Версія для друку

Усе про вступ до ДНУ

Перший проректор університету Олександр Кочубей розповів про особливості вступної кампанії-2018.

– На що вступникам варто звернути увагу в першу чергу?

– Як і минулого року, вступники на основі повної загальної середньої освіти (крім тих, хто має право на спеціальні умови на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та співбесідою) подають заяви тільки в електронній формі. Тобто з 02 до 25 липня 2018 року вступник має створити свій електронний кабінет на інтернет-ресурсі http://ez.osvitavsim.org.ua та з 12 до 18:00 години 26 липня подати заяви.

Оригінали документів про освіту вступники подають до приймальної комісії лише один раз, коли вони рекомендовані до зарахування, у терміни, чітко визначені Правилами прийому.

Також варто відзначити, що у цьогорічній вступній кампанії дійсні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 та 2018 роках, з іноземної мови приймаються лише сертифікати, видані у 2018 році.

У нашому університеті, як і минулого року, працюватиме консультаційний пункт, де вступникові допоможуть створити власний кабінет та правильно подати заяви.

– Скільки заяв і на скільки спеціальностей можна подати на місця державного замовлення?

– Цього року вступник може подати до семи заяв на місця державного замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Причому заяви, подані на одну й ту ж саму спеціальність за денною і заочною формами навчання, вважаються двома різними заявами. (Пропонуємо ознайомитися з переліком напрямів підготовки та спеціальностей ДНУ).

А от подавати заяви для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб можна у будь-якій кількості.

– Третій конкурсний предмет при подачі заяви за певною спеціальністю обирає вступник?

Для забезпечення рівності абітурієнтів при подачі заяв до різних університетів у цьому році перелік конкурсних предметів уніфікували. Таким чином, перший фіксований предмет – українська мова та література, другий фіксований – профільний, третій альтернативний дається на вибір з двох предметів, які закріплені за кожною окремою спеціальністю. Його обирає вступник. Також вступник може вибирати комбінацію сертифікатів минулих років із зазначених предметів.

Важливо зауважити, що для небюджетних конкурсних пропозицій (навчання за контрактом) перелік конкурсних предметів визначається закладом вищої освіти і може відрізнятися. А вартість навчання у нашому університеті порівняно з минулим роком майже не змінилася.

В умовах прийому на 2018 рік залишилися регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти.

– Наскільки важливим фактором під час конкурсного відбору є пріоритетність заяви?

– Пріоритетність разом із конкурсним балом фактично і визначають подальшу долю вступника. Як свідчить аналіз попередніх вступних кампаній, абітурієнт рекомендується до зарахування, в середньому, за заявами з пріоритетністю від 1 до 3. Особливо якщо він при цьому має конкурсний бал вище 180 балів. Пріоритетність заяви має відображати дійсні наміри вступника. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

– Які зміни відбулися в умовах вступу до магістратури?

– Як і в минулі роки, бакалаври можуть вступати до магістратури не тільки за своїм фахом, а й обрати іншу магістерську програму. Для цього потрібно скласти додаткові вступні випробування. Можливість «перехресного вступу» існує для певних спеціальностей, перелік яких є у приймальній комісії.

Ті, хто вступатиме на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 081 «Право», складатимуть єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Також за цією технологією вперше складатимуть іспит з іноземної мови вступники до магістратури з низки гуманітарних галузей знань. Це, зокрема, «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини».

Для тих, хто вступає на навчання за освітнім ступенем магістра за іншою спеціальністю, заклади вищої освіти можуть встановлювати додаткові вимоги, щодо строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Це стосується і вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста: вони можуть отримати освітній ступінь бакалавра за іншою спеціальністю. Зазначу, що для здобуття ступенів магістра та доктора філософії не допускається вступ поза конкурсом.

Також наголосимо, що університет дозволяє здобувати одночасно ступінь бакалавра за іншою спеціальністю. Навчання за другою спеціальністю здійснюється за іншою формою навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. На момент вступу для здобуття другої спеціальності потрібно навчатися в університеті не менше року за першим фахом або мати диплом про базову (повну) вищу освіту.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube