Версія для друку

Увага!

У Навчально-методичному центрі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та освітнього ступеня магістр, бакалавр (для ОПП «Педагогіка вищої школи») прийом документів здійснюється до 22 серпня 2020 року за наступними спеціальностями (освітніми програмами) другого (магістерського) рівня:

1 рік 4 місяці – вечірня та заочна форми навчання

Публічне управління та адміністрування, освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (вартість навчання – вечірня форма 24400 грн за рік, заочна форма навчання – 10100 грн за рік, оплата вноситься частинами)

1 рік 5 місяців – очна (денна) та заочна форми навчання

Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи» (вартість навчання: денна форма – 15660 грн. за рік заочна форма – 7900 грн. за рік, оплата вноситься частинами)

Менеджмент, освітня програма «Управління навчальним закладом» (вартість навчання: заочна форма – 10100 грн. за рік, оплата вноситься частинами)

Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування» (вартість навчання: денна форма – 28700 грн. за рік, заочна форма – 10100 грн. за рік, оплата вноситься частинами)

із 23 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року вступні іспити з іноземної мови, фахове вступне випробування складатимуся в університеті за розкладом приймальної комісії ДНУ, для вступників ОПП «Публічне управління та адміністрування додатково відбудеться співбесіда

Усі вступники подають наступні документи: заяву, 6 фотокарток 3-4, паспорт (копія перших трьох розворотів паспорту та сторінки з пропискою), якщо є закордонний паспорт (копія 1 сторінки), ідентифікаційний код (копія), якщо потрібно копію свідоцтва про шлюб, оригінали та копії до диплому про попередню вищу освіту (бакалавр, спеціаліст або магістр); для вступників державних службовців за державним замовленням – довідка про категорію, ранги та групу оплату праці.

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, корпус ДНУ №4, к. 24, 28

тел: (056) 7664930, 7664931, 095 7815434, 098 3262065

http://сpdo.dnu.dp.ua, е-mail: vk@cpdo.dnu.edu.ua, сpdo@і.ua

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube