Версія для друку

На часі математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем

20-22 листопада на базі факультету прикладної математики відбулася ХVІI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019».

Щорічно учасниками цього престижного наукового форуму стають як провідні фахівці з багатьох міст України – Києва, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Харкова, так і вчені з Білорусі, Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, США. Цього року до оргкомітету надійшло понад 170 тез доповідей від представників навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та організацій, підприємницьких структур України та інших країн світу.

Привабливим є те, що до конференції долучаються студенти, аспіранти й молоді вчені, які вже добре усвідомлюють актуальність наукових досліджень у сучасному світі новітніх технологій та необхідність особистої участі у вирішенні проблем. Зокрема, під час секційних засідань бакалаври, магістри й аспіранти факультету прикладної математики ДНУ висвітлювали питання комп’ютерного моделювання, застосування нейромережевих технологій та алгоритмів машинного навчання, технологій паралельних обчислень, розробки та аналітики Web-додатків.

Відкриття відбулося у Палаці студентів ДНУ. Проректор з наукової роботи ДНУ, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий відзначив зростаючий вплив сучасних математичних методів у прикладних дослідженнях та широту тем, які охоплює форум. Він також наголосив, що застосування комп’ютерного моделювання, інтелектуальних методів та технологій обчислень сьогодні актуальне для різних галузей знань.

«Конференція стала популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій, – відзначила декан факультету прикладної математики ДНУ, професор Олена Кісельова. – Цього разу вона проводиться у рік 100-річного ювілею ректора університету, академіка В.І. Моссаковського, рішенням якого було створено наш факультет. 60-річний ювілей святкує й кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики. Зацікавленість широкої наукової спільноти у форумі демонструє, що тут обговорюються найактуальніші проблеми з комп’ютерного моделювання, методів обчислень, розробки алгоритмів».

Учасників конференції також привітав член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Крак. Він побажав усім цікавих доповідей, плідних дискусій та професійних зустрічей.

Особливу зацікавленість викликали пленарні доповіді, присвячені розробці методу класифікації даних на основі багатовимірного шкалювання та кусково-лінійного розділення (професор Ю.В. Крак), застосуванню r-Алгоритму для моделювання криволінійних обводів та профілів (професор П.І. Стецюк), розробці теорії геометричного проектування (професор С.В. Яковлев), використанню генетичних підходів при розв’язанні оптимізаційних задач (професор І.В. Козін), підходам щодо економічної організації децентралізації (професор В.М. Горбачук), застосуванню варіаційного підходу до задач розбиття множин (професор П.І. Когут), побудові граничних форм багатоспектральних видових даних дистанційного зондування (професор В.М. Корчинський).

Цікавою була доповідь випускника факультету прикладної математики Олега Блюсса, який захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії під керівництвом О.М. Кісельової, а нині працює викладачем та дослідником в Університеті Хартфордшира (Велика Британія). У своєму дослідженні він застосовує сучасні математичні методи та здійснює аналіз показників біомаркерів, за допомогою яких можна визначити захворювання на рак на ранніх стадіях.

З цікавими доповідями виступили представники IT-галузі, досвідчені фахівці з розробки програмного забезпечення. Засновник та СЕО компанії «Кастом солюшинз» Віталій Кирилов розповів про сучасні проблеми бізнесу, які саме потребують математичних підходів для розв’язання задач. Він зазначив, що технології доповненої реальності та нейронних мереж, паралельних обчислень потребують наразі саме математичного підґрунтя. Він також наголосив, що сьогодні в IT-галузі найбільш затребуваними є фахівці, які налаштовані отримувати нові знання та постійно розвиватися. Приємно, що керівник «Кастом солюшинз» Віталій Кирилов є випускником факультету прикладної математики.

Конференція працювала за десятьма секціями: «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та в бізнесі», «Інженерія знань», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування».

Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані у двох фахових збірниках наукових праць ДНУ «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки») і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»), які входять до наукометричних баз наукових видань.

Науковий форум проводить Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара разом із Інститутом кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київським національним університетом ім.Т. Шевченка. Співорганізаторами заходу були Товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями ISD та компанія з розробки та консалтингу в галузі розробки програмного забезпечення «Кастом солюшинз». Оргкомітет конференції очолюють співголови – ректор ДНУ, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Поляков та декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова.

Вважаємо, що конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»(MPZIS-2019)» сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у галузі систем штучного інтелекту та суміжних галузей.

Факультет прикладної математики


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube