Версія для друку

ДНУ – серед лідерів за кількістю періодичних видань, включених до категорії «А» переліку фахових видань України

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року №409 затверджено рішення Атестаційної колегії МОНУ. Згідно з цим, низку періодичних видань, засновником яких є ДНУ, включено до категорій «А» та «Б» Переліку фахових видань України.

Таким чином, наразі до категорії «А» від університету входять чотири видання:

Journal of Geology, Geography and Geoecology (головний редактор – доц. В.В.Манюк);

Regulatory Mechanisms in Biosystems (головний редактор – проф. О.Є.Пахомов);

Biosystems Diversity (головний редактор – проф. О.Є.Пахомов);

Journal of Chemistry and Technologies (головний редактор – проф. С.І.Оковитий).

Серед закладів вищої освіти України за цим показником ДНУ поділяє 1-2 сходинки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Головною вимогою до періодичних видань для включення до категорії «А», згідно з Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 15.01.2018 №32, є їхнє реферування в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science Core Collection та/або SCOPUS. Чотири перелічених видання ДНУ протягом 2015-2017 років було включено до Web of Science, а два останніх реферуються також і в SCOPUS. До Web of Science також включено журнал Dnipropetrovsk University Bulletin – History & Archaeology Series (головний редактор – проф. С.І. Світленко; з 2018 р. його назву було змінено на Universum Historiae et Archeologiae), за поданням журналу Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications (головний редактор – проф. П.І. Когут) отримано позитивне рішення щодо включення до наукометричної бази Scopus.

У категорії «Б» університет представлено сімома періодичними виданнями:

European Journal of Management Issues (головний редактор – проф. Т.В.Гринько);

Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications (головний редактор – проф. П.І. Когут);

Питання прикладної математики і математичного моделювання (головний редактор – чл.-кор. НАН України О.М.Кісельова);

Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences (головний редактор – проф. В.Б. Окороков);

Філософія та політологія в контексті сучасної культури (головний редактор – проф. О.А. Третяк);

Journal of Physics and Electronics (головний редактор – проф. В.В. Скалозуб);

Studies in History and Philosophy of Sciences and Technology (головний редактор – проф. В.С. Савчук).

Редакційні колегії цих журналів у повному обсязі виконали вимоги, що висуваються до видань категорії «Б»: вони мають у своєму складі не менше семи вчених, які опублікували у виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або SCOPUS, не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій за останні п’ятнадцять років. Крім того, редколегії забезпечили якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів, функціонування web-сайтів з українським та англійським інтерфейсами, присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Для включення до категорії «Б» подано клопотання за сімома виданнями:

1. Researches in Mathematics (головний редактор – чл.-кор. НАН України В.П. Моторний).

2. Вісник Дніпровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка (головний редактор проф. А.Ф. Санін).

3. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (головний редактор проф. Д.Г. Рей).

4. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій (головний редактор проф. О.Г. Байбуз).

5. Journal of Psychology Research (головний редактор проф. І.Ф. Аршава).

6. Екологія та ноосферологія (головний редактор проф. Х.М. Реціо Еспехо).

7. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (головний редактор проф. А.П. Дзюба).

Крім того, на розгляд експертних груп наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science направлено клопотання від наступних видань:

1. Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications (головний редактор – проф. П.І. Когут) – обидві вказані бази.

2. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences (головний редактор – проф. В.Б. Окороков) – Web of Science.

3. Communications and Communicative Technologies (головний редактор – проф. В.Д. Демченко.) – Web of Science.

Досягнення ДНУ в просуванні видань на міжнародному та державному рівнях стали результатом співпраці науково-дослідної частини та очільників і членів редакційних колегій. Наприкінці 2017 р. - початку 2018 р. ними було здійснено оцінювання 20 періодичних видань університету. Запропонована засновником проекту Open Science in Ukraine П. Усенком і узгоджена представниками редколегій видань ДНУ, які на той момент уже були включені до Web of Science (професор С.І. Оковитий, доценти В.В. Бригадиренко та В.В. Манюк), анкета налічувала близько 300 критеріїв стосовно складу редколегії, якості подання інформації на web-сайтах журналів, індексації видань наукометричними базами даних тощо. Безпосередньо оцінювання виконала група під керівництвом О.П. Крупського у складі професора Ю.А. Святця, доцентів О.О. Байєр, О.О. Конопелькіної, В.А. Горбаня, В.А. Вершини та асп. А.О. Гуслистого. Аналіз рейтингового оцінювання дозволив визначити сильні та слабкі сторони роботи редколегій, вчасно спрямувати зусилля на вдосконалення рівня функціонування та представлення журналів для зовнішньої оцінки.

Доцент кафедри зоології та екології В.В. Бригадиренко та аспірант цієї ж кафедри А.О. Гуслистий опікуються важливим питанням присвоєння статтям у періодичних виданнях ДНУ міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Моніторинг поточного стану підготовки видань щодо подання заявок для включення до категорій «А» та «Б» здійснювався і протягом кількох проведених тематичних нарад.

Проректор з наукової роботи
С.І. Оковитий


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube