Версія для друку

Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Мудриєвська Людмила Михайлівна Завідувач кафедри Доцент Кт філос. наук, кт юр. наук Ludmila_Mudryevska D12982016 Ludmila_Mudryevska 0000000323921657
Марков Карло Анатолійович Професор Професор Др іст. наук Karlo_Markov D12742016 Karlo_Markov 0000000175192009
Калашников Віктор Михайлович Професор Професор Др іст. наук, кт юр. наук Victor_Kalashnykov U16712017 Victor_Kalashnykov 0000000151161486
Чукаєва Вероніка Олександрівна Доцент Доцент Кт іст. наук Veronika_Chukaeva D12572016 Veronika_Chukaeva 0000000268942876
Саєнко Марина Іванівна Доцент Доцент Кт юр. наук Marina_Saenko D12442016 Marina_Saenko 0000000240645327
Заворотченко Тетяна Миколаївна Доцент Доцент Кт юр. наук Tetyana_Zavorotchenko D12662016 Tetyana_Zavorotchenko 0000000320042788
Корнєва Ольга Володимирівна Доцент Доцент Кт наук з держ. упр. Olga_Korneva3 D12852016 Olga_Korneva3 0000000251284686
Чистоколяний Ярослав Віталійович Доцент Кт юр. наук Yaroslav_Chistokolyany   D12622016 Yaroslav_Chistokolyany 0000000345376055

Телефон: (056) 377-81-93

Завідувач кафедри – Людмила Михайлівна Мудриєвська, кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент.

Юридичний факультет

У 2009 році після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала сучасну назву «Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління».

На сьогодні кафедру очолює кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент Людмила Михайлівна Мудриєвська – спеціаліст з історії права, автор понад 60 наукових і науково-методичних робіт. На кафедрі працюють: д.і.н., проф. К.А. Марков, д.ю.н., доц. І.Є.Словська, кандидати юридичних наук, доценти А.В.Грабильніков, Т.М.Заворотченко, М.І.Саєнко, В.М.Малишко, к.і.н., доц. В.О.Чукаєва, к.н. з державного управління О.В.Корнєва, к.ю.н. Я.В.Чистоколяний.

Серед дисциплін, що викладаються кафедрою на юридичному факультеті, можна назвати наступні: «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України». Для магістрів викладаються курси: «Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі».

Викладачі кафедри на технічних та природничих факультетах університету викладають дисципліни «Основи конституційного права», «Правознавство», «Правопорушення та юридична відповідальність», «Права і свободи людини в сучасному світі».

Серед результатів наукової роботи треба відзначити колективну монографію: Т.В. Корнякова, О.Л. Соколенко, К.А. Марков та ін. «Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства», монографію Т.М.Заворотченко «Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації». Загалом було надруковано 90 наукових та науково-методичних робіт в межах визначеної тематики.

Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

З 2014 року на кафедрі започатковано проведення регіональних круглих столів з актуальних питань державотворення.