Версія для друку

Кафедра цивільного, трудового та господарського права

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Алєксєєнко Ігор Григорович Завідувач кафедри Доцент Доцент Канд. юр. наук Д-р політ. наук Igor_Alekseenko T-9782-2017 Igor_Alekseenko 0000-0003-2465-7499
Патерило Ірина Володимирівна Професор Доцент Д-р юр. наук Irina_Paterilo U-1689-2017 Irina_Paterilo 0000-0002-3943-2906
Чабаненко Микола Миколайович Професор Доцент Д-р юр. наук Nikolaj_Nikolaevic U-3433-2017 Nikolaj_Nikolaevic 0000-0002-0661-7605
Грабильникова Олена Анатоліївна Доцент Доцент Канд. юр. наук Elena_Grabilnikova U-4072-2017 Elena_Grabilnikova 0000-0001-5523-6254
Марченко Олеся Володимирівна Доцент Доцент Канд. юр. наук Olesa_Marcenko U-3481-2017 Olesa_Marcenko 0000-0002-3265-3597
Гордієнко Тетяна Олександрівна Старший викладач Tatana_Gordieko U-4055-2017 Tatana_Gordieko 0000-0002-4084-2435
Стасюк Олексій Миколайович Старший викладач Aleksej_Stasuk U-4062-2017 Aleksej_Stasuk 0000-0003-3290-4998
Скіпенко Регіна Едуардівна Доцент Канд. юр. наук Regina_Skipenko U-4059-2017 Regina_Skipenko 0000-0001-8818-5617
Резникова Марія Олександрівна Доцент Доцент Канд. філос. наук Maria_Reznikova U-4078-2017 Maria_Reznikova 0000-0002-7036-1245
Забродіна Олена Валентинівна Доцент Доцент Канд. політ. наук Elena_Zabrodina U-3475-2017 Elena_Zabrodina 0000-0002-3403-0027
Щербина Євген Миколайович Доцент Доцент Канд. юр. наук Evgenij_Serbina U-4086-2017 Evgenij_Serbina 0000-0002-7425-3866
Малий Валерій Юрійович Доцент Канд. юр. наук Valerij_Malyj U-4090-2017 Valerij_Malyj 0000-0001-5426-7382

Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова 13, 9 корп. ДНУ, кімн. 224
Телефон: (056) 373–12–68
E-mail факультету: dnu_pravo@ukr.net
E-mail кафедри: uct2106@gmail.com

Завідувач кафедри – Алєксєєнко Ігор Григорович, кандидат юридичних наук, доктор політичних наук, доцент.

Юридичний факультет

Навчальний процес забезпечують 2 доктора наук, 7 доцентів, 4 старші викладачі.

Науково-педагогічні працівники кафедри:
д.ю.н., доц. Патерило І.В.; к.ю.н., доц. Малий В.Ю.; к.ю.н., доц. Марченко О.В.; к.ю.н., доц. Зубатенко О.М.; к.ф.н., доц. Резникова М.О.; к.п.н., доц. Забродіна О.В.; к.і.н., доц. Артеменко Л.В.; к.п.н., доц. Борисова В.О.; ст. викл. Ніконова Н.О.; ст. викл. Гордієнко Т.О.; ст. викл. Стасюк О.М; ст. викл. Скіпенко Р.Е. Допоміжний персонал: ст. лаб. Жирова І.П.; ст. лаб. Дурманова Н.В.

Кафедра готує фахівців у сфері цивільного, трудового, господарського, земельного, аграрного права та процесу за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з правознавства.

Співробітники кафедри

Співробітники кафедри

На кафедрі викладаються лекційні курси: «Цивільне право»; «Цивільний процес»; Житлове право; «Господарське право»; «Господарське процесуальне право»; «Валютне право»; «Виконавче провадження»; «Правове регулювання ринку цінних паперів»; «Сімейне право»; «Аудит та бухгалтерське облікове право»; «Право соціального забезпечення»; «Забезпечення виконання зобов'язань»; «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; «Трудове право»; «Нотаріат України»; «Земельне право»; «Аграрне право»; «Інтелектуальна власність»; «Цивільно-процесуальні документи» та ін. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створено електронний методичний ресурс за всіма дисциплінами, що викладаються.

Проведення практичного заняття з «Цивільного процесу»
у формі імітованого (навчального) судового процесу

Проведення практичного заняття з «Цивільного процесу» у формі імітованого (навчального) судового процесу

Наукова діяльність проводиться в рамках науково-дослідницької роботи кафедри: «Стан та перспективи юридичної регламентації захисту прав суб’єктів цивільного і господарського права в Україні». Науковці кафедри підтримують зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, регулярно беруть участь у науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів пройшли апробацію більш як на 60 науково-практичних конференціях, серед яких 35 міжнародні. Протягом останніх років захищено 5 дисертацій, в тому числі: 3 кандидатських (ст. викл. Марченко О.В., ст.викл. Забродіна, О.В., ст.викл. Борисова В.О.) та 2 докторських (к.ю.н., доц. Алєксєєнко І.Г., к.ю.н., доц. Патерило І.В.).

Проведення практичного заняття з  «Транспортного права»  у формі  круглого столу на І курсі за ОКР спеціаліста юридичного факультету

Проведення практичного заняття з «Транспортного права» у формі круглого столу на І курсі за ОКР спеціаліста юридичного факультету

На кафедрі діє студентський науковий гурток «Veritas», де студенти обговорюють актуальні проблеми цивільного і господарського права та процесу, земельного і аграрного права в Україні, під керівництвом викладачів займаються підготовкою наукових робіт, що презентуються на всеукраїнських конкурсах та міжнародних конференціях. За останні три роки під керівництвом викладачів кафедри близько 200 студентів підготували та опублікували наукові статті, тези доповідей у відповідних збірниках.