Версія для друку

Міжуніверситетська співпраця ДНУ та КПІ

27 червня відбулося підписання угоди про співпрацю в освітній та науково-технічній сферах між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У церемонії підписання угоди взяли участь перший проректор ДНУ Олег Дробахін, декан фізико-технічного факультету ДНУ Сергій Давидов та ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський.

Згідно із досягнутими домовленостями, співпраця ДНУ з київським університетом розгортатиметься насамперед у напрямах освітньої та науково-методичної діяльності. Передбачається забезпечення студентської академічної мобільності, в тому числі й організація щорічних обмінів групами студентів для навчання впродовж семестру або іншого терміну; обміни навчальними планами, програмами та іншими видами науково-методичного забезпечення освітнього процесу та їхнє взаємоузгодження; організація обмінів викладачами і дослідниками та багато іншого.

У науково-дослідній сфері університети співпрацюватимуть не лише у вирішенні науково-технічних проблем відповідного напряму, а й у спільних проектах у межах національних та міжнародних програм, забезпечуючи можливість публікації у своїх спеціалізованих виданнях результатів досліджень для учасників проектів, видання спільних монографій, підручників, навчальних посібників тощо.

Також у рамках зустрічі були підписані угоди про співробітництво між Київською політехнікою та дніпровськими Громадською організацією «Асоціація Ноосфера» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Файєрфлай Аероспейс України». Згідно з ухвалою, співпраця в освітньому напрямі між організаціями Дніпра та Києва передбачатиме створення у складі Інституту аерокосмічних технологій КПІ Навчально-наукового центру космічної техніки та технологій, який працюватиме за принципом дуальної освіти і готуватиме фахівців за спеціальностями ракетно-космічного напряму, зокрема «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», «Матеріалознавство» тощо. Відповідно організації забезпечуватимуть студентам можливість проходження навчальних, виробничих та переддипломних практик за обраним фахом. У науковій сфері співробітництво полягатиме в реалізації спільних програм наукових досліджень, забезпеченні взаємної наукової підтримки під час вирішення спільних наукових завдань і роботи над певними науково-технічними проектами.

Попереду в усіх учасників підписання новий етап співпраці, який дозволить не лише підвищити якість підготовки молодих фахівців, але й забезпечить зміцнення потенціалу ракетно-космічної галузі нашої держави.

За матеріалами прес-служби
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube