основи права Євросоюзу», «Мирне вирішення міжнародних спорів», «Міжнародне трудове право», «Міжнародно–правове співробітництво України», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу та право», «Основи римського приватного права», «Виборче право країн Євросоюзу», «Історія української юридичної науки».

Викладачі кафедри досліджують комплексу наукову проблему «Еволюція міжнародно-правових норм та перспективи їх застосування». Міжнародно-правовій тематиці присвячено праці К.В.Бережної, В.А.Ведькал, С.І.Полякова, О.М.Слісаренко, В.М.Малишко.