Версія для друку

Інформація про структурні зміни на історичному факультеті

Життя не стоїть на місці, змінюються форми і методи, змісти освітнього процесу, його структури. На історичному факультеті вже давно назрівали структурні зміни, які диктувалися необхідністю зміцнення кафедральних підрозділів, що вельми важливо для впровадження нових освітніх програм, їх успішного ліцензування та акредитації. У наш час треба концентрувати інтелектуальні зусилля, а не розпорошувати їх.

Саме цим керувалися вчена рада і керівництво ДНУ імені Олеся Гончара та історичного факультету, коли своїми рішеннями припинили існування кафедри української історії та етнополітики з обов’язковою умовою працевлаштування всіх її співробітників в інші структурні підрозділи факультету. У результаті структурної реорганізації будуть кадрово посилені дві найстаріші кафедри ДНУ: східно-європейської історії та історії України, які готують фахівців-істориків від 1918 року. Декан історичного факультету, професор Сергій Світленко впевнений: «Така консолідація кадрового потенціалу істориків сприятиме розв’язанню низки нагальних завдань, як розширення освітніх послуг, поліпшення якості освіти, динамізація наукових досліджень, посилення виховної компоненти освітнього процесу, адже відтепер усі будуть працювати на випускових кафедрах, стануть ближчими до студентів-істориків. Наш динамічний час вимагає вдумливого структурного оновлення, що й відбулося на історичному факультеті».

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube